Anda di halaman 1dari 1

PESAN TOK KU

Aku mungkin tidak kenal siapa Che Ku Jusuh,


Aku mungkin tidak pernah bersua dengan Che Ku Jusuh,
Aku mungkin tidak pernah mendengar suara Che Ku Jusuh,
Siapa dia? Siapa Che Ku Jusuh itu.....
Che Ku Jusuh itu m!angku,
Che Ku Jusuh itu datuk kepada ibuku,
Che Ku Jusuh "uga a!ah kepada nenekku,
#alau tidak bersua muka,
Namun pun!a pelbagai $erita......
Kata Nenek,
Tk Ku,
Orang !ang sangat hebat,
Orangn!a ber"i%a besar,
&erhati baik,
Cakna pada mas!arakat,
Pendek kata, siapa sa"a dalam kesusahan,
'NS(A))A*...........
Tk Ku akan tlng.
Kata Atk,
Tk Ku,
Serang pemimpin,
&er"uang untuk kemerdekaan anak bangsa,
&angsa +ela!u mesti ma"u,
&angsa +ela!u mesti bersatu.
Kata Atk dan Nenek,
Tk Ku,
Pen$inta ilmu,
Adik,adik, anak,anak harus bela"ar,
Tanpa mengenal erti lelah dan "emu,
Tiada harta? Tidak mengapa,
Tiada ilmu? *idup tidak berguna.
-iba%ah liuk pelita,
Setia menemani si anak menelaah kalam ilmu,
Saban malam tanpa "emu,
Sehingga $erahn!a lampu geslin,
+asih setia a!ahanda di situ...