Anda di halaman 1dari 2

Rujukan

Che Kamaruddin (2012, Julai 10). Kelemahan Teori Pembelajaran Behaviorisme. Diperolehi
10, 2012 from http://chedinpjk.blogspot.com/2012/07/kelemahan-teoripembelajaran.html

Dr Adenan Atob, Dr Nathesan Sellapan. (2014). HBML 3303 Psikolinguistik Dan Semantik.
Selangor Darul Ehsan:Open University Malaysia

Kamarudin Hj Husin. (1988). Pedagogi Bahasa. Petaling Jaya: Longman

Marlina Rahmawati (2013, Disember 16). Teori Behaviorisme Dan Aplikasi Dalam
Pembelajaran Bahasa. Diperolehi 16, 2013 from
http://marlinara.blogspot.com/2013/12/teori-behaviorisme-danaplikasinya.html

Muhammad Zaki, Muhammad Syamim Mokhsin, Suhaili Binti Mamat (2010, Ogos 25) Teori
Pengajaran Behavioris. Diperolehi 10, 2010 from
http://pismpf2010.blogspot.com/2010/08/teori-pengajaran-behavioral.html

Pelajar IPG KPM (2011, Ogos 15). Teori Pemerolehan Bahasa. Diperolehi 15, 2011 from
http://catatannota.blogspot.com/2011/08/teori-pemerolehan-bahasa.html

Rabiatul Faezah, Norasma Yasimin, Shahrul Nazmi (2010, September 20). Prinsip Teori
Behaviorisme. Diperolehi 20,2010 from
http://teoribehaviorismeivanpavlov.blogspot.com/

Suzana Bt Sanusi (2009, Ogos 10). Teori Belajar Behavioristik. Diperolehi 10, 2009 from
http://cikguanashazana.blogspot.com/2009/08/teori-belajar-behavioristik.html

Tay Meng Guat. (2006). Pemerolehan Bahasa Kanak-Kanak: Satu Analisis Sintaksis Dicapai
dari http://www.ipbl.edu.my/portal/penyelidikan/jurnalpapers/jurnal2006/tay06.pdf