Anda di halaman 1dari 12

KEMAHIRAN

KELOMPOK
TAHAP PENGUASAAN

MENDENGAR DAN BERTUTUR


Satu

PERNYATAAN

Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat


yang diperdengarkan pada tahap sangat terhad.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru memberikan arahan secara lisan kepada murid


contohnya Sila bangun dari tempat duduk kamu
2. Murid memahami arahan tersebut secara jelas.
3. Murid kemudiannya diminta untuk memberikan respons
secara lisan atau gerak balas keatas arahan yang diberikan.
Kad ayat perintah.

BAHAN BANTU

Contoh ayat perintah

1 ( Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan


kecekapan berbahasa yang sangat lemah, sangat terhad dan
memerlukan banyak bimbingan, panduan, dan latihan dalam
kemahiran bahasa)

KEMAHIRAN
KELOMPOK
TAHAP PENGUASAAN

MENDENGAR DAN BERTUTUR


Dua
3 ( Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa
dan kecekapan berbahasa yang sederhana dan berupaya
mengungkapkan idea serta menguasai kemahiran berfikir yang
asas tanpa bimbingan dalam kemahiran bahasa

PERNYATAAN

Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata


dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan;
memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan
mengemukakan pendapat pada tahap sesuai.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Murid diberikan keratan akhbar tentang Kanak-kanak kurang


nutrisi
2. Murid membaca secara senyap untuk memahami isi
kandungan keratan akhbar tersebut.
3. Murid diminta oleh guru untuk tampil kehadapan membuat
pengumuman berkenaan keratan akhbar tersebut secara
gramatis dan bertatasusila.
Keratan akhbar Kanak-kanak kurang nutrisi

BAHAN BANTU

Keratan akhbar Kosmo

KEMAHIRAN
KELOMPOK
TAHAP PENGUASAAN

MENDENGAR DAN BERTUTUR


Tiga
2 ( Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan
kecekapan berbahasa yang lemah, terhad dan memerlukan
sedikit bimbingan, panduan, dan latihan dalam kemahiran
bahasa).

PERNYATAAN

Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang


mengandungi wacana dengan sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul pada tahap terhad.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Murid ditunjukkan gambar aktiviti perkelahan.


2. Murid diminta untuk menceritakan tentang gambar yang
dilihat.
3. Murid perlu menceritakan dengan tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang
mengandungi wacana.

BAHAN BANTU

Kad gambar aktiviti perkelahan

Gambar aktiviti
perkelahan

KEMAHIRAN
KELOMPOK
TAHAP PENGUASAAN

MEMBACA
Satu

PERNYATAAN

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan


berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis
dengan betul pada tahap sangat terhad.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Murid diberikan satu petikan berkenaan aktiviti sempena cuti


sekolah
2. Murid diminta membaca dan memahami ayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada petikan
tersebut dengan sebutan yang betul.

BAHAN BANTU

Petikan cuti sekolah

1 ( Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan


kecekapan berbahasa yang sangat lemah, sangat terhad dan
memerlukan banyak bimbingan, panduan, dan latihan dalam
kemahiran bahasa)

Petikan Cuti Sekolah

Cuti sekolah yang lalu, Kamal bersama keluarganya telah berkelah di Desaru. Sebelum bertolak,
ibunya Puan Rohani menyediakan bekalan makanan yang hendak dibawa. Ayahnya, Encik Roslan
memeriksa kereta supaya berada dalam keadaan yang selamat untuk dipandu.

Suasana di tepi pantai sungguh indah dan nyaman. Selepas makan, Kumar dan abangnya mandi
di tepi pantai itu. Kamal berasa seronok dapat mandi di kawasan pantai yang bersih. Ibu dan ayahnya
tersenyum gembira melihat Kamal dan abangnya.
Apabila petang, mereka pun pulang kerumah. Kamal berasa puas dan mengajak ayah dan
ibunya datang lagi pada cuti sekolah nanti.

KEMAHIRAN
KELOMPOK
TAHAP PENGUASAAN

MEMBACA
Dua

PERNYATAAN

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan,


menjanakan idea, dan membuat penilaian pada tahap terhad.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Murid diberikan satu petikan berkenaan keharmonian kaum di


Malaysia
2. Murid diminta membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat dengan tepat daripada petikan tersebut
untuk membuat penilaian dengan betul.
.

BAHAN BANTU

Petikan keharmonian kaum di Malaysia

2 ( Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan


kecekapan berbahasa yang lemah, terhad dan memerlukan
sedikit bimbingan, panduan, dan latihan dalam kemahiran
bahasa).

Petikan Keharmonian Kaum di Malaysia

KEMAHIRAN
KELOMPOK
TAHAP PENGUASAAN

MEMBACA
Tiga

PERNYATAAN

Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal


pasti nilai murni pada tahap sesuai. .

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Murid diberikan satu petikan murid yang berjaya.


2. Murid diminta untuk membaca dan memahami petikan bahan
bukan sastera tersebut untuk mengenal pasti nilai murni.

BAHAN BANTU

Petikan murid yang berjaya.

Petikan Murid Yang Berjaya

3 (Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa


dan kecekapan berbahasa yang sederhana dan berupaya
mengungkapkan idea serta menguasai kemahiran berfikir yang
asas tanpa bimbingan dalam kemahiran bahasa).

KEMAHIRAN
KELOMPOK
TAHAP PENGUASAAN

MENULIS
Satu

PERNYATAAN

Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada


tahap sangat terhad.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Murid diberikan satu petikan bertajuk sudah jatuh ditimpa


tangga.
2. Murid diminta untuk membaca dan memahami petikan bahan
bukan sastera tersebut untuk mengenal pasti nilai murni.
3. Murid diminta menulis ayat dalam perenggan secara mekanis
dengan betul dan kemas.

BAHAN BANTU

Petikan sudah jatuh ditimpa tangga

1 ( Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan


kecekapan berbahasa yang sangat lemah, sangat terhad dan
memerlukan banyak bimbingan, panduan, dan latihan dalam
kemahiran bahasa)

Petikan Sudah Jatuh Ditimpa Tangga


Aidil merupakan seorang murid yang malas dan nakal. Dia suka mengusik kawankawannya yang sedang belajar di dalam kelas. Semua kawan sekelasnya tidak menyenangi
sikap Aidil. Pada suatu hari, Cikgu Aminah telah mengadakan ujian bulanan bagi matapelajaran
bahasa Melayu. Aidil tidak terkejut dengan hal itu, walaupun dia tidak mengulangkaji pelajaran
tersebut. Ketika ujian berlangsung, Aidil tidak dapat menjawab soalan yang diberikan. Lalu dia
meniru kertas jawapan kawannya. Tanpa disedari, Cikgu Aminah ternampak perbuatan Aidil.
Akibatnya keputusan ujian Aidil digantung .Aidil sungguh kecewa dan marah dengan tindakan
Cikgu Aminah. Selepas tamat waktu persekolahan, Aidil terus pulang ke rumah dengan
menunggang basikal. Dia asyik memikirkan cara untuk membalas dendam terhadap Cikgu
Aminah. Tiba-tiba tayar basikalnya pancit sedangkan rumahnya masih jauh. Jadi, dia terpaksa
mengheret basikalnya. Ketika itu, cuaca amat panas terik. Kepanasan itu menyemarakkan lagi
kemarahan Aidil. Nasib Aidil ibarat, sudahjatuhditimpatangga. Di sekolah, keputusan Aidil
digantung, pulang dari sekolah pula, basikal meragam.
Tuliskan lima pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di atas.
Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu
dalam satu perenggan.
KEMAHIRAN
KELOMPOK
TAHAP PENGUASAAN

PERNYATAAN

AKTIVITI PENTAKSIRAN

MENULIS
Dua
2 (Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan
kecekapan berbahasa yang lemah, terhad dan memerlukan
sedikit bimbingan, panduan, dan latihan dalam kemahiran
bahasa).
Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan
pinjaman secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil
penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata,
imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap
terhad.
1. Murid diberikan satu cerita seekor kura-kura.
2. Murid diminta untuk membaca dan memahami petikan cerita
tersebut dan menyenaraikan perkataan berimbuhan pinjaman
secara tepat
3. Kemudian murid diminta membina ayat sendiri
berdasarkan perkataan berimbuhan yang telah disenaraikan.

BAHAN BANTU

Petikan cerita seekor kura-kura.

Petikan cerita seekor kura-kura

Tuliskan lima perkataan berimbuhan secara pinjaman dari petikan di atas dan bina
ayat berdasarkan perkataan tersebut.

KEMAHIRAN
KELOMPOK
TAHAP PENGUASAAN

MENULIS
Tiga

PERNYATAAN

Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, membina


kerangka, dan menulis ulasan yang betul pada tahap sesuai.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Murid diberikan satu petikan cerita arnab yang pemalas.


2. Murid diminta untuk membaca dan memahami petikan cerita
tersebut secara menyeluruh.
3. Kemudian murid diminta untuk membuat ulasan tentang
cerita tersebut menggunakan bahasa yang gramatis.

3 (Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa


dan kecekapan berbahasa yang sederhana dan berupaya
mengungkapkan idea serta menguasai kemahiran berfikir yang
asas tanpa bimbingan dalam kemahiran bahasa).

BAHAN BANTU

Petikan cerita arnab yang pemalas

Petikan cerita arnab yang pemalas

Berdasarkan petikan di atas berikan ulasan secara keseluruhan tentang cerita tersebut yang
panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

Rubrik Pemarkahan Kemahiran Mendengar, Bertutur dan Membaca


BORANG PROFIL INDIVIDU UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (BAHASA MELAYU)
Sekolah :
.
Nama calon : Tahun : .
Aktiviti : Syarahan / Debat / Pidato / Bercerita / Sajak / Pantun / Pengumuman
Bilangan taksiran : 1 / 2 / 3 / 4
Tarikh Taksiran :

KONSTRUK

Sangat baik

Baik

Memuaskan

Kurang

Lemah

(09-10)

(07-08)

(05-06)

memuaskan

(01-02)

(03-04)
Tata bahasa
dan kefahaman
Sebutan,
intonasi dan
nada
Kefasihan
Bermakna
Jumlah kecil
Jumlah besar :

TAKSIRAN

NAMA

TANDATANGAN

TANDATANG

TARIKH

ULASAN /

PENTAKSIR

PENTAKSIR

AN CALON

SERAHAN

CATATAN

Rubrik Pemarkahan Ujian Menulis


PENSKORAN
Cemerlang
(09 10)

UKURAN PENCAPAIAN (KRITERIA)


1. Menulis ayat yang gramatis dan menepati bahang rafik.
2. Ayat yang mengandungi pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta
3.
4.
5.
1.
2.

bertepatan dengan bahan grafik.


Pengunaan tanda baca yang betul dan bersesuaian dengan ayat.
Penggunaan ejaan yang tepat dan betul.
Mengandungi lima ayat dan lima isi yang bertepatan dengan bahan grafik.
Menulis ayat yang jelas dan menepati bahan grafik.
Ayat yang mengandungi pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana

3.
4.
5.
6.

serta sesuai dengan bahan grafik.


Terdapat beberapa kesilapan tanda baca tetapi tidak menjejaskanayat.
Terdapat beberapa kesilapan ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat.
Mengandungi empat ayat dan empatisi yang sesuai dengan bahang rafik.
Menulis melebihi lima ayat,sama ada isinya berkaitan dengan bahan grafik

Baik
(7 8)

atau isinya tidak berkaitan dengan bahan grafik.


1. Menulis ayat yang mudah dan ringkas sesuai dengan bahan grafik.
2. Ayat yang mengandungi kata dan kosa kata tetapi terhad dan masih

Memuaskan
(4 6)

Tahap
Minimum
(1 3)

3.
4.
5.
1.
2.

sesuai dengan bahan grafik.


Terdapat banyak kesilapan tanda baca dalam ayat.
Terdapat banyak kesilapan ejaan dalam ayat.
Mengandungi tiga ayat dan tiga isi yang sesuai dengan bahan grafik.
Menulis ayat yang tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan bahan grafik.
Ayat yang mengandungi kata dan kosa kata yang terhad dan tidak sesuai

dengan bahan grafik.


3. Tidak menguasai kemahiran tanda baca dalam penulisan atau ayat.
4. Tidak menguasai kemahiran ejaan dalam penulisan atau ayat.
5. Mengandungi dua ayat dan dua isi yang tidak sesuai dengan bahan grafik.