Anda di halaman 1dari 12

MODUL 9 :

PEMANTAUAN DAN
PENYERAGAMAN

PEMANTAUAN PROJEK

PEMANTAUAN DAN SUSULAN DILAKUKAN DENGAN


SISTEMATIK MELALUI LAPORAN
KEMAJUAN,ANALISA TREND

TEMPOH PEMANTAUAN DITUNJUKKAN

PENGUBAHSUAIAN YANG DIJALANKAN SEKIRANYA


HASIL TIDAK MENGIKUTI SEPERTI YANG
DIKEHENDAKI

CONTOH 1

Tugas :
- Memantau pelaksanaan cadangan projek SINAR
Masa Pemeriksaan :
- Pada hari Isnin setiap minggu
Tugas :
- Minggu
- Minggu
- Minggu
- Minggu

Pertama
ke 2
ke 3
Ke 4

: Razi
: Mihat
: Kamarul
: Hashim

Cara pemeriksaan :
- Menggunakan senarai semak yang disediakan
Laporan :
- Kemukakan senarai semak dan melaporkan hasil
PAGE4
pemerhatian
(Bulanan)

Projek 1
Tempoh
No

: SINAR
: April hingga Ogos 2004

No. Dispenser
DJ 117

Peralatan
SLV2020

Pelekat

Kacasisi

Fungsi

Masih melimpah

Penggera

April 2004

Baik

Tidak

Mei 2004

Baik

Tidak

Jun 2004

Baik

Tidak

Julai 2004

Baik

Tidak

Ogos 2004

Baik

Tidak

PAGE5

CONTOH 2

5.1. MONITORING

AFTER ACTION 1
140

24

129

22

126

125

20

122

112

106

18
16

REJ.
QTY

86

14
10

11

10

120

WE MANAGE
TO REDUCE
NCM CHUCK
OFFSET

15

12
10

121

100
80
60

40

20

2
0

Sept Oct
04
04

Nov Dec
04
04

10

15

Output 129

86

125 112 126

Reject

Jan
05

Feb Mac
05
05

10

11

122 106

Reject

PAGE7

Output

Apr May Jun


05
05
05
6
121

July
05

OUTPUT
QTY

5.1. MONITORING RESULT AFTER ACTION 2

OUTPUT VS REJECT QUANTITY


REJECT
QTY
(PCS)

140

24

129

22

126

125

20

122

112

86

14

15

12
10

10

MANAGE TO
REDUCE
ZERO

106

18
16

11

10

125

121

120
100
80
60

40

20

2
0

Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mac Apr May


04
04
04
04
05 05
05
05
05

Reject

10

15

Output

129

86

125

10

11

112 126 122 106 121 125


PAGE8
Reject

Output

Jun July
05
05

OUTPUT
QTY
(PCS)

Contoh : 2. Pemantaun Objektif ( target ) dikekalkan


BEFORE

AFTER

0.25

MONITORIN
G
RESULT

0.20

PERCENTAGE

0.163%
0.15

0.143%
0.138%

0.150%
0.130%
0.110%
0.08%

0.10

0.074%

0.074%

0.05

0.00

TARGET
0.08%

54.6%
REDUCTION
JULY

AUG SEPT OCT

NOV

DEC JAN04
PAGE9

FEB

MAR

PENYERAGAMAN

PENYERAGAMAN

Langkah langkah telah diambil bagi


memastikan bahawa prosedur baru telah
didokumen serta disahkan untuk diterima pakai.
Contoh: Manual arahan kerja baru, carta alir
baru dll.

Penambahbaikan telah dikembangkan dan


dibuat tanda aras serta telah dikongsi dengan
pihak lain di dalam organisasi, subsidiari,
cawangan atau organisasi lain

Tindakan sewajarnya diambil bagi memastikan


bahawa prosedur baru telah diterima pakai
penggunaannya serta dipelihara. Contoh: Carta
aktiviti, Laporan maklumbalas dll

PROSEDUR SEDIA ADA


SEHARUSNYA DAPAT
DKEKALKAN DENGAN
KAEDAH
LATIHAN
CERAMAH
PAMERAN
LAWATAN