Anda di halaman 1dari 1

9.3 Menggunakan kaedah penyelidikan berdasarkan rujukan melalui buku-buku bahasa.

9.4 Guru-guru Bahasa Malaysia boleh menggunakan kaedah penyelidikan pada


pelbagai peringkat sama ada di peringkat kelas, panitia atau sekolah. .

9.5 Guru Bahasa Melayu seharusnya mengadakan perbincangan serta pembandingan
mengenai kandungan kemahiran yang telah diajar antara satu sama lain bagi memperbaiki
kelemahan yang ada dan seterusnya mengatasi masalah.

9.6 Peyediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian dan dipaktikan semasa proses
pengajaran di dalam kelas. Alat-alat bantu mengajar yang disediakan juga haruslah
diuruskan dengan baik seperti mewujudkan sudut khas alat bantu mengajar supaya alat
bantu mengajar dapat dikongsi dan diguna oleh guru-guru yang lain.

9.7 Latihan dalam perkhidmatan wajar diadakandalam bentuk bengkel yang dapat
memberi guru pengetahuan dan kemahiran dalam menyediakan alat bantu mengajar
seiring dengan penyebaran standard pembelajaran.

10.0 Penutup.
Guru yang perkasa akan sentiasa berjuang melengkapkan dirinya dengan sahsiah yang
unggul, kemahiran yang bersesuaian dan ilmu yang tanpa sempadan. Kajian tindakan
adalah sebahagian proses melengkap diri guru sebagai pendidik bertaraf murabbi.