Anda di halaman 1dari 4

YAYASAN SANTO PAULUS

SMK IGNATIUS
Jl. Tegalsari VIII, No. 26 Telp. (024) 8311694 SEMARANG

BLANKO KOREKSI UJIAN NASIONAL, UJIAN PRAKTIK DAN UJIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 2013/2014


Mata Uji
Kelas

: BAHASA INGGRIS
: XII A (Akuntansi)

Hari/tgl

No. Peserta

: SABTU/15 MARET 2014

Nilai
Esay
3
4

28

81

29

80.5

3 3733 03-01-215-003-6 DIAH FITRI LESTARI

36
31.5
28.5

40.5

29
27

81.5
82.5

21
25.5
42
31.5
43.5
34.5
18
27
18

29

79

29

80.5

29

86

29

82.5

30

88.5

29

84.5

27

78

28

79.5

29

79

No NIS

Nama Peserta

Pil.
Gd.

1 3731 03-01-215-001-8 ANIS APRILIANI


2 3770 03-01-215-002-7 DEDE FAJAR ADI NUGROHO

3734 03-01-215-004-5 ELISA TANJUNG PURWANI

5 3735 03-01-215-005-4 FERRY ALVIAN


6 3736 03-01-215-006-3 IFA MUNIROH
7 3738 03-01-215-007-2 LINDA APRIANI
8 3742 03-01-215-008-9 RANITA AULIA PRADANA
9 3743 03-01-215-009-8 SEPTIA WITRI YULLIANA
10 3745 03-01-215-010-7 SITI WATIANA
11 3746 03-01-215-011-6 TRI WIDIA YULIANA
12 3747 03-01-215-012-5 VICKY CHANDRA KURNIAWAN
13 3748 03-01-215-013-4 WAHYUNINGTIAS

Mata Uji
Kelas

: BAHASA INGGRIS
: XII B (Pemasaran)

Hari/tgl

No. Peserta
No NIS

Nama Peserta

2 3751 03-01-215-015-2 AYU SETYANINGRUM


3 3752 03-01-215-016-9 BAGUS RIYANDANI UTOMO
4 3753 03-01-215-017-8 DESI CATUR WULANDARI
5 3771 03-01-215-018-7 ERPINCE
6 3755 03-01-215-019-6 IKA RINI ANDAYANI
7 3757 03-01-215-020-5 LILIASARI MUKTI
8 3758 03-01-215-021-4 MARIA SUNARTY INA APELABI
9 3759 03-01-215-022-3 NOVITA CHRISTIYANTI
10 3760 03-01-215-023-2 PUTRI RIZKIA IZZATI
11 3820 03-01-215-024-9 REGINA SUKMA A
12 3764 03-01-215-025-8 SITI AMINA
13 3744 03-01-215-026-7 SITI ISLAMIYAH
14 3765 03-01-215-027-6 VEGI SARASWATI
15 3749 03-01-215-028-5 WIWIT UTAMI
16 3767 03-01-215-029-4 WULANDARI

25.5
28.5
27
28.5
16.5
27
21
45
22.5
15
22.5
24
19.5
30
15
43.5

Jml

Ket.

Esay

: SABTU/15 MARET 2014

Nilai
Esay
3
4

27

80.5

29

82.5

29

81

29

82.5

27

78

29

82

29

80

28

88.5

28

79.5

26

78

27

79.5

29

79.5

26

78.5

29

84

27

79

28

86

Pil.
Gd.

1 3773 03-01-215-014-3 ARUM YULIASIH

PG +

PG +

Jml

Esay

Semarang, 15 Maret 2014,


Korektor I

Ket.

Slamet Jamhari

YAYASAN SANTO PAULUS

SMK IGNATIUS
Jl. Tegalsari VIII, No. 26 Telp. (024) 8311694 SEMARANG

BLANKO KOREKSI UJIAN NASIONAL, UJIAN PRAKTIK DAN UJIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 2013/2014


Mata Uji
Kelas

:
: XII A (Akuntansi)

Hari/tgl :
Waktu :

No. Peserta
No NIS

Nama Peserta

Pil.
Gd.

Nilai
Esay
5 6 7

10

PG
+
Jml Esa

Ket.

1 3731 03-01-215-001-8 ANIS APRILIANI


2 3770 03-01-215-002-7 DEDE FAJAR ADI NUGROHO
3 3733 03-01-215-003-6 DIAH FITRI LESTARI

3734 03-01-215-004-5 ELISA TANJUNG PURWANI

5 3735 03-01-215-005-4 FERRY ALVIAN


6 3736 03-01-215-006-3 IFA MUNIROH
7 3738 03-01-215-007-2 LINDA APRIANI
8 3742 03-01-215-008-9 RANITA AULIA PRADANA
9 3743 03-01-215-009-8 SEPTIA WITRI YULLIANA
10 3745 03-01-215-010-7 SITI WATIANA
11 3746 03-01-215-011-6 TRI WIDIA YULIANA
12 3747 03-01-215-012-5 VICKY CHANDRA K.
13 3748 03-01-215-013-4 WAHYUNINGTIAS

Mata Uji
Kelas

:
: XII B (Pemasaran)

Hari/tgl :
Waktu :

No. Peserta
No NIS

Nama Peserta

Pil.
Gd.

Nilai
Esay
5 6 7

10

PG
+
Jml Esa

1 3773 03-01-215-014-3 ARUM YULIASIH


2 3751 03-01-215-015-2 AYU SETYANINGRUM
3 3752 03-01-215-016-9 BAGUS RIYANDANI UTOMO
4 3753 03-01-215-017-8 DESI CATUR WULANDARI
5 3771 03-01-215-018-7 ERPINCE
6 3755 03-01-215-019-6 IKA RINI ANDAYANI
7 3757 03-01-215-020-5 LILIASARI MUKTI
8 3758 03-01-215-021-4 MARIA SUNARTY INA A.
9 3759 03-01-215-022-3 NOVITA CHRISTIYANTI
10 3760 03-01-215-023-2 PUTRI RIZKIA IZZATI
11 3820 03-01-215-024-9 REGINA SUKMA A
12 3764 03-01-215-025-8 SITI AMINA
13 3744 03-01-215-026-7 SITI ISLAMIYAH
14 3765 03-01-215-027-6 VEGI SARASWATI
15 3749 03-01-215-028-5 WIWIT UTAMI
16 3767 03-01-215-029-4 WULANDARI

Semarang, 2014,
Korektor .

Ket.