Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJ DAN PK 2015

TINGKATAN 2
Minggu

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

BBM

Tarikh

PBS/PPPM

NILAI

BAND
/DISKRIPTO
R

Minggu 1

PENANGGUHAN SESI PERSEKOLAHAN

5-6 Jan
Minggu 2
12 16 Jan
Minggu 3/4
19 -30 Jan

Minggu 5/6
2 13 Feb

Bab 1:
Kecergasaan
Fizikal
Daya Tahan
Kardiovaskula
r
Daya Tahan
Otot
Kekuatan
Otot
Kelenturan
Kuasa
Kelajuan
Prinsip
Latihan

Menyatakan maksud komponenkomponen kecergasan

Penerangan guru

Menyatakan
latihan

Daya Tahan Kardivaskular

Jam randik

Rasional

Latihan Par Course / Fartlek

Skitel, Carta

Kerjasama

Daya Tahan Otot

Jam randik

Keyakinan

Latihan Litar

Carta

Keberanian

maksud

prinsip

Melibakan maksud prinsip latihan

Tanggungja
wab

Kekuatan Otot

Melibatkan diri dalam aktiviti


kecergasan fizikal
Mematuhi
keselamatan

setiap

aspek

Latihan
Isokineik

Isomerik,

Isotonik,

Jam randik
Carta

Komposisi badan

Kaliper, Carta

Pengiraan komposisi badan

Borang skor

Kuasa
Lompat dakap

Wisel

Minggu 7

Ketingting 3/5 kali dan lompat

Skitel

16 20 Feb

Ketingting-melangkah-melompat

Minggu
8/10

Kelajuan

Jam randik

Lari pecut 60/100 meter

Wisel, skitel

UJIAN SEGAK PENGGAL PERTAMA

Minggu 9

BAND 1-6

(23 Feb 13 Mac)

UJIAN PERTAMA (2 6 Mac)


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (14 22 Mac)

Minggu
11/25
23-27 Mac
1317 Jul
Minggu
12/26
30Mac-3
Apr
20-24 Jul
Minggu
13/27

BAB
2:
Kemahiran Sukan
dan Rekreasi
Bola baling
Badminton
Lari bergantiganti
Rejam
lembing
Pergerakan
kreatif
Rekreasi
Orienteering

Minggu 15
20-24 Apr

Mengaplikasikan langkah-langkah
keselamatan dalam keempatempat bidang kemahiran bagi
mengurangkan risiko kecederaan

Semangat
kesukanan

Bola baling
Kemahiran hantaran, menangkap,
mengelecek,
mengacah,
mengahadang,
menjaring
,
menjaga gol

Mengenal pasti otot-otot yang


terlibat
dalam
melaksanakan
kemahiran bagi memaksimumkan
kualiti pergerakan
Menggunakan prinsip biomekanik
yang terlibat dalam kemahirankemahiran tertentu

Bola jabling
Keyakinan

Bib, Skitel

Kesabaran

Badminton
Kemahiran memegang raket,
servis, pukulan, smesy,gerak kaki
Lari Berganti-ganti

6-10 Apr
27-31 Jul

Menguasai kemahiran asas yang


terdapat
dalam
permainan
olahraga, pendidikan pergerakan
dan orienteering

Teknik memberi dan menerima


baton, larian percubaan

Raket, Bulu
tangkis, jaring
Baton, Skitel

Rejam lembing
Fasa Persediaan,
rejaman, ikut lajak

lari

landas,

Pita Ukur
Carta

Pergerakan Kreatif
Permainan Sorakan (Cheerleading)

Radio, CD

Orienteering

Jam randik

Mencari harta karun menggunakan

Kompas

BAND 1-6

Bijak
mengambil
peluang
Semangat
berpasukan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJ DAN PK 2015


TINGKATAN 2
kompas
Minggu 20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (25 29 Mei)


CUTI PENGGAL PERTAMA (30 Mei 14 Jun )

Minggu 24
6-10 Jul
Minggu 28
9-13 Julai
Minggu 29
16-20 Julai

Minggu 31
24 28
Ogos

BAB
Kesukanan

3:

Pengurusan
Peralatan
Isu
dalam
Pendidikan
jasmani dan
sukan
Isu
sosiobudaya
BAB 4: Kesihatan
Diri dan Keluarga
Kesihatan Diri
Kekeluargaan

Minggu 32
31 Ogos -4
Sept

Menyemak stok alatan sukan dan


permainan
Menyatakan prosedur penyemakan
stok
Mengenal pasti jenis insentif yang
digunakan dalam sukan
Menjelaskan isu sosiobudaya dalam
sukan
Menyatakan bentuk tindakan yang
perlu bagi mengamalkan permainan
bersih
Mengenal pasti amalan pemakanan
yang tidak sihat
Menyatakan
ciri-ciri
pengidap
anoreksia nervosa, bulimia nervosa
dan pengamal pil pelangsing
Mengenal pasti kesan amalan
pemakanan yang tidak sihat
Menyenaraikan
peranan
dan
tanggungjawab ahli keluarga

Perbincangan bersama guru


Perbincangan dalam kumpulan
Persembahan kumpulan

Perbincangan bersama guru


Perbincangan dalam kumpulan
Persembahan kumpulan

Keratan
akbhar
Pembelajaran
melalui
pengalaman

Bertangungg
jawab
BAND 1-6

kesedaran

Keratan
akbhar
Pembelajaran
melalui
pengalaman

Rasional

Bertanggung
jawab
BAND 1-6

Rasional
Kesabaran
Kesedaran

Persembahan
video

Minggu 33
7-11 Sept
Minggu 30

UJIAN SEGAK PENGGAL KEDUA (17 21 Ogos )

Minggu 34

UJIAN 2 (14 18 SEPT)


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (19 27 SEPT)

Minggu 35
28 SEPT 2
Okt

Minggu 36
5-9 Okt

BAB 5: Gaya
Hidup Sihat
Pemakanan
Konflik dan
Stres
Penyalahguna
an Bahan

BAB 6:
Kebersihan dan
keselamatan
Persekitaran
Akta
dan
Undangundang
Perlindungan
Kanak-Kanak

Menyatakan fungsi makro dan


mikronutrien
Mengenal pasti kesan kekurangan
makro dan mikronutrien
Menyatakan kesan strs yang sering
dihadapi oleh murid
Menjelaskan cara mengatasi stress
Mengenal pasti kesan pengambilan
dadah

Perbincangan bersama guru

Menyatakan akta pelindungan


kanak-kanak
Mengenal pasti bentuk penderaan
dan kesannya terhadap kanakkanak
Menyatakan peranan pelbagai
agensi yang mengendalikan kes
penganiayaan kanak-kanak
Mendefinisikan maksud TOTAPS
mengendalikan
kecederaan
dengan menggunakan TOTAPS

Perbincangan bersama guru

Perbincangan dalam kumpulan


Persembahan kumpulan
Perbahasaan

Keratan
akhbar
Pembelajaran
melalui
pengalaman

Bertanggung
jawab
BAND 1-6

Kesedaran
Fikiran
positif

Persembahan
video

Perbincangan dalam kumpulan


Persembahan kumpulan
Perbahasan isu-isu kanak-kanak

MINGGU
37

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (12 15 OKT)

MINGGU
38-42

PENGEMASKINIAN DATA PBS DALAM MODUL OFFLINE

Keratan
akhbar
Pembelajaran
melalui
pengalaman
Persembahan
video

Rasional

Bertanggung
jawab
BAND 1-6

Fokus
Kesedaran
Rasional
Kerjasama
Kasih sayang

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PJ DAN PK 2015


TINGKATAN 2
MINGGU
43

CUTI PENGGAL KEDUA (21 NOV 3 JAN 2015)

DISEDIAKAN OLEH,

DISEMAK OLEH,

DISAHKAN OLEH,

SITI ELFIRA BT ABDUL SINI


GURU MATA PELAJARAN PJ DAN PK

EN.MOHD ZAIN ABDULLAH


KETUA BIDANG KEMANUSIAAN

EN.MAIL BIN SUANDA


PENGETUA SMKCM