Anda di halaman 1dari 16

PENGENDALIAN BAHAN

BUANGAN
KESAN PEMBUANGAN BAHAN BUANGAN

TERHADAP ALAM SEKITAR.


Jenis Bahan Buangan dan Sumber
- Bahan buangan adalah bahan yg tidak
diperlukan lagi.

Cara yang salah melupuskan


bahan buangan
a) Membuang sampah merata rata

tempat (sungai).
b) Membebaskan asap, habuk dan
gas oleh kilang kilang dan
kenderaan.
c) Membebaskan bahan buangan ke
dalam longkang, parit dan sungai.
d) Pembakaran terbuka.

Cara yang betul melupuskan


bahan buangan
a) Menggunakan tong sampah
b) Menanam bahan buangan organik
c) Merawat bahan buangan cecair di
pusat rawatan pembentungan
sebelum dibebaskan ke dalam
sungai.
d) Menapis asap dan habuk sebelum
kilang dan kenderaan bebaskan ke
atmosfera / persekitaran.

Pereputan bahan
buangan

Bahan buangan
Terbiodegradasi
a) Mereput di dalam tanah dan akan

hilang.
b) Contoh:
i) kertas
ii) kayu
iii) daging
iv) buah buahan
v) sayur - sayuran

Bahan buangan Tidak


Terbiodegradasi
a) Akan kekal selama lamanya
b) Contoh:

i) Kaca
ii) Besi / logam
iii) Plastik