Anda di halaman 1dari 2

16.

Antara yang berikut, yang manakah menggunakan kemahiran proses sains "mengukur
dan menggunakan nombor" ?
A. Keadaan cuaca sepanjang minggu ialah hujan
B. Kitaran hidup katak terdiri daripada empat peringkat
C. Kucing berkaki empat manakala ular tidak berkaki
D. Jarak yang dilalui kereta mainan pada saat kelima ialah 50 cm

Jawapan : D

Konstruk : Konsep (Sederhana) SAINS FIZIKAL TAHUN 4

17. Rajah di bawah menunjukkan sebuah jam loceng yang beroperasi menggunakan bateri.

Manakah di antara berikut adalah benar tentang perubahan tenaga yang berlaku apabila jam loceng
berbunyi?

A Tenaga kimia → Tenaga elektrik → Tenaga kinetik → Tenaga bunyi

B Tenaga kimia → Tenaga elektrik → Tenaga kinetik → Tenaga bunyi

C Tenaga elektrik → Tenaga bunyi → Tenaga kinetik → Tenaga kimia

D Tenaga bunyi → Tenaga kimia → Tenaga kinetik → Tenaga elektrik

Jawapan : B

Konstruk : Aliran (Sederhana) Sains Fizikal Tahun 5


19. Amira hendak membuka penutup logam bekas balang kaca seperti Rajah 2 dan didapati sangat
licin dan sukar untuk dibuka.

Rajah 2

Tindakan manakah dapat memudahkan Amira membuka penutup bekas itu dengan lebih mudah.

A Basahkan tangan

B Pakai sarung tangan getah

C Sapukan tangan dengan gris

D Lapiskan tangan dengan bedak talcum

Jawapan : D

Konstruk : Aplikasi (S) SAINS FIZIKAL TAHUN 6

20.