Anda di halaman 1dari 4

1.

MAKSUD PERGERAKAN KREATIF


-

Intepretas idea, perasaan serta tanggapan idea yang dilahirkan secara

simbolik melalui pergerakan.


Pengalaman sensori yang asas untuk membantu murid memahami konsep

muzik : irama, ton, melodi


Perlakuan atau saksi yang boleh berlaku secara automatik, spontan dan

terurus.
1 pglmn psikomotor yang mengintepretasikan domain kognitif dan afektif.
Ekspresi idea, perasaan, emosi yang dilahirkan melalui pergerakan fizikal.

2. TUJUAN PERGERAKAN KREATIF


-

Melahir dan membentuk individu yang holistik, berdaya saing, berbudaya,

berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yg tinggi


Menyuburkan pertumbuhan total dan perkembangan kanak2
Bidang prgrkan kreatif mempunyai hubungan langsung dengann psikologi,

pedagogi dan sosiologi.


1 pendekatan dalam pnp ke arah perkembangan domain kognitif, afektif dan

psikologi.
1 cabang seni yang unik untuk meningkatkan keupayaan minda serta sosial
kognitif knak2.

3. PERLU UNTUK MEMBUAT PERGERAKAN KREATIF


-

Tubuh badan sebagai alat untuk menluahkan perasaan dan idea.


Penggunaan bahan sebagai bahan ransangan seperti : muzik, suara, gambar,

piano, reka bentuk


Olahan kreatif
Ruang
Semangat dalam 1 kumpulan
Kesedaran ritma
Persembahan dan penilaian

4. UNSUR PERGERAKAN
-

Tubuh badan alat untuk berkomunikasi


Ruang lingkungan pergerakan umum dan kendiri
Masa had kelajuan pergerakan tubuh badan
Daya tenaga gerak yang menggunakan tenaga tubuh badan

5. 2 KOMPONEN BESAR UNTUK MEMBINA KEMAHIRAN:


a) NYANYIAN
b) AUSOMBEL
- Postur
- menyanyi secara harmoni

Sebutan
Artikulasi
Penghasilan ton - ekspresi

- menyanyi secara unison : melodi yang sama


- mendengar secara aktif dan selektif

6. CONTOH AKTIVITI YANG BOLEH MEMBANTU MEMAHAMI KONSEP MUZIK


-

MENYANYI LAGU DENGAN AKSI


1. Lagu rentak tradisional
2. Lagu suara berlapis
3. Lagu pusingan

- TEKNIK DAN CARA MENYANYI


1. Pernafasan 4. Sebutan
2. Artikulasi
5. Pengeluaran suara
3. Postur

7. Persembahan drama, pentomin dan muzik...mghdupkan mud dan suasana.


1) NYATAKAN 5 KEPENTINGAN MUZIK YANG BOLEH MENDATANGKAN KESAN
KHAS KEPADA PENONTON.
- Muzik sedih
- Muzik gembira
- Muzik sayang
- Muzik marah
2) UNSUR MUZIK YANG DIKAITKAN DENGAN MODE
- Mood romantik

ESEI
1. APAKAH 4 RASIONAL DAN MATLAMAT MUZIK DAN PERGERAKAN
-

Mencungkil bakat dan potensi sedia ada dalam diri kanak-kanak melalui aktiviti

muzik dan pergerakan dgn terancang dan sistematik.


Kanak-kanak memerlukan pelbagai pengalaman konkrit, pergerakan multi

sensori untuk meransang pengalaman sihat pelbagai domain.


Memberi ruang kepada kanak2 tidak kira umur, jantina,

peringkat

perkembangan untuk melalui pengalaman kreatif yang berorientasikan


-

kejayaan dan dalam suasana riang tanpa tekanan.


Menawarkan peluang pembelajaran yang lebih luas untuk kanak2 2-12 thn dlm

bntuk permainan.
Kanak2 berasa seronok bila bahasa permainan dikaitkan dengan gerakan

irama tubuh.
Gerakan dapat meransang perkembangan fizikal dan intelektual disamping
menguatkan emosi.

2. BINCANGKAN AKTIVITI MUZIK UNTUK MELAHIRKAN TEMPO DAN DINAMIK


-

Pergerakan bertema (action song) dengan iringan lagu pergerakan dengan


detik lagu ikut tempo.

Merancang pergerakan spontan gimrama menekankan tempo asas

gimrama - pergerakan senam rama berbentuk.


Dikaitkan dengan perlakuan badan : tepukan dan hentakan
Pergerakan mengikut irama secara bebas + terkawal + kreatif

3. TEATER KANAK2 BOLEH DIGUNAKAN DALAM PnP


-

Persembahan drama boneka


i.
Pernataan bunyi ii. Tata hias

iii. Tata cahaya

Penataan bunyi
i.
Bunyi yang dipelajari boleh diadaptasi dalam drama dan tarian
ii.
Alat/ bahan genderang seperti tin kosong, buluh
iii.
Bunyi rakaman alam sekitar seperti air terjun, burung, cengkerik

Hiasan latar / prob


i.
Meningkatkan kualiti persembahan
ii.
Menarik dan dapat menarik minat murid.
iii.
Guru menjelaskan fungsi prob kepada murid
iv.
Guru bersama murid akan bergandingan untuk menyiapkan prob

Pakaian atau kostume


i.
Pastikan watak dilakonkan dengan baik
ii.
Amat digemari oleh kanak-kanak
iii.
Guru membimbing murid untuk menyolek

Tata cahaya
i.
Penggunaan lampu yang dapat menaikan lagi suasana lakonan

OBJEKTIF
1. Pergerakan kreatif. 16 tema sebagai panduan guru. (google) lihat tema
- Kesedaran tubuh badan - ruang
- aras
2. 9 lakuan - daya asas

- kesedaran mengenai keselamatan

3. Pergerakan lokomotor berjalan secara bebas sambil menghayun tangan.


4. Lokomotor & bkn lokomotor merenjis (BK), tepuk tgn (BK), bjln ke blkg (L)
5. Pergerakan kreatif keupayaan kinestetik?
6. Pembelajaran kolaboratifmelalui aktiviti berikut
: nyanyian scra bkmpln
: eksplorasi
7. Fasa 1 kanak2 nyanyi dengan kuat. Fasa 2 knak2 nyanyi dlm kepala. Fasa 3
Kanak2 nyanyi dgn kuat balik. (LATIHAN APA) Imitasi
8. Carl orff peringkat
9. Kanak2 pergerakan meningkatkan frasa konsep utama yang terlibat.
10.

Jenis pergerakan yang dilakukan di PRA. prgkan mgkut konsep muzik.

11.

Konsep individu total indvdu thadap tgkh laku kuasai 3 domain.

- kognitif fizikal sosial


12.

PnP muzik menjadi lbh mnrik jika ada mzik dan prgrakan. Antra aktiviti ...

13.

Pergerakan aliran, arah dan masa pergerakan persepsi

14.

Knak2 pergerakan bunga mengembang dinamik kuat

15.
16.
17.

pergerakan bunga menguncup dinamik lembut (KONSEP)


Elemen2 pergerakan dalam puisi kanak2 tdpt bbrpa pkra penting?
Lakonan nyanyian,_____________ drama tari
Teater popular bahagian timur catalog, kostum, muzik (instrumen)