Anda di halaman 1dari 1

IKRAR PBS

Bahawasanya Kami, Rakyat Malaysia


Ahli Parti Bersatu Sabah, Dengan Tulus Ikhlas
Berikrar:
Untuk Senantiasa Mendukung dan
Beruang Se!enuh Tenaga
K"nse! dan #ita$%ita Murni
Parti Bersatu Sabah
Berikrar:
Berkhidmat Ke!ada Bangsa dan
&egara Atas Prinsi!$!rinsi! Rukunegara
dan Undang$undang
Berikrar:
Mengekalkan K"nse!
Dem"krasi Ber!arlimen
Berikrar:
Senantiasa Mengh"rmati dan
Mematuhi Pu%uk Ke!im!inan Parti Bersatu Sabah
Berikrar:
Mengh"rmati dan melindungi Perlembagaan
&egeri Sabah dan
Perlembagaan &egara Malaysia

B'RSATU( B'RSATU( B'RSATU(