Anda di halaman 1dari 14

1

SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN PUTERA


JALAN PADANG KATONG
01000 KANGAR, PERLIS

Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran

KERTAS KERJA
Perkhemahan Bersepadu Bina Insan
(PPKI-BP)
2014

PADA
6 7 OGOS 2014
( RABU & KHAMIS )

Program pendidikan khas integrasi bermasalah pembelajaran


Sekolah Rendah kebanggsaan putera
Jalan padang katong,
01000 Kangar, Perlis
Telefon : 049761312

Guru Besar
Sekolah Rendah Kebanggsaan Putera
Jalan Padang Katong,
01000 Kangar, Perlis

Tarikh :

Tuan,
MEMOHON KEBENARAN MENGADAKAN PERKHEMAHAN BERSEPADU BINA
INSAN-PPKIBP 2014
Dengan sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Suhubungan itu, saya bagi pihak jawatankuasa memohon kebenaran tuan untuk
mengadakan perkhemahan tersebut pada ketetapan berikut
Tarikh
Hari
Masa
Tempat

: 6 hingga 7 Ogos 2014


: Selasa dan Khamis
: 8.00 pagi hari (Rabu) hingga 1.00 tengahari (Khamis)
: kawasan Persekitaran PPKI-BP SRK Putra

3.
Bersama-sama ini dilampirkan kertas cadangan perkhemahan untuk makluman
dan tindakan tuan.
Sekian, terimakasih
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

(Zakaria Bin Abdullah)


Penolong Kanan Pendidikan Khas,
Sekolah Rendah kebangsaan putera
Jalan padang katong,
01000 Kangar, Perlis

PENDAHULUAN
PPKIBP, Sekolah Rendah Kebangsaan Putera akan mengadakan Perkhemahan
Bersepadu Bina Insan sebagai salah satu aktiviti kokurikulum dalam usaha untuk
membentuk modal insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani. Perkhemahan ini akan disertai oleh semua murid-murid PPKI (BP).
Ianya akan diadakan pada 6 & 7Ogos 2014. Meskipun peserta perkhemahan ini
adalah murid-murid yang agak istimewa namun mereka juga digalakkan
menyertai aktiviti kokurikulum untuk mewujudkan minat serta meningkatkan
keupayaan murid PPKIBP membina keyakinan diri menyeimbangkan tahap
sosial mereka dalam melangkah ke alam kehidupan yang lebih mencabar.
Sedikit sebanyak pengalaman yang ditimba melalui aktiviti perkhemahanini,
diharapakan dapat menanam sifat berdikari dalam kehidupan seharian
1.0

MATLAMAT
Dalam konteks perkhemahan ini, aktiviti-aktiviti yang dirancangakan
memberi peluang kepada para peserta memperkukuhkan ilmu pendidikan luar
yang telah dipelajari dan mengaplikasikan teori-teori semasa perkhemahan
dijalankan serta memperkembangkan potensi diri masing-masing khususnya dari
segi keyakinan diri, kepimpinan dan kreativiti disamping memperkukuhkan
disiplin

kendiri,

semangat

kerjasama

dan

kesediaan

berdikari

serta

bertanggungjawab. Untuk membantu merealisasikan matlamat utama di atas,


maka pelaksanaan perkhemahan ini adalah bertujuan untuk melahirkan muridmurid PPKIBP yang lebih berwawasan, mempunyai imej kendiri positif, berakhlak
mulia serta berfikiran matang sehingga mampu berhadapan dengan situasi
mencabar melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan adalah dihasratkan agar para
peserta membina keyakinan diri, menerapkan sikap saling menghormati antara
peserta dengan peserta dengan guru terjalin. Tambahan lagi dengan adanya
aktiviti kerohanian yang dipraktikkan dalam perkhemahan ini diharapakan dapat
menyemai nilai-nilai kerohanian dalam diri agar dapat membentuk sahsiah yang
lebih mampan.

2.0

OBJEKTIF
2.1

Membina generasi yang bersemangat patriotik, cintakan agama, bangsa

2.2
2.3

dan agama.
Membina dan memupuk semangat kepimpinan dalam diri pelajar
Membentuk generasi pelajar yang menjiwai semangat perpaduan,
memiliki ketrampilan diri, daya saing yang sihat, bersemangat juang,

2.4

kreatif dan inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran.


Melatih para pelajar untuk memupuk sikap toleransi

dan

bertangungjawab.Meningkatkan keberanian dan keyakinan diri semasa


2.5

menyertai aktiviti yang disediakan.


Melahirkan para pelajar yang berupaya untuk mengeluarkan idea-idea

2.6

yang bernas semasa mereka menyertai aktiviti dalam kumpulan.


Memupuk semangat bekerjasama antara kumpulan serta mengikis sikap

2.7
2.8

mementingkan diri sendiri.


Melahirkan insan yang prihatin dalam kehidupan bermasyarakat.
Membina dan memupuk pemimpin dalam kalangan pelajar yang sentiasa
mengamalkan, mempraktikkan ilmu yang dipelajari.

3.0

JAWATANKUASA INDUK PERKHEMAHAN


PENGERUSI
Pn. Ibtisam Bt Othman
(Guru Besar SRK Putera)
NAIB ENGERUSI (1)
En.Ashukori Bin Ahmad
(PK kokurikulum)

PENYELARAS
En.Zakaria Bin Abdullah
(PK PendidikanKhas)
SETIAUSAHA
Siti Hajar Nabila Binti Shukri
SETIAUSAHA BERSAMA
Nurhasmiza Binti Ahmad
Muhammad Aslam Bin Che Junaidi
BENDAHARI
Pn. Nor Hidayah Binti Adnan

4.0

JAWATANKUASA PELAKSANA PERKHEMAHAN


PENDAFTARAN/ JEMPUTAN

: Pn. Balkis binti Abu Bakar


Pn. Musyira binti Md. Muhsin

SIJIL / HADIAH

: Pn.Ruzliana binti Romali


Pn. Nor Hidayah binti Adnan
Pn Enis Salina binti Noor Shahrim

AKTIVITI / ALATAN

: En. Mohd Hadi bin Khamidun


En.Mohd Hasiful Insan bin Hussin
Pn. Nor Inshon binti Karim

KEROHANIAN

: En. Muhd Lutfi bin Badian


En.Fadzli bin Ya Ali
Pn Zurita binti Mat Rof
Pn. Hazura binti Saidina Hamzah

PENGINAPAN

Pn. Nor Azliza binti Ghazali


Pn. Hasanah binti Ramli
Pn. Rashita binti Mahmud

KESELAMATAN

: En. Mohammad Firdaus bin Rashid


En.Megat Anuar bin Ramli
YM Tengku Sharzila binti Tengku Adnan

DOKUMENTASI

: En. Muhammad Aslam binChe Junaidi


Cik Nurhasmiza binti Ahmad
Cik Siti Hajar Nabila binti Shukri

MAKANAN

: Pn. Rusni binti Iberahim


Pn. Anita binti Baharom
Cik Shuhaida binti Saad

5.0

JADUAL PROGRAM PERKHEMAHAN BERSEPADU BINA INSAN PPKI ( BP )


HARI PERTAMA (RABU) 6 OGOS 2014

TARIKH/MASA
7.40-8.30 A.M
8.30-9.00 A.M
9.00-10.00 A.M
10.00-10.30 A. M.
11.00-1.00 A.M

1.00-2.30 P.M
2.30-3.30 P.M
3.30-5.00 P.M
5.00-5.30 P.M
5.30-6.30 P.M
6.30-7.00 P.M
7.00-7.30 P.M
7.30-9.00 P.M
9.00-10.00
10.00 -10.30 P.M
11.00 P.M

PERKARA
PENDAFTARAN/PEMBAHAGIAN KUMPULAN
SARAPAN
MENDIRIKAN kHEMAH
KUDAPAN
PERTANDINGAN MEMASAK/MAKAN
TENGAH HARI
PERSIAPAN DIRI & SOLAT ZOHUR
PENDAFTARAN SESI 2
KEM AMALI SOLAT & SOLAT ASAR
MINUM PETANG
HALANGAN KOMANDO
PERSIAPAN DIRI
MAKAN MALAM
SOLAT MAGHRIB/ SOLAT ISYAK
JAMUAN
NIGHT WALK
TIDUR

TINDAKAN

HARI KEDUA (KHAMIS) 7 OGOS 2014


TARIKH/MASA

PERKARA

5.45 -6.45 A.M

BERSIH DIRI/SOLAT SUBUH/


KULIAH SUBUH

6.45-7.30 A.M

MALAYSIA CERGAS

7.30-8.30 A.M

SARAPAN

8.30-10.30 A. M.

TREASURE HUNT

10.30-11.00 A.M

KUDAPAN

11.00-11.30A.M

BERSIH KAWASAN

11.30-12.00 A.M
12.30-1.00 P.M

PENYAMPAIAN HADIAH /
PENUTUP
BERSURAI

TINDAKAN

6.0 PERUNTUKAN PERBELANJAAN


A

BantuanPersekolahan Lain
Bantuan bayaran tambahan
persekolahan- koko
Bantuan Wang Sukan Sekolah Integrasi
Bantuan bayaran tambahan
persekolahan - STS
Bimbingan dan kaunseling- PRA PPKI
Sumbangan guru
JUMLAH PERUNTUKAN A

Jumlah
Rm 129.00
Rm 200.00
Rm 258.00
Rm 200.00
Rm 34.00
Rm 821.00

6.1 PERUNTUKAN MAKAN DAN MINUM PESERTA


Bil

Perkara

1
2
3
4
5

Sarapan pagi
Kudapan
Makan tgh hari
Minum petang
Makan malam

Kekerapan

Harga Seunit

2 kali
Rm 2.00
2 kali
Rm 1.50
1 kali
Rm 3.50
1 kali
Rm 1.50
1 kali
Rm 3.50
Jumlah ( A )

Bil. Pelajar

Jumlah
( Rm)

53
53
53
53
53

Rm 212.00
Rm 159.00
Rm 185.50
Rm 79.50
Rm 185.50
Rm 821.50

6.2 PERBELANJAAN HADIAH


Tiga acara akan dipertandingkan iaitu acara halangan komando, treasure
hunt, dan aspirasi seni. Acara halangan komando dan treasure hunt
dipertandingkan secara

ini

kumpulan. Manakala aspirasi seni dipertandingkan

secara individu dan dibahagikan kepada dua kategori lelaki dan perempuan.
Selain daripada itu juga pihak urusetia perkhemahan akan membuat pemilihan
untuk memilih tokoh putera dan tokoh puteri kempori. Pemilihan dan penilaian ini

akan dibuat berdasarkan disiplin, kerjasama, kepimpinan, kesungguhan, dan


komitmen yang ditunjukkan peserta terhadap kesemua aktiviti yang dijalankan.
Keseluruhan perbelanjaan hadiah ini akan diambil daripada sumber wang
bimbingan dan kaunseling PPKI berjumlah RM 200.00

Bil

Acara
1.

Halangan

Jenis
pertandingan
Kumpulan

Komando
2.

Treasure Hunt

3.

Aspirasi Seni

Kumpulan
Individu ( L )

Individu ( P )
4.

Nilai hadiah
Johan
: Rm 35.00
Naib johan : Rm 20.00
Ketiga
: Rm 15.00
Johan
: Rm 35.00
Naib johan : Rm 20.00
Ketiga
: Rm 15.00
Johan
: Rm 10.00
Naib johan : Rm 6.00
Ketiga
: Rm 4.00
Johan
: Rm 10.00
Naib johan : Rm 6.00
Ketiga
: Rm 4.00

Putera Kempori
Puteri Kempori
Jumlah

Jumlah

Rm 70.00
Rm 70.00
RM 20.00

RM 20.00
Rm 10.00
Rm 10.00
Rm 200.00

7.0 TARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN


7.1 Tarikh yang dirancang ialah 6 & 7 Ogos 2014 iaitu pada Hari Rabu dan
Khamis.
7.2 Dilaksanakanselama 2 hari 1 malam
7.3 Masa pelaksanaan melibatkan waktu siang dan malam
7.4 Tentatif program adalah seperti dalam lampiran
8.0 KUMPULAN SASARAN / PENYERTAAN
Peserta yang terlibat dalam aktiviti perkhemahan ini terdiri daripada 37 murid
lelaki dan 16 orang murid perempuan. Manakala aktiviti yang dijalankan
dikendalikan oleh 22 orang guru dan dibantu oleh 5 orang pembantu pengurusan
murid.
.
9.0 SENARAI NAMA PESERTA PERKHEMAHAN BINA INSAN 2014
1
2
3
4
5
6
7

Nama
AHMAD HAIKAL BIN RASHIDI
AZ ALIF AMSYAR BIN ZAINAL ABIDIN
KU MUHAMMAD MUKHRIZ BIN KU MAHAZAN
MUHAMMAD AFIF NAUFAL BIN AZAIDI
MUHAMMAD FARIS BIN MAT SAI
KHAIRUNNISA BINTI JOBLEE
HO YU QAIN

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
47
48
49
50
51
52
53
54

MAIZAL NAJWAN BIN MAZLAN


MOHD HAZIQ BIN NOOR SHUKRI
MUHAMMAD HAZIQ SYAZWAN BIN HUSNI
MUHAMMAD AMIRUL HAKIMI BIN MUHAMMAD FAIZOL
MUHAMMAD SYAMIL BIN MASRUR
NUR ZIELA AQILAH BINTI SHAHROLZAINI
PUTERI FARISHA ALIA BINTI ROSLI
KU NAZIRUL BIN KU ISMAIL
MUHAMMAD HAIKAL HAKIMI BIN NORAZLI
OSMAN BIN KASIM
SYUQRAN BIN MOHD ROSELAN
AINA NAJIHAH BINTI AINUL
DANIA BALKIS QISTINA BINTI KAMAL AZIZI
SITI NUR ZARIFAH BINTI ABDUL LATIF
ARIF SYAMIL BIN SOLAHUDDIN
MUHAMMAD FIRDAUS BIN RIZAL
MUHAMMAD NURSUKIMAN BIN MOHAMAD SHUKERI
MUHAMMAD SHAH PUTRA BIN ALADIN SHAH
NUR AMANINA BINTI AZIZ
NURUL NADIA BINTI ZAINAL ABIDIN
NURUL SAHIRA BINTI MOHAMAD SHUKERI
SITI NUR ATIQAH BINTI DAHARI
MOHD ASMAN BIN AZEMI
MUHAMMAD AIDIL AIMAN BIN YUSRI
MUHAMMAD ASHRAAF BIN AZEMI
MUHAMMAD FATHUL AIMAN BIN FITRI
MUHAMMAD LOKMAN HAKIM BIN MUHAMAD RUSLI
MUHAMMAD REZUWAN BIN KAMAL HAYAT
MUHAMMAD NURRIZAN BIN MUHAMMAD RUSLI
MUHAMMAD SYAHRUL AZHAR BIN DZOL AMALI
MUHAMMAD THAQIF BIN JASNI
AIFA QISTINA BINTI MUHAMMAD FAIZOL
LEE MEI EN
NUR ALEEYA MAISARAH BINTI GHAZALI
NUR HAZIQAH HUSNA BINTI YUSOP
MUHAMMAD FITRI BIN JAMRAH
MUHAMMAD HAFIZUL IQMAL BIN MOHAMAD AZMI
MUHAMMAD SYAFIH BIN KAMIS
MUHAMMAD SYAHREEZA ASYRAF BINTI SYAHRIZAL
NUR AINUL MARDIAH BINTI IZHAR
NURUL HANA BINTI NOOR RASHID
MUHAMMAD ADIB BIN ROSLI
SALMAN BIN MOHD ROSELAN
SYARIZAT BIN AZMAN
KAYNAT BINTI AMIR
NUR AIN DALIA BINTI ZALDI
YASIRA BINTI ROSELAN

10.0

PENUTUP

Diharapkan agar apa yang dirancang ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan
berkesan. Semoga segala ilmu dan pelajaran yang disampaikan di dalam aktiviti
Perkhemahan Bersepadu Bina Insan ini akan dapat dipraktikkan dalam
kehidupan seharian mereka demi untuk melahirkan murid PPKIBP yang
cemerlang dan lebih berdaya saing.

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

.......................................................

( SITI HAJAR NABILA BT SHUKRI)

( ZAKARIA B. ABDULLAH)

Setiausaha

Penyelaras

Perkhemahan Bersepadu Bina

Perkhemahan Bersepadu Bina

Insan-PPKIBP SRK Putera

Insan-PPKIBP SRK Putera

Jln Padang Katong 01000

Jln Padang Katong 01000

Kangar Perlis

Kangar Perlis

Disahkan oleh :

..........................................................
(IBTISAM BT OTHMAN)
Guru Besar
Sekolah Rendah Kebangsaan Putera
Jln Padang Katong 01000
Kangar Perlis