Anda di halaman 1dari 2

KRSV 2015 (2611/3

)
SENARAI SEMAK GURU PEMBIMBING

NAMA CALON

: ………………………………………………

NO. K/P

BIL

: ………………………………………………

ANGKA GILIRAN

: ………………………………………………

TINGKATAN

: 5SI / 2015

NO. TUGASAN

: …………………………….

TUGASAN 7

CATATAN

TARIKH
HANTAR

CALON

TARIKH
SERAH

1

Koleksi pelbagai jenis buku cerita
kanak-kanak pop up sebagai sumber
ilham

-Minimum 8 gambar berwarna

Koleksi pelbagai jenis haiwan sebagai
sumber ilham

-Minimum 8 gambar berwarna

3

Lukisan/catan realistik haiwan yang
dipilih untuk dijadikan watak

4 haiwan dengan catatan

4

Lakaran tipografi untuk digunakan
dalam buku cerita kanak-kanak

Lukis atau cetak. Catatkan

2

- Catatan

- Catatan

GURU

T/T

TARIKH
SERAH

T/T

watak sama.dengan catatan jenis font yang digunakan 5 Lakaran olahan dan perkembangan idea watak-watak haiwan dengan catatan 4 olahan idea bagi 4 watak yang dipilih dengan catatan 6 Lakaran tiga idea papan cerita dengan catatan -3 idea papan cerita. label dan fungsi setiap alat dan bahan Lukisan atau gambar foto proses dan teknik penghasilan dengan catatan Lukis / foto dengan catatan 10 . cerita berbeza -minimum 7 petak(termasuk kulit luar) setiap papan cerita 7 Kajian warna dengan skema warna dan catatan 4 kajian warna dengan catatan 8 Ilustrasi persembahan yang menggambarkan fungsi dalam situasi sebenar Buku dibuka dan nampak watak pop up 9 Lukisan alat dan bahan yang digunakan dengan catatan Lukis.