Anda di halaman 1dari 1

Senarai semak...

pastikan murid telah menguasai aspek-aspek berikut :


a) membaca skala pada pembaris mm,cm dan m
b) membaca skala penimbang termasuk melukis jarum penimbang
c) membezakan jarum jam dan minit serta melukis jarum jam dan minit
d) membaca jam digital dan hubung kait dengan jam analog
e) membaca skala isi padu cecair
f) memahami ciri-ciri 2 dimensi dan 3 dimensi
g) memahami apa itu satah rata, satah melengkung dan satah condong ( juga satah rata ) pada
piramid
h) membezakan dan membandingkan bentuk 2d yang terdapat pada 3d. Contoh..bentuk satah rata
bagi kon...
i) murid dapat menulis jam dalam perkataan dan angka.....sama ada dalam sistem 12 jam atau 24
jam
j) mencari baki pada pecahan
k) mencari baki peratusan
l) semua item yg melibatkan pertukaran unit
m) membanding beza carta palang mencancang dan mengufuk
n) mod, julat, nilai maksimum,nilai minimu
o) carta pai yang melibatkan sama ada peratusan atau pecahan
p) mencari luas segitiga/segiempat dan mendapatkan ukuran pada 2d yang diberi/bilangan paksi
simetri termasuk lain-lain bentuk bersimetri

a) 1/4 + 5/8 =
b) 2/5 + 1/2 =
c) 1/2 - 1/3 =
d) 5/8 - 1/4 =
e) 1 1/2 + 3/4 =
f) 1 4/5 + 2/5 =
g) 1 3/7 - 6/7 =
h) 6 - 1/3 =
i) 8 - 3 2/5 =
j) 2/3 x 11 =
k) 2/3 x 78 =
l) 3/4 bahagi 2 =
m) 1/2 x 3/4 =
n) Pecahan setara. Contoh 1/3 =
o) Tukarkan 9/7 kepada pecahan bercampur
p) tukarkan 8/24 kepada pecahan termudah
q) tukarkan 26/12 kepada pecahan termudah