Anda di halaman 1dari 5

Monday

10 Sept 2012

BM

Kelas: 4A5

Tajuk :
Objektif :

Fokus utama :
Fokus sampingan :
Aktiviti :
BBM :
Sistem bahasa :
KBT :
Pengisian
kurikulum :
Refleksi :

Science

Penulisan (Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan)


Di akhir pelajaran ini , pelajar dapat :
i. Membuat rangka sesebuah karangan
ii. Memberikan isi utama karangan
iii. Membuat pendahuluan karangan yang mantap
12.0
12.2 Aras ii
Perbincangan dalam kelas
Lembaran kerja
Kata nama, kata hubung
Kontekstual
Ilmu : Sastera
Nilai : Bekerjasama

Class : 3M

Revision Drilling
program
Activities :
Scientific Skills :
Noble Value :
Reflection :

Masa : 6.55- 8.15 am

Time : 8.15-9.35 am

Drilling (Handouts and exercises)


Observing, communicating
Being thankful to God

Tuesday
BM

11 Sept 2012

Kelas:4A5

Tajuk :
Objektif :

Fokus utama :
Fokus sampingan :
Aktiviti :
BBM :
Sistem bahasa :
KBT :
Pengisian
kurikulum :
Refleksi :

Masa: 11.10 -12.30 pm


KOMSAS- Hikayat Khoja Maimun
Di akhir pelajaran ini , pelajar dapat :
i. Memahami tentang drama tersebut
ii. Mengenal pasti tema dan persoalan tersebut
iii. Menyatakan gaya bahasa, nilai dan pengajaran
10.0
10.2 Aras i
Ulang kaji
Buku teks dan latihan pengukuhan
Kata nama
Pembelajaran kontekstual
Ilmu : Sastera
Nilai : Berani

Wednesday

12 Sept 2012

Science

Class : 3I

Activities :
Scientific Skills :
Noble Value :
Reflection :

Time : 6.55 8.15 am

Revision Drilling program


Exercises (Past year questions)
Observing, communicating
Being thankful to God

BM

Kelas : 4A5

Tajuk :
Objektif :

Rumusan
Di akhir pelajaran ini , pelajar dapat :

Fokus utama :
Fokus sampingan :
Aktiviti :
BBM :
Sistem bahasa :
KBT :
Pengisian kurikulum:

12.0
12.4 Aras 1 ii
Latihan
Lembaran kerja
Kata hubung
Kemahiran berfikir
Ilmu : Sastera
Nilai : Kerajinan

Refleksi :

i.
ii.

Masa : 10.30-11.10 AM

Mengenalpasti isi utama rumusan


Membuat sebuah rumusan mengikut format sebenar

Thursday

13 Sept 2012

SCIENCE

Activities :
Scientific Skills :
Noble Value :
Reflection :

Class : 3M

Time : 6.55 8.15 AM

Revision Drilling program


Exercises
Observing, communicating
Being thankful to God

BM

Kelas : 4A5

Tajuk :
Objektif :

Novel Melunas rindu


Di akhir pelajaran ini , pelajar dapat :
i. Mengenalpasti isi utama rumusan
ii. Membuat sebuah rumusan mengikut format sebenar
12.0
12.2 Aras ii
Brainstorming
Lembaran kerja
Kata nama, kata hubung
Kontekstual
Ilmu : Sastera
Nilai : Bekerjasama

Fokus utama :
Fokus sampingan :
Aktiviti :
BBM :
Sistem bahasa :
KBT :
Pengisian
kurikulum :
Refleksi :

Masa : 8.15-9.35 AM

Friday

14 Sept 2012

BM

Kelas : 4A5

Tajuk :
Objektif :

Tatabahasa- Kata Sendi


Di akhir pelajaran ini , pelajar dapat :
i.
Membina ayat dengan betul
8.0
8.4 Aras i
Latihan kendiri di dalam kelas
Lembaran kerja
Kata kerja
Pembelajaran konstruktivisme
Ilmu : Sastera
Nilai : Rasional

Fokus utama :
Fokus sampingan :
Aktiviti :
BBM :
Sistem bahasa :
KBT :
Pengisian
kurikulum :
Refleksi :

SCIENCE

Activities :
Scientific Skills :
Noble Value :
Reflection :

Class :3I

Revision Drilling program


Past year exam papers
Observing, communicating
Being thankful to God

Masa : 6.55-8.15AM

Time :9.50-10.30 AM