Anda di halaman 1dari 20

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

NAMA MURID

Kelas :

NO. SURAT BERANAK

MENDENGAR DAN BERTUTUR

MEMBACA

MENULIS

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

Kelompok Standard Pembelajaran

JANTINA

BIL
STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN
SEMASA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

K1

K2

1.4.1,1.4.
2,1.4.3,1.
1.2.6,1.3.1,1
4.4,1.6.1,
.3.2,1.3.3
1.6.2,1.7.
2

K3

K1

1.5.1,1.5.2

2.2.3

K2

K3

2.4.1,2.4. 2.5.1,2.5.2,2.5
2,2.4.4
.3,2.6.1,2.6.2

K1

3.2.6

K2

K3

K4

3.3.3,3.3. 3.6.1,3.6.
3.4.1,3.8.
4,3.5.2,3. 2,3.7.1,3.
2
3.1
7.2

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN


NAMA GURU MATA PELAJARAN :

NAMA MURID

Kelas :

NO. SURAT BERANAK

MENDENGAR DAN BERTUTUR

MEMBACA

MENULIS

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

Kelompok Standard Pembelajaran

JANTINA

BIL
STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN
SEMASA

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

K1

K2

1.4.1,1.4.
2,1.4.3,1.
1.2.6,1.3.1,1
4.4,1.6.1,
.3.2,1.3.3
1.6.2,1.7.
2

K3

K1

1.5.1,1.5.2

2.2.3

K2

K3

2.4.1,2.4. 2.5.1,2.5.2,2.5
2,2.4.4
.3,2.6.1,2.6.2

K1

3.2.6

K2

K3

K4

3.3.3,3.3. 3.6.1,3.6.
3.4.1,3.8.
4,3.5.2,3. 2,3.7.1,3.
2
3.1
7.2

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN


NAMA GURU MATA PELAJARAN :

NAMA MURID

Kelas :

NO. SURAT BERANAK

MENDENGAR DAN BERTUTUR

MEMBACA

MENULIS

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

Kelompok Standard Pembelajaran

JANTINA

BIL
STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN
SEMASA

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

K1

K2

1.4.1,1.4.
2,1.4.3,1.
1.2.6,1.3.1,1
4.4,1.6.1,
.3.2,1.3.3
1.6.2,1.7.
2

K3

K1

1.5.1,1.5.2

2.2.3

K2

K3

2.4.1,2.4. 2.5.1,2.5.2,2.5
2,2.4.4
.3,2.6.1,2.6.2

K1

3.2.6

K2

K3

K4

3.3.3,3.3. 3.6.1,3.6.
3.4.1,3.8.
4,3.5.2,3. 2,3.7.1,3.
2
3.1
7.2

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN


NAMA GURU MATA PELAJARAN :

NAMA MURID

Kelas :

NO. SURAT BERANAK

MENDENGAR DAN BERTUTUR

MEMBACA

MENULIS

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

Kelompok Standard Pembelajaran

JANTINA

BIL
STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN
SEMASA

43
44
45
46
47
48
49
50

GURU BESAR

K1

K2

1.4.1,1.4.
2,1.4.3,1.
1.2.6,1.3.1,1
4.4,1.6.1,
.3.2,1.3.3
1.6.2,1.7.
2

K3

K1

1.5.1,1.5.2

2.2.3

K2

K3

2.4.1,2.4. 2.5.1,2.5.2,2.5
2,2.4.4
.3,2.6.1,2.6.2

K1

3.2.6

K2

K3

K4

3.3.3,3.3. 3.6.1,3.6.
3.4.1,3.8.
4,3.5.2,3. 2,3.7.1,3.
2
3.1
7.2

0
0
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN

Nama Murid
No. Surat Beranak
Jantina
Kelas
Nama Guru Mata Pelajaran
Tarikh Pelaporan

:
:
:
:
:
:

0
0
0
0
0

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:


MENDENGAR DAN BERTUTUR
TAFSIRAN

KELOMPOK

BAND

K1

#N/A

K2

#N/A

K3

#N/A
MEMBACA

KI

#N/A

K2

#N/A

K3

#N/A
MENULIS

K1

#N/A

K2

#N/A

K3

#N/A

K4

#N/A

..............
(Guru Kelas)

..
0
GURU BESAR

MENDENGAR DAN BERTUTUR


BAND
KI
K2
K3

BAND 1

0
0
0

BAND 2

BAND 3

0
0
0

BAND 4

0
0
0

BAND 5

0
0
0

BAND 6

0
0
0

0
0
0

MENDENGAR DAN BERTUTUR


K1

K2

K3

1
0.9

BILANGAN MURID

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

MEMBACA
BAND
KI
K2
K3

BAND 1

0
0
0

BAND 2

0
0
0

BAND 3

BAND 4

0
0
0

BAND 5

0
0
0

0
0
0

MEMBACA
K1

1
0.9
BILANGAN MURID

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

K2

K3

BAND 6

0
0
0

0
BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

MENULIS
BAND
KI
K2
K3
K4

BAND 1

0
0
0
0

BAND 2

BAND 3

0
0
0
0

BAND 4

0
0
0
0

BAND 5

0
0
0
0

BAND 6

0
0
0
0

0
0
0
0

MENULIS
KI

K2

K3

K4

1
0.9

BILANGAN MURID

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BAND 6

BAND 6

BAND 6

DATA PERNYATAAN BAND


MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK SATU
BAND
1
2

3
4
5

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK DUA


BAND
1
2
3
4
5

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK TIGA


BAND
1
2

3
4
5
6

MEMBACA KELOMPOK SATU


BAND
1
2
3
4
5
6

MEMBACA KELOMPOK DUA


BAND
1
2
3
4
5
6

MEMBACA KELOMPOK TIGA

BAND
1
2
3
4
5

MENULIS KELOMPOK SATU


BAND
1
2
3
4
5
6

MENULIS KELOMPOK DUA


BAND
1
2

4
5

MENULIS KELOMPOK TIGA


BAND
1
2
3
4
5
6

MENULIS KELOMPOK EMPAT


BAND
1
2
3
4
5
6

DATA PERNYATAAN BAND


MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK SATU
PERNYATAAN BAND
Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap
sangat terhad.
Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap
terhad.
Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap
sesuai.
Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap
kukuh.
Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap
terperinci.
Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap
sangat terperinci, konsisten dan menjadi model teladan.

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK DUA


PERNYATAAN BAND
Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi
menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan
mengemukakan
pendapat
pada tahap
sangat
terhad.
Berkomunikasi secara
bertatasusila
dengan
menggunakan
kata dan ayat yang gramatis bagi
menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan
maklumat yang tepat; dan
mengemukakan pendapat pada tahap terhad.
Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi
menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan
mengemukakansecara
pendapat
pada tahapdengan
sesuai.menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi
Berkomunikasi
bertatasusila
menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan
mengemukakan
pendapat
pada tahap
kukuh.
Berkomunikasi secara
bertatasusila
dengan
menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi
menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan
mengemukakan pendapat pada tahap terperinci.
Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi
menyatakan permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan
mengemukakan pendapat pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model
teladan.
MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK TIGA
PERNYATAAN BAND
Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan
sebutan
yang jelas
dandengan
intonasitepat
yangmenggunakan
betul pada tahap
terhad.
Menyampaikan
cerita
ayatsangat
yang mengandungi
wacana dengan
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap terhad.

Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap sesuai.
Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap kukuh.
Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap terperinci.
Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan
menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK SATU


PERNYATAAN BAND
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai
jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap sangat terhad.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai
jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap terhad.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai
jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap sesuai.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai
jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap kukuh.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai
jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap terperinci.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai
jenis ayat secara mekanis dengan betul pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan
menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK DUA


PERNYATAAN BAND
Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat
penilaian pada tahap sangat terhad.
Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat
penilaian pada tahap terhad.
Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat
penilaian pada tahap sesuai.
Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat
penilaian pada tahap kukuh.
Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat
penilaian pada tahap terperinci.
Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat
penilaian pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK TIGA

PERNYATAAN BAND
Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap
sangat terhad.
Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap terhad.
Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap sesuai.
Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap kukuh.
Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap terperinci.

Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap
sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MENULIS KELOMPOK SATU


PERNYATAAN BAND
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sangat terhad.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap terhad.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sesuai.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap kukuh.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap terperinci.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sangat terperinci, konsisten
dan, menjadi model teladan.

MENULIS KELOMPOK DUA


PERNYATAAN BAND
Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan
memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur
ayat yang betul serta tepat pada tahap sangat terhad.
Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan
memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur
ayat yang betul serta tepat pada tahap terhad.
Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan
memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur
ayat yang betul serta tepat pada tahap sesuai.

Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan
memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur
ayat yang betul serta tepat pada tahap kukuh.
Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan
memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur
ayat yang betul serta tepat pada tahap terperinci.
Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan
memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur
ayat yang betul serta tepat pada tahap sangat terperinci, konsisten dan, menjadi model

MENULIS KELOMPOK TIGA


PERNYATAAN BAND
Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap
sangat terhad.
Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap
terhad.
Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap
sesuai.
Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap
kukuh.
Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap
terperinci.
Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap
sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MENULIS KELOMPOK EMPAT


PERNYATAAN BAND
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun;
menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sangat terhad.
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun;
menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap terhad.
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun;
menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sesuai.
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun;
menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sesuai.
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun;
menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap terperinci.
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun;
menghasilkan kerangka dan penulisan kreatif dengan betul pada tahap sangat terperinci,

da tahap terhad.

da tahap sesuai.

da tahap kukuh.

da tahap terperinci.