Anda di halaman 1dari 2

SENARAI SEMAK KEMAHIRAN MANIPULATIF

NAMA MURID :
KELAS

KEMAHIRAN

MENGUASAI BELUM
CATATAN
MENGUASAI

1. Motor Kasar
1.1 Pergerakan motor kasar tanpa alatan
1.2 Pergerakan motor kasar menggunakan
alatan
1.3 Pergerakan motor kasar melalui aktiviti
harian
1.4 Pergerakan lokomotor tanpa alatan
1.5 Pergerakan lokomotor menggunakan
alatan
1.6 Pergerakan bukan lokomotor secara
berpandu
2. Motor Halus
2.1 Pergerakan asas motor halus tanpa
alatan/ bahan
2.2 Pergerakan asas motor halus dengan
alatan/ bahan
2.3 Melakukan kemahiran motor halus
melalui aktiviti harian
3. Pengamatan
a) Pendengaran
3.1 Diskriminasi bunyi-bunyian bukan bahasa
3.2 Diskriminasi bunyi-bunyian yang memberi
makna
3.3 Mengingat kembali bunyi-bunyian
3.4 Perkaitan bunyi

(................................................)

(.................................................)

Nama Guru :

Nama Waris :

Tarikh :......................

Tarikh :..........................