Anda di halaman 1dari 6

PROFIL MURID TIDAK MENGUASAI LINUS2.

0 DAERAH HULU PERAK


KATEGORI : TIDAK MENGUASAI K1-K2 / K3-K12
KOD SEKOLAH
NAMA SEKOLAH
KELAS/TAHUN
A. MAKLUMAT PERIBADI
NAMA MURID
NO. S/B
TARIKH LAHIR
BANGSA
AGAMA
WARGANEGARA
TINGGAL DI ASRAMA (jika berkaitan)

YA
TIDAK

Dari
Jarak dari rumah ke sekolah

hingga

KENDERAAN ATAU CARA MURID DATANG KE SEKOLAH :____________________________


B. MAKLUMAT KELUARGA/PENJAGA
NAMA BAPA/PENJAGA

NAMA IBU/PENJAGA

NO. K/P

NO. K/P

HUBUNGAN

HUBUNGAN

PEKERJAAN

PEKERJAAN

BANGSA

BANGSA

AGAMA

AGAMA

WARGANEGARA

WARGANEGARA

STATUS KELUARGA

Keluarga normal
Ibu bapa bercerai
Ibu bapa tinggal berasingan (bekerja)
Dijaga oleh bukan ibu bapa seperti datuk/nenek/rumah anak yatim (kematian ibu atau bapa)

BIL. ADIK BERADIK

BIL. DALAM KELUARGA

C. MAKLUMAT KESIHATAN
Normal

Cacat
Jenis Kecacatan :

Nyatakan ciri-ciri:

a. Pernah dicadangkan kepada ibubapa/penjaga untuk dirujuk kepada pegawai perubatan?


YA
(Nyatakan tarikh/lampirkan dokumen jika ada) ________________
b. Pernah dibawa untuk pemeriksaan kesihatan oleh guru/ ibubapa/ penjaga?
YA
(Nyatakan tarikh/tempat dan lampirkan dokumen jika ada)
c. Jika TIDAK, nyatakan sebab mengapa murid tidak dapat dirujuk kepada pegawai perubatan? (Lampirkan dokumen, jika ada)

D. MAKLUMAT PEMBELAJARAN DAN KEHADIRAN KE SEKOLAH


Mudah lupa
Tidak faham B. Melayu
Tidak mahu bercakap/malu
a. Jika kerap tidak hadir ke sekolah, sila isikan ruangan berikut:

Tidak fokus kepada P&P

Sebab tidak hadir

Tindakan sekolah

Gambar murid (jika ada)


b. Murid cicir

YA

Tarikh masuk sekolah


YA

c. Murid baru berpindah masuk/keluar:

Tarikh pindah masuk/keluar

Sekolah terdahulu/terbaru: __
d. Bilangan hari murid hadir ke sekolah.
KM

Januari
Februari

/
/

hari
hari

Mac

hari

April
Mei

/
/

hari
hari

Jun

hari

E. PENGUASAAN KONSTRUK LINUS (*)


TAHUN
SARINGAN
1
2
3
TAHUN

atau bapa)

LITERASI BM

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K1

K2

K3

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K1

K2

K3

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K1

K2

K3

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K1

K2

K3

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K1

K2

K3

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K1

K2

K3

1
2
1

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

SARINGAN

1
2
3

NUMERASI

Ada ciri-ciri berkeperluan khas

iri-ciri:

F. HEADCOUNT SARINGAN SETERUSNYA


SARINGAN

LITERASI BM

LITERASI BI

KONSTRUK

TIDAK

G. PENGESAHAN
Sesungguhnya maklumat murid TIDAK MENGUASAI K1 - K2 / K3-K12 ini adalah benar dan sahih.
Guru Pemulihan / Guru LINUS

TIDAK
(

..
)

* Tandakan yang berkenaan


** Tandakan / pada ruang berkenaan

Masalah disiplin (ponteng dan lain-lain)

Catatan (tarikh surat amaran dikeluarkan dan lampirkan


salinan surat amaran)

olah

TIDAK

asuk/keluar

TIDAK

u/terbaru: ___________________
Julai
Ogos

/
/

hari
hari

September

hari

Oktober
November

/
/

hari
hari

LITERASI BI
K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

NUMERASI

CATATAN

Guru Besar
..
(

CATATAN (TH/MBK)

Anda mungkin juga menyukai