Anda di halaman 1dari 3

NILAI : AMANAH [ 2

UJIAN BERTULIS ( PELAJAR )


PENDIDIKAN MORAL
NAMA

TARIKH

Tahun 1 :

BAND 1 [ B1D2E1 ]
[BOLEH MENYENARAIKAN CIRI AMANAH]

Tandakan [ / ] pada ruang jawapan jika tindakan tersebut menunjukkan


cirri amanah. Dan [x] pada yang sebaliknya.

1) Ah Meng telah mengambil pen milik rakan


pengetahuan

sekelasnya tanpa

2) Zulaikha memegang janji pada Siew Mey yang dia tidak akan
menceritakan
Rahsia rakannya itu kepada orang lain
3) Rashid telah
perpustakaan

memulangkan

kembali

buku

yang

dipinjam

ke

4) Zizan tidak menyampaikan pesanan guru kepada pelajar lain untuk


membuat
Kerja rumah.
5) Rajja membantu gurunya membawa beg ke bilik guru dengan
selamat

Disahkan oleh :

NILAI : AMANAH [ 2
Nota: Pelajar menguasai evidens B1D2E1 sekiranya dapat menjawab 3
pilihan yang betul.
BELUM MENGUASAI

SUDAH MENGUASAI
UJIAN BERTULIS ( PELAJAR )
PENDIDIKAN MORAL

NAMA

TARIKH

Tahun DUA :

BAND 2 [ B2D2E1 ]
[BOLEH MENJELASKAN CARA BERSIKAP AMANAH]

Padankan penyataan dibawah dengan padanan jawapan yang sesuai dan


betul.

MENYIMPAN RAHSIA KAWAN

MENJAGA PERHUBUNGAN ANTARA


RAKAN DAN KEPERCAYAAN DARI
ORANG LAIN

MEMULANGKAN KEMBALI BARANG


YANG TELAH DIPINJAM DARI RAKAN

SUPAYA DIRI DIPERCAYAI OLEH


ORANG LAIN ATAU RAKAN-RAKAN

MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI


KETUA KELAS/PENGAWAS DENGAN
BAIK

AGAR TIDAK MENJATUHKAN AIB


RAKAN DAN MENJAGA
PERHUBUNGAN

BERCAKAP BENAR TENTANG


SESUATU PERKARA

SUPAYA DIRI DIHORMATI DAN


DISUKAI OLEH ORANG LAIN

Disahkan oleh :

NILAI : AMANAH [ 2
Nota: Pelajar menguasai evidens B2D2E1 sekiranya dapat menjawab 3
pilihan yang betul.
BELUM MENGUASAI

SUDAH MENGUASAI