Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI


Mata Pelajaran :

Pendidikan Jasmani

Tarikh :

04 September 2014

Tahun :

1 Cerdas

Masa : 9.00 9.30 pagi

Tajuk : Mencongklang (Galloping)

Kemahiran : Kemahiran Pergerakan

Standard Kandungan: Pergerakan asas pergerakan lokomotor
1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, berlari, mencongklang (galloping), menggelongsor,
melompat, melompat sebelah kaki (Hopping), skip dan melonjak (leaping)

Bil murid :

/ 31 orang

Fokus : Berkebolehan melakukan pergerakan mencongklang dengan lakuan yang betul.Standard Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat,
1.2.1 Melakukan pergerakan mencongklang.
2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri perlakuan lokomotor dan bukan lokomotor
5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
i) Melakukan pergerakan mencongklang dengan betul sekurang-kurangnya 5
daripada 8 kali percubaan.
ii) Menyatakan secara lisan teknik mencongklang dengan betul.
iii) Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani.

Penerapan nilai : Mematuhi arahan, bekerjasama, tabah menghadapi cabaran, semangat kesukanan.

Penggabungjalinan : Ketangkasan dan koordinasi

KBKK :

Menjana idea untuk melakukan gerakan mencongklang.
Alatan dan bahan : Kon (4), skitel (20) gelung (4), speaker (1).

Bahagian /
Masa
Aktiviti Butir Mengajar / Fokus Pembelajaran Organisasi Alatan / Catatan

Permulaan
(5 minit)
Chicken dance
- Guru memasangkan muzik lancar
dengan menggunakan speaker.
- Guru berdiri di hadapan.
- Murid-murid bebas bergerak dalam
kawasan yang disediakan.
- Murid harus berhenti bergerak apabila
muzik dihentikan.

- Guru
- Murid
- Kon

Alatan : Kon (4) ,
speaker, muzik,

Nilai:
Kerjasama,
Semangat bersukan,
patuh pada arahan.

Strategi :
Demonstrasi dan
arahan.Bahagian /
Masa
Aktiviti
Butir Mengajar / Fokus
Pembelajaran
Organisasi Alatan / Catatan

Perkembangan
(12 minit)


- Penerangan guru
(kemahiran
mencongklang)- Guru menerangkan tentang
pergerakan lokomotor dan
membuat demonstrasi
pergerakan mencongklang.
- Murid mengikut pergerakan
(mencongklang) yang
ditunjukkan oleh guru.- Guru
- Murid

- Murid berdiri dalam 2
barisan.
- Apabila guru meniup wisel
murid akan mula bergerak
sambil melakukan gerakan
mencongklang secara
bulatan.
- murid bergerak sehingga
menerima arahan berhenti
daripada guru.

Alatan : Kon (4)

Penerapan nilai:
Mendengar arahan,
semangat
kesukanan.

Penggabungjalinan :
Tunjang kecergasan.

KBKK :
Membuat keputusan.
- Aktiviti
I. Mencongklang
secara bulatanMencongklang
- satu kaki bergerak kehadapan
dan kaki tersebut mengimbangi
badan.
- Kaki belakang digerakkan
kehadapan dan ke belakang.
- Tumit kaki bergerak ke
hadapan.
- Dengan pergerakan yang
pantas, kedua-dua kaki diangkat
kehadapan dan berat badan
diletakkan pada kaki belakang.
- Menolak dan mendarat bebola
kaki ke belakang dan ke
hadapan.
- Lutut dan pergelangan kaki
sentiasa dibengkokkan semasa
pergerakan dilakukan.


Petunjuk :
- Murid
- Guru
- Skital
II. Mencongklang
secara zig zag
- Mengaplikasikan kemahiran
mencongklang.
- Murid berdiri dalam 2
barisan
- Apabila guru meniup wisel
murid akan mula
mencongklang dan
bergerak secara zig zag.

Petunjuk
- Murid
- Guru
- Skital
- Kon kecil

III. Mencongklang
dengan gelung
rotan.

- Mengaplikasikan kemahiran
mencongklang.
- Murid berdiri dalam 2 barisan.
- Setiap murid memegang gelung
rotan.
- Guru memberi arahan kepada
murid supaya masukkan gelung
dari atas kepala dan memegang
gelung dengan kedua-dua
tangan pada aras pinggang.
- Apabila mendapat arahan
daripada guru untuk bergerak
murid dikehendaki bergerak
sekeliling kawasan kon yang
ditetapkan secara
mencongklang.
- Guru menunjukkan demonstrasi.
Petunjuk :

- Guru


- Murid- Skital


Kemuncak
(8 minit)
- Permainan kecil
Horse Riding
- Murid-murid diagihkan kepada
dua kumpulan.
- Setiap kumpulan berdiri dalam
dua barisan bertentangan di
ruang masing-masing mengikut
arahan guru.
- Permainan dimulakan dengan
murid yang berdiri di hadapan
barisan
- Apabila wisel dibunyikan, murid
tersebut dikehendaki bergerak
secara mencongklang sambil
membawa pundi kacang.
- Murid dikehendaki menghantar
pundi kacang tersebut kepada
rakan sekumpulan yang berada
di barisan bertentangan.
- Seterusnya, murid tersebut akan
membawa pundi kacang
tersebut kepada rakan
sekumpulan seterusnya.
- Kumpulan yang habis dengan
cepat dikira sebagai pemenang.Petunjuk :

- Guru
- Skital
- Murid
Alatan : Skitel (10),
Belon yang diisi
dengan air (4).

KBKK : Menjana
idea.

Penerapan nilai :
Bekerjasama,
semangat
kesukanan, tabah
menghadapi
cabaran.

KBKK :
Mengimbas kembali.


Penerapan nilai
Mematuhi arahan.Penutup
(5 minit)

- Aktiviti
menyejukkan
badan- Murid melakukan aktiviti
menyejukkan badan mengikut
arahan dan pergerakan guru.
- Guru memberikan token kepada
kumpulan yang menang.
- Guru merumuskan
pembelajaran pada hari ini.Petunjuk :

- Murid
- Guru
- Skital