Anda di halaman 1dari 1

4 SOALAN KRITIKAL

i. Apakah aspek yang kita ingin murid belajar? (fokus)


1. menyatakan bahan mengembang apabila menerima haba dan mengecut apabila
kehilangan haba.
2. Menaakul kepentingan aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan bahan dalam
kehidupan seharian.

ii. Bagaimanakah kita tahu mereka sedang belajar? Penilaian sebelum, semasa dan selepas mengajar
anda bagaimana? Adakah objektif pengajaran anda tercapai? Jelaskan.
Saya tahu mereka sedang belajar kerana mereka memberi respon semasa PdP. Saya menilai
setiap tingkah laku pelajar sebelum, semasa dan selepas PdP. Objektig pengajaran saya adalah
tercapai.
iii. Bagaimana kita respon sekiranya mereka tidak belajar (inovasi) ? Rancangkan strategi susulan
untuk mengatasi masalah anda (penambahbaikan berterusan anda).
Saya akan meminta mereka untuk ke bilik guru pada keesokkan harinya untuk memberikan
kelas tambahan kepada mereka.
iv. Bagaimanakah kita respon sekiranya mereka belajar (impak)? Bagaimanakah tindakan susulan dan
pengayaan anda?
Saya akan menyatakan pujian dan menghargai respon mereka dengan berkata baik dan
terima kasih.