Anda di halaman 1dari 6

Lampiran A

Ujian Diagnostik
Nama Murid :

Sesi 1
Tarikh
Masa
Perkata
an
barang
kurung
potong
bilang
kerang

Ya

Tidak

Catat
an

Tidak

Catat
an

Sesi 2
Tarikh
Masa
Perkata
an
borong
terung
butang
baring
pisang

Ya

Sesi 3
Tarikh
Masa
Perkata
an
tebang
gunung
cadang
dukung
paling

Ya

Tidak

Catat
an

Tidak

Catat
an

Sesi 4
Tarikh
Masa
Perkata
an
serang
kering
corong
petang
kelong

Ya

Lampiran B
Pra Ujian
Nama

:_______________________
:_________________

Kelas

Bahagian A.
Arahan : Tuliskan perkatan yangndisebut oleh guru pada
ruangan yang disediakan
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
4.____________________________________
5.____________________________________
6.____________________________________
7.____________________________________
8.____________________________________
9.____________________________________
10.___________________________________
5m 1 perkataan

Lampiran B

Pra Ujian
Nama

:___________________

Kelas

:______________

Bahagian B.
Arahan : Sebutkan perkataan yang disenaraikan di bawah
ini.

1.
2.

3.

burung
garang
dulang
tepung
pisang
piring
gelang
parang

4.

patung
kilang
sayang
kelong

5.

borang
potong
gelung
pisang

gulung
terung
petang
kerang

Lampiran C
Pasca Ujian

Nama

:_______________________
:_________________

Kelas

Bahagian A.
Arahan : Tuliskan perkatan yangndisebut oleh guru pada
ruangan yang disediakan
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
4.____________________________________
5.____________________________________
6.____________________________________
7.____________________________________
8.____________________________________
9.____________________________________
10.___________________________________
5m 1 perkataan

Lampiran C
Pasca Ujian

Nama

:___________________

Kelas

:______________

Bahagian B.
Arahan : Sebutkan perkataan yang disenaraikan di bawah
ini.

1.
2.

3.

burung
garang
dulang
tepung
pisang
piring

4.

gelang
parang

patung
kilang
sayang
kelong

gulung
terung
petang
kerang

5.

borang
potong
gelung
pisang