Anda di halaman 1dari 10

Penglibatan

dalam
komitmen
sosial
Guru
berfikiran
positif

Kawalan
emosi

3 Pelan
Tindakan

Sebut pemikiranpemikiran yang positif


setiap hari untuk
memotivasi diri.

Menyelesaikan apa
sahaja tugas yang
diberi.

Berasa kagum tentang


impak penerimaan
tugas yang diberi
kepadanya sepanjang
hari bertugas.

Tidak berfikiran negatif


kerana akan memberikan
tekanan emosi apabila
terpaksa menyiapkan
sesuatu kerja.

Menolak tanggungjawab
tambahan jika guru tidak
berkemampuan
melaksanakannya.

Mengurangkan tekanan yang


dihadapi oleh guru sakit jiwa
serta mengelakkan masalah
disiplin guru seperti
memukul murid dan
ponteng.

Libatkan diri
dengan aktivitiaktiviti
perhubungan
sosial

Aplikasi Internet
whatsapp, facebook,
twitter, instagram

Kuatkan hubungan
atau jaringan
Lindungi diri
dengan rakandaripada stress.
rakan sekerja dan
rakan lain

Belajar menangani emosi sama ada


dalam urusan peribadi atau profesional.
Melakukan yoga dan pernafasan
mendalam serta menegangkan otot-otot
Penulisan diari membantu guru
meluahkan tekanan.