DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER FORMASI TAHUN 2010 - 2014

Instansi

: Pemerintah Kab. Aceh Selatan

Jenis Tenaga Honorer

: Kesehatan / Guru / Administrasi

Formasi 210 - 2014

: 250
Usia

No

Nama

Masa Kerja

UNIT ORG

Tempat/Tgl. Lahir

No. Tgl. Surat Pengangkatan
Pend.

Thn

Bln

Thn

Bln

KET
Pertama

Terakhir

1
2

Mukhsin
Ridwan

B. Aceh
sabang

9/2/1971
24-04-1985

38
23

8
7

5
03

00
00

DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN

S.1
D-II

800/SK/101/2003
800/SK/ 585/2005

3/1/2003
1/1/2005

800/SK/183/2007
800/SK/ 684/2007

3/1/2007
1/1/2007

APBN
APBN

3
4
5
6
7
8
9

Zulaydi
DEDI ISKANDAR
Dedi Saputera
Munir
Safriman
Zulkifli
Muzakkir

Blang Pidie
T. Tuan
Menggamat
Suaq Bakung
Suaq Bakung
Manggamat
Paya Laba

16/5/1966
19/9/1986
19-12-1984
7/5/1979
6/1/1975
1/3/1984
5/10/1968

43
21
23
28
33
23
40

5
3
1
7
0
9
2

2
5
5
5
4
5
4

00
00
00
00
00
00
00

DINAS
DINAS
DINAS
DINAS
DINAS
DINAS
DINAS

SMA
SMA
D-II
SMU
S.1
SMU
S.1

800/SK/176/2006
800/SK/03/2003
800/SK/03/2003
800/SK/42/2003
PEG.800/37/2004
800/SK/759/2003
800/SK/351/2004

3/1/2006
3/1/2003
3/1/2003
3/1/2003
12/1/2004
3/1/2003
3/1/2004

800/SK/220/2007
800/SK/1404/2007
800/SK/22/2007
800/SK/372/2007
PEG.800/SK/218/2007
800/SK/173/2007
800/SK/921/2007

23/3/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
5/5/2007
3/1/2007
3/1/2007

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

10
11
12
13
14
15
16

Budi Saputra
Safrijal
Edi Sudrajat
Munawir
Cut Wita Hasmida
Abdullah
Siti Masyitah

Paya Laba
26/10/1979
Suaq Bakung
12/1/1985
Tapak Tuan
24/1/1981
Batu Hitam
25-10-1976
Batu Merah
6/5/1967
Kampung Hilir
14/5/1981
Sawang
25/09/1985

28
33
26
31
40
27
24

2
10
11
2
7
4
3

5
4
5
5
5
6
4

00
00
00
00
00
00
00

KANTOR BUPATI
DINAS KESEHATAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN

17
18
19
20
21
22
23

Muhammad Amin
Mulyadi
Irwansyah
Iskandar
Ismail
Fadliansyah
Jubaidah

Sawang
Sama dua
Lawe Sawah
Lawe Sawah
Kota Pajar
Tapak Tuan
Sawang

3/12/1978
25/3/1984
21/08/1977
6/1/1980
1/5/1975
5/3/1974
1/4/1973

30
25
32
27
33
33
34

11
8
3
11
8
9
8

4
5
4
4
3
5
5

00
00
00
00
00
00
00

DINAS
DINAS
DINAS
DINAS
DINAS
DINAS
DINAS

24
25
26
27
28
29
30

Mukhlisin
M.Ali Akbar
Cut Arini
Nurul Aini
Rina Lisa
Zainal Abidin
Zakaria

Sama dua
6/11/1981
Kampung Hilir
8/9/1970
Terbangan
10/10/1986
Rasian
17-02-1986
Terbangan
2/6/1981
Rasian
15/4/1966
Sama dua
5/12/1970

36
37
24
22
27
42
37

1
3
2
9
5
8
0

5
5
5
5
4
4
5

00
00
00
00
00
00
00

DINAS PENDIDIKAN
DINAS KIMPRASWIL
DINAS KESEHATAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KANTOR BUPATI

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Lia Anggraini
Cut Lisna
Lismawati
Nur Aini
Baharuddin
Safridah
Hayatun Salita
Mustafa
Muslimah
Mustaqim
Safriana
Nurmala Dewi

Sawang
Meulaboh
sabang
Medan
B. Aceh
sabang
Tapak Tuan
Lawe Sawah
Kota Pajar
Suaq Bakung
Paya Laba
Terbangan

20
43
43
26
42
34
26
44
38
39
20
21

9
6
2
8
8
4
4
1
1
2
6
10

5
5
5
4
4
5
3
3
4
5
5
2

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KANTOR SATPOL PP
DINAS KESEHATAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PERHUBUNGAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PERHUBUNGAN

6/3/1986
23/6/1964
13-10-1964
12/12/1983
11/4/1968
28/8/1973
20/8/1982
1/9/1965
05-10-1970
1/10/1968
25-06-1987
19-01-1987

PERTANIAN
PERTANIAN
PENDIDIKAN
PERHUBUNGAN
PENDIDIKAN
PERTANIAN
PENDIDIKAN

PENDIDIKAN
KESEHATAN
PENDIDIKAN
KESEHATAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
KESEHATAN

SMU
AKPER
S.1
D-III
AKBID
D-II
AKBID

800/SK/55/2003
PEG.800/116/2004
800/SK/333/2003
800/SK/888/2003
800/SK/432/2003
PEG.800/147/2004
800/SK/479/2004
599/KDK.1S.1
8/KPTS/1.2/III/2004
AKPER 800/SK/78/2004
S.1
800/SK/392/2005
SPK
800/SK/365/2004
D-III 800/SK/368/2005
D-II
800/SK/22/2003
AKPER 800/SK/24/2003

3/1/2003
3/5/2004
3/1/2003
3/1/2003
3/1/2003
3/5/204
03/01/2004

800/SK/533/2007
PEG.800/576/2007
800/SK/555/2007
800/SK/989/2007
800/SK/657/2007
PEG.800/574/2007
800/SK/479/2007
83/KDK.11/3/2004
8/KPTS/1.2/III/2007
3/1/2004
800/SK/136/2007
02/02/2005 800/SK/392/2007
3/1/2004
800/SK/972/2007
3/1/2005
800/SK/532/2007
3/1/2003
800/SK/231/2007
3/1/2003
800/SK/35/2007

3/1/2007
2/5/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
2/5/2007
03/01/2007

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

1/3/2007
3/1/2007
02/02/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

D-II
SMEA
AKBID
D-II
D-II
S.1
SMA

800/SK/07/2003
800/SK/99/2003
800/SK/627/2003
800/SK/427/2003
PEG.814/14/2004
52/I 07.3B/c.1993
800/SK/712/2003

3/1/2003
3/1/2003
3/1/2003
1/1/2003
2/1/2004
2/8/1993
3/1/2003

800/SK/24/2007
800/SK/1349/2007
800/SK/347/2007
800/SK/724/2007
PEG.814/009/2007
800/2158/2007
800/SK/127/2007

3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
01 /1/2007
3/1/2007
1/1/2007
3/1/2007

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

800/SK/678/2003
800/SK/865/2003
800/SK/235/2003
PEG.814/761/KES/2004
PEG.800/232/2003
800/SK/06/2003
800/SK/66/2005
800/SK/611/2005
800/SK/ 450/2003
800/SK/367/2003
800/SK/38/2003
800/SK/ 474/2003

3/1/2003
3/1/2003
3/1/2003
8/5/2004
1/4/2003
3/1/2003
3/1/2005
1/3/2005
2/1/2003
3/1/2003
3/1/2003
2/1/2003

800/SK/432/2007
3/1/2007
800/SK/764/2007
3/1/2007
800/SK/972/2007
3/1/2007
PEG.814/231/KES/20078/5/2007
PEG.800/437/2006
1/4/2006
800/SK/830/2007
3/1/2007
800/SK/77/2007
3/1/2007
800/SK/1276/2007
1/3/2007
800/SK/ 550/06
2/1/2006
800/SK/641/2007
3/1/2007
800/SK/682/2007
3/1/2007
800/SK/ 574/04
2/1/2004

D-II
S.1
SMA
SPK
SMA
SPP
SPP
SMK
S.1
SMA
D-II
SMA

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

Catatan : Daftar Nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum pernah diusulkan dalam Formasi Tahun 2010 - 2014

Usia
No

Nama

Masa Kerja

UNIT ORG

Tempat/Tgl. Lahir
Thn

Bln

Thn

Bln

Nurmalita
Cut Afrianti
Eva Rosmanidar
Eka Anggraini
Eka mailisa
Erna Lisa
Riski Saputra
Kadirun
Sutrisno
Sudirman
Subandi
Nailil Ulva
Ramlan Syahputra
Ridwansyah
Abdul Malik
Siti Aisyah
Maisarah
Musliadi
Munawwarah
Abdurrahman
Ramidin
Yusrijal
Sabaruddin
Nila Herita
Reni Jumiati
Hermansyah
Mursal
Marlina
Aina Helmina
Ainurrahmi
Faizin
Firman
Muhammad Ali
Ria Ariani
Shahril
Saidi Hasan
M. Zamzami
Salma

Rasian
06-05-1971
Tapak Tuan
1/1/1968
Kampung
5/9/1971
Hulu
Kampung
20/3/1967
Hulu
Penyerpihan
5/3/1972
Penyerpihan
5/11/1983
Ai Godang
06-02-1964
Terbangan
7/6/1979
Penyerpihan
6/4/1970
Batu Hitam
6/3/1985
Sama dua
4/7/1975
Sawang
5/8/1983
Meukek
4/8/1972
Suaq Bakung
2/7/1988
Paya Laba
15/2/1977
Suaq Bakung
10/3/1975
sawang
20/12/1985
Paya Dapur
02-12-1971
Durian Kawan
22/9/1980
Paya Dapur
2/3/1982
Terbangan
5/5/1971
Medan
2/4/1974
Paya Dapur
19/7/1987
Binjai
12-02-1980
Jambo Manyang 8/18/1978
Trumon
24-04-1985
Bakongan
9/8/1973
Pasie Lembang 12/10/1968
Tanah baru
27/8/1981
Simpang Tiga
20/4/1980
Simpang
19/7/1986
Empat
Sabang
13/2/1979
Kampung Paya
17/1/1981
Kota Pajar
3/23/1975
Simpang Pas
14/4/1982
Medan
8/25/1985
Blang Pidie
26/10/1970
Aceh Takengon 12/9/1967

37
39
36
40
37
23
44
29
37
22
32
24
35
20
31
32
22
37
27
25
38
33
20
28
30
23
34
39
28
29
22
28
26
33
27
23
38
42

6
11
3
9
1
1
9
6
8
2
5
4
4
5
9
9
0
11
3
9
4
8
5
9
7
7
4
2
8
8
5
10
11
12
2
7
8
4

5
6
5
7
7
5
4
5
5
5
5
5
5
2
4
5
4
5
5
5
4
5
5
2
4
03
5
5
2
2
2
5
4
4
2
4
4
5

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

DINAS PENDIDIKAN
KANTOR BUPATI
KANTOR BUPATI
DINAS KIMPRASWIL
DINAS KIMPRASWIL
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PERHUBUNGAN
DINAS PENDIDIKAN
KANTOR SATPOL PP
KANTOR BUPATI
DINAS PERTANIAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PERHUBUNGAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KANTOR BUPATI
DINAS PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KANTOR BUPATI
DINAS PENDIDIKAN
DINAS KIMPRASWIL
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS KIMPRASWIL

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Salmina
Supriadi
Hariadi
Aris Munandar
Zakaria
Zainuddin
Mursidin
Saleha
Saifuddin
Lahmuddin
Khairunnisa

Simpang Tiga
Simpang Tiga
Sama Dua
Tapak Tuan
Sama Dua
Blang Pidie
Sawang
Sawang
Blang Pidie
Terbangan
Terbangan

28
35
35
23
24
32
27
27
28
27
35

4
2
9
0
10
5
12
10
0
4

5
2
5
4
5
5
3
3
4
3

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

DINAS PENDIDIKAN
BAWASDA
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
BAPPEDALDA
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN

4

4

KET
Pertama

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

1/8/1978
08/10/1974
11/10/1975
17/02/1986
2/2/1982
7/7/1976
3/2/1981
5/29/1981
29/12/1979
11/4/1982
2/12/1974

No. Tgl. Surat Pengangkatan
Pend.
D-II
SMA
SMEA
SMEA
SMEA
D-II
SMA
S.1
SMA
SMU
SMA
D-II
D-III
SMA
D-III
D-II
SMA
D-II
AKBID
AKPER
AKPER
S.1
D-II
D-II
D-III
SMA
S.1
SMA
AKPER
AKPER
D-III
S.1
D-II
AKPER
D-III
SPK
S.1
SMA
S.1
SMA
S.1
S.1
SMA
S.1
S.I
D-II
S.1
D-III
S.1

Terakhir

564/KDK.18/KPTS/1.2/IV/2003
800/SK/299/2002
800/SK/05/2003
800/SK/318/2001
PEG.814/20/2000
800/sk/934/2003
800/SK/ 493/2003
800/SK/390/2003
800/SK/36/2003
800/SK/96/2003
800/SK/604/2003
800/SK/803/2003
800/SK/44/2003
800/SK/571/2006
PEG.800/116/2004
800/SK/259/2003
800/SK/45/2004
814/05/2002
800/SK/635/2003
800/SK/68/2003
800/SK/557/2004
800/SK/211/2003
800/SK/88/2003
800/SK/ 490/2003
800/SK/89/2004
800/SK/ 585/2005
800/SK/406/2003
800/SK/53/2003
21/DINKES/SK/I/2005
25/DINKES/SK/I/2005
800/SK/69/2006
800/SK/386/2003
800/SK/98/2004
DINKES/SK/648/2003
019/SK.PTT/III/2005
DINKES/SK/65/2003
800/SK/75/2004
800/SK/295/2003

1/1/2003
3/1/2002
3/1/2003
3/1/2001
1/1/2000
3/1/2003
8/2/2003
3/1/2003
3/1/2003
3/1/2003
3/1/2003
3/1/2003
3/1/2003
3/1/2006
3/5/2004
3/1/2003
3/1/2004
1/1/2003
3/1/2003
3/1/2003
1/7/2004
3/1/2003
3/1/2003
1/7/2003
1/3/2004
1/1/2005
3/2/2003
3/1/2003
1/3/2006
6/1/2005
3/1/2006
3/1/2003
3/1/2004
6/1/2003
21/03/2005
3/1/2005
3/1/2004
1/01/2002

693/KDK.18/KPTS/1.2/IV/2007
800/SK/63/2007
800/SK/2120/2007
800/SK/644/2007
PEG.814/22/2006
800/SK/842/2007
800/SK/ 593/06
800/SK/839/2007
800/SK/332/2007
800/SK/38/2007
800/SK/564/2007
800/SK/1341/2007
800/SK/108/2007
800/SK/632/2007
PEG.800/576/2007
800/SK/623/2007
800/SK/91/2007
814/14/2007
800/SK/409/2007
800/SK/832/2007
800/SK/557/2007
800/SK/222/2007
800/SK/101/2007
800/SK/ 590/04
800/SK/279/2007
800/SK/ 684/2007
800/SK/933/2007
800/SK/943/2007
15/DINKES/SK/I/2006
28/DINKES/SK/1/2007
800/SK/75/2007
800/SK/862/2007
800/SK/22/2007
DINKES/SK/652/2006
019/SK.PTT/III/2006
DINKES/SK/31/2006
800/SK/23/2007
800/SK/644/2007

1/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
1/1/2006
3/1/2007
8/2/2006
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
2/4/2007
3/1/2007
3/1/2007
1/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
1/7/2007
3/1/2007
3/1/2007
1/7/2004
1/3/2007
1/1/2007
3/2/2007
3/1/2007
1/4/2006
10/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
21/03/2006
3/1/2007
3/1/2007
1/1/2007

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

600/SK/01/2002
800/SK/479/2005
800/SK/422/2003
800/SK/67/2004
800/SK/ 882/2003
800/SK/06/2003
800/SK/339/2005
800/SK/797/2005
800/SK/270/2004
800/SK/320/2005
800/SK/227/2004

02/01/2002
20/08/2005
3/1/2003
3/1/2004
3/1/2003
3/1/2003
1/3/2005
1/3/2005
3/1/2004
1/1/2005
1/1/2004

600/SK/01/2007
800/SK/479/2006
800/SK/671/2007
800/SK/89/2007
800/SK/663/2007
800/SK/333/2007
800/SK/386/2007
800/SK/1331/2007
800/SK/617/2007
800/SK/624/2007
800/SK/836/2007

02/1/2007
20/08/2006
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
1/3/2007
1/3/2007
3/1/2007
1/1/2007
1/1/2007

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

Catatan : Daftar Nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum pernah diusulkan dalam Formasi Tahun 2010 - 2014

Usia
No

Nama

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Agusli
Ibnu Hafidh
Nur Fitri
Mukhlis
Dedek Juanda
Bukhairi
Syukri
Marliana
Mawaddah
Rosmanidar
Fahrijal
Fatmawati
Rukmiah
Ukhti Khairasi
Jamaluddin
Misbahuddin
Fahmiatul Fuad
Lahmuddin
Rina Afriana
Lusi Darmawati
Ayu Ningsih
Sri Rahayu
Mirnawati
Sulaiman
Rajuddin
Syarkawi
Syafrawi
Ayu Munira
Khairunnas
Rahmiati Fitri
Zulman
Ibnu Hayyan
Jasman
Khairul Anwar
Umardawi
Syarabunis
Herianto
Lismadi

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Husni Thamrin
Ridhatillah
Rosman
Siti Sahara
Novianti
Cut Nilawati
Susilawati
Sukardi
Sri Nirwana
Joni Saputra
Candra Wijaya

Masa Kerja

UNIT ORG

Tempat/Tgl. Lahir

No. Tgl. Surat Pengangkatan
Pend.

Thn

Bln

Thn

Bln

KET
Pertama

Terakhir

Rasian
Simpang Tiga
Rasian
Tapak Tuan
Sinabang
Aceg Raya
Sinabang
Tandang
Paya Dapur
Simpang
Empat
Simpang Tiga
Mengamat
Mengamat
Blang Pidie
Low Pauk
Blang Pidie
Penyerpihan
Batu Kitam
Batu Hitam
Batu Hitam
Banda Aceh
Kota Pajar
Kota Pajar
Simpang Tiga

12/10/1981
6/10/1975
21/12/1977
24/8/1981
12/4/1980
3/26/1978
4/10/1981
9/20/1982
8/18/1982
7/4/1971
7/3/1967
18/4/1968
12/6/1977
4/6/1971
5/5/1973
26/09/1972
31/12/1982
3/3/1969
7/7/1967
8/10/1973
5/27/1985
25/3/1984
21/08/1977
2/6/1976

27
35
32
26
28
30
26
26
26
37
40
41
31
37
34
37
26
39
42
37
23
25
30
30

3
3
4
4
3
12
9
6
7
8
9
0
6
11
7
4
0
9
5
6
9
8
5
6

3
5
4
5
3
3
5
3
3
3
6
7
3
3
5
4
3
5
5
4
3
3
5
5

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KANTOR SATPOL PP
DINAS KIMPRASWIL
BAPPEDALDA
DINAS PERTANIAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PERHUBUNGAN
DINAS KESEHATAN
DINAS PERHUBUNGAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS KIMPRASWIL
DINAS PENDIDIKAN

S.1
S.1
D-III
S.1
S.I
S.I
SMU
SMU
SMA
MA
SPG
SPG
D-III
PGAN
S.1
SMA
SMU
SMEA
SMEA
SPK
SMA
D-II
SMA
S.1

800/SK/739/2005
800/SK/428/2003
800/SK/549/2004
800/SK/832/2003
800/SK/2745/2006
800/SK/566/2006
800/SK/84/2003
800/SK/402/2005
800/SK/101/2005
800/SK/ 772/2005
800/SK/425/2002
800/SK/645/2001
800/SK/ 648/2005
800/SK/783/2005
800/SK/143/2003
800/SK/878/2004
800/SK/ 719/2005
800/SK/ 381/2003
Peg.814/20/2000
Peg.800/213/2004
800/SK/104/2005
800/SK/756/2005
800/SK/392/2007
800/SK/ 568/2003

1/1/2005
1/1/2003
1/1/2004
3/1/2003
1/3/2006
1/3/2006
3/1/2003
1/3/2005
1/3/2005
3/1/2005
3/1/2002
3/1/2004
3/1/2005
1/3/2005
3/1/2003
3/1/2004
3/1/2005
3/1/2003
1/1/2000
1/2/2004
1/3/2005
1/1/2007
02/02/2007
3/1/2003

800/SK/998/2007
800/SK/615/2007
800/SK/982/2007
800/SK/938/2007
800/SK/2745/2007
800/SK/672/2007
800/SK/133/2007
800/SK/842/2007
800/SK/646/2007
800/SK/07/2007
800/SK/748/2007
800/SK/986/2007
800/SK/967/2007
800/SK/2120/2007
800/SK/235/2007
800/SK/850/2007
800/SK/974/2007
800/SK/849/2007
Peg.814/22/2006
Peg.800/127/2006
800/SK/611/2007
800/SK/1020/2007
800/SK/392/2007
800/SK/869 /2007

1/1/2007
1/1/2007
1/1/2007
3/1/2007
1/3/2007
1/3/2007
3/1/2007
1/3/2007
1/3/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
1/3/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
1/1/2006
1/3/2006
1/3/2007
1/1/2007
02/02/2008
3/1/2007

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

Kuala Buah
Bakangon
Bakongan
Durian Kawat
Terbangan
Pen yerpian
Tapak Tuan
Sama dua
Blang Pidie
Sawang
Blang Kejeren
Sawang
Mengamat
Pulau
Kambing
Mengamat
Terbangan
Rasian
Terbangan
Penyerpian
Batu Hitam
Sama dua
Sawang
Langsa
Sawang
Paya Laba

5/4/1980
21/3/1982
27/02/1969
7/26/1976
14/7/1979
24/02/1981
26/7/1984
31-7-1980
2/8/1985
5/14/1980
20/8/1967
20/8/1967
22/4/1981
12/6/1972

29
25
40
32
28
28
23
27
21
28
40
42
27
36

4
11
4
8
5
4
5
5
4
10
4
4
8
6

4
5
8
3
5
3
4
5
5
3
8
7
2
5

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

KANTOR BUPATI
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KANTOR SATPOL PP
DINAS PERHUBUNGAN
DINAS PENDIDIKAN
PARIWISATA
DINAS KESEHATAN
KANTOR BUPATI
DINAS PERHUBUNGAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PERTANIAN

SMU
D-II
S.1
SMA
SMU
D-II
MA
AKPER
MA
SMU
SPG
SPG
D-II
SMEA

800/sk/723/2005
800/SK/535/2003
101/I.07.F.SMU1/KP/2000
800/SK/339/2005
800/SK/514/2003
800/SK/2157/2005
800/SK/406/2004
800/SK/325/2003
800/SK/ 359/2003
800/SK/837/2005
800/SK/92/2000
800/SK/92/2000
800/SK/ 587/2006
800/SK/162/2003

1/1/2005
3/1/2003
19/07/2000
1/3/2005
3/1/2003
8/8/2005
3/1/2004
3/1/2003
3/1/2003
1/3/2005
3/1/2000
1/1/2000
3/1/2006
3/1/2003

800/sk/983/2007
800/SK/578/2007
800/672/III.3/2007
800/SK/147/2007
800/SK/01/2007
800/SK/2157/2007
800/SK/672/2007
800/SK/114/2007
800/SK/958/2007
800/SK/383/2007
800/SK/802/2007
800/SK/802/2007
800/SK/922/2007
800/SK/38/2007

1/1/2007
3/1/2007
16/07/2007
1/3/2007
3/1/2007
8/8/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
1/3/2007
3/1/2007
1/1/2007
3/1/2007
3/1/2007

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

4/24/1976
26/04/1969
5/7/1981
6/24/1985
21/1/1987
2/17/1966
3/5/1982
7/6/1981
30/01/1981
12/10/1982
10/2/1981

32
40
27
23
21
43
26
28
28
27
27

11
4
8
9
11
1
7
6
1
4
10

3
4
3
3
2
7
3
5
1
2
2

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

KANTOR SATPOL PP
DINAS PENDIDIKAN
KANTOR SATPOL PP
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PERHUBUNGAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN

SMA
SPG
SMK
D-II
SMA
SPG
S.1
D-II
SMU
D-II
S.1

800/SK/740/2005
800/SK/177/2006
500/SK/437/2005
800/SK/320/2006
800/SK/ 549/2006
800/SK/251/2001
800/SK/ 641/2005
800/SK/72/2004
800/SK/501/2006
800/83/2006
800/SK/ 547/2006

1/3/2005
1/1/2006
1/1/2005
1/3/2006
3/1/2006
1/1/2001
3/1/2005
3/1/2004
3/1/2006
8/1/2006
3/1/2006

800/SK/113/2007
800/SK/915/2007
500/SK/43 /2007
800/SK/312/2007
800/SK/748/2007
800/SK/115/2007
800/SK/860/2007
800/SK/33/2007
800/SK/132/2007
800/83/2007
800/SK/857/2007

1/3/2007
1/1/2007
1/1/2007
1/3/2007
3/1/2007
1/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
15/01/2007
3/1/2007

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

Catatan : Daftar Nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum pernah diusulkan dalam Formasi Tahun 2010 - 2014

Usia
No

Nama

Masa Kerja

UNIT ORG

Tempat/Tgl. Lahir

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

Sumarni
Sri Rahmani
Syarifuddin
Safaruddin
Sintakarwinda
Saprol Jamil
Aidil Fitra
Rosiana
Salmiah
Rita Anggraini
Sumardi
Rahmat Ali Shadikin
Mawardi
Suharman
Sartinawati
Dina Amelia
Rika Mayangsari
Muhiburrahman
Sakinah
Burhanuddin
Kaharuddin
Siti Maryam
Muhammad Fadli
Saniah
Darmanto
Harmaini
Abdul Majid
Suhardi
Sukiman
Reza Pahlepi
Jannati
Komaruddin
Masnah
Dodi Ramadhani
Laila Sari
Murniati
Rini Talia
Ferdi Hasan

Paya Dapur
28/07/1983
Sawang
9/5/1984
Limau Purut
20/4/1980
Tapaktuan
29/8/1982
Meulaboh
25/9/1976
Payalaba
19/7/1986
Kedai Runding
13/2/1979
Rantau Binuang
4/4/1983
Kp. Kapeh
17/1/1981
Tapaktuan
6/3/1984
Kotafajar
22/4/1983
Langsa
3/23/1975
Geulumbuk
10/1/1982
Pulo Kambing
5/6/1977
Terbangan
20-11-1986
Labuhan Haji
8/25/1985
Lhokseumawe
1/1/1984
Meulaboh
24/2/1983
Meukek
12/12/1977
Simpang Empat 26/10/1970
Kampung Paya 16/12/1983
Teupin Gajah
19/9/1973
Terbangan
12/9/1967
Kotafajar
3/4/1981
Menggamat
14/2/1974
Krueng Kluet
1/4/1974
Kedai Runding
1/8/1978
Pulo Ie
08/10/1974
Sialang
29/5/1985
Subulussalam
18/6/1980
Simpang Empat 14/2/1986
Ruak
6/16/1975
Krueng Kluet
11/10/1979
Medan
22-11-1972
Trumon
2/2/1982
Bakongan
7/7/1976
Subulussalam
21/1/1982
Tapaktuan
1/8/1982

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

Hasanuddin
Limau Purut
23/12/1974
Darmawi
Pasie Lembang
3/2/1981
Wardiyah
Bakongan
23/9/1969
Asnawi
Simpang Empat 5/29/1981
Tabrani
Rantau Binuang29/12/1979
Erni Sartika
Simpang Tiga
7/21/1973
Irma Mauliana Dharma
Meulaboh
11/4/1982
Mahfudh
Kuala Ba'u
2/12/1974
Junaidi
Geulumbuk
4/10/1981
Kiki Fatmawati
Subulussalam
1/17/1982
Agus Salim
Medan
12/10/1981

No. Tgl. Surat Pengangkatan
Pend.

KET

Thn

Bln

Thn

Bln

Pertama

Terakhir

26
24
29

3
6
8

3
3
2

00
00
00

DINAS PENDIDIKAN
BAPPEDALDA
DINAS KESEHATAN

D-II
800/SK/645/2005
MAN 800/SK/702/2005
AKPER 25/DINKES/SK/I/2005

3/1/2005
1/3/2005
6/1/2005

800/SK/941/2007
800/SK/649/2007
28/DINKES/SK/1/2007

3/1/2007
1/3/2007
10/1/2007

APBN
APBN
APBN

27
32
22
28
24
26
25

0
8
5
10
3
11
2

3
3
2
5
3
4
2

00
00
00
00
00
00
00

DINAS PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KANTOR BUPATI
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN

D-III
AKBID
D-III
D-III
SMU
D-III
D-III

019/SK.PTT/II/2006
94/DINKES/VIII/2005
800/SK/69/2006
800/SK/386/2003
88/DINKES/SK/1/2005
800/SK/98/2004
200/DINKES/SK/I/2006

2/2/2006
8/10/2005
3/1/2006
3/1/2003
14/1/2005
3/1/2004
10/3/2006

220/SK.PTT/II/2007
52/DINKES/SK/I/2007
800/SK/75/2007
800/SK/862/2007
33/DINKES/SK/1/2007
800/SK/22/2007
380/DINKES/SK/I/2007

2/2/2007
1/10/2007
3/1/2007
3/1/2007
14/1/2007
3/1/2007
4/1/2007

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

26
33
25
30
20
23
23

2
12
0
6
10
7
6

4
4
5
5
5
4
5

00
00
00
00
00
00
00

DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS PERHUBUNGAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN

AKPER
AKPER
SPK
AKPER
SMK
SPK
AKPER

678/DINKES/SK/I/2004
DINKES/SK/648/2003
61/DINKES/SK/I/2003
74/DINKES/SK/I/2003
DINKES/SK/650/2003
DINKES/SK/65/2003
96/DINKES/SK/I/2003

3/1/2004
6/1/2003
4/1/2003
4/1/2003
6/1/2003
3/1/2005
4/1/2003

782/DINKES/SK/I/2007
DINKES/SK/652/2006
445/DINKES/SK/I/2007
42/DINKES/SK/I/2007
DINKES/SK/651/2007
DINKES/SK/31/2006
29/DINKES/SK/I/2007

24
30
38
25
34
42
26
33
34
28
35
24
29
23
32
30
33
24
32
25
26

0
5
8
5
4
4
1
4
1
4
2
4
0
5
0
3
1
10
5
4
11

2
2
4
2
5
5
3
3
4
5
2
3
6
3
4
5
5
5
5
3
3

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

33
27
28
27
28
36
27
35
26
25
27

2
2
3
10
0
1
4
4
9
8
3

3
3
3
3
4
3
3
4
5
3
3

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

DINAS PENDIDIKAN
D-III
161/DINKES/SK/I/2006
DINAS KESEHATAN
AKBID 231/DINKES/SK/I/2003
DINAS PENDIDIKAN
S.1
800/SK/75/2004
800/865/SK/BRSUHSK/
DINAS KESEHATAN
AKPER
2006
DINAS KESEHATAN
AKPER 87/DINKES/SK/I/2003
DINAS PENDIDIKAN
S.1
800/SK/295/2003
DINAS PENDIDIKAN
S.1
800/SK/100/2005
DINAS PENDIDIKAN
S.1
800/SK/601/2005
DINAS PENDIDIKAN
S.1
800/SK/107/2004
DINAS PENDIDIKAN
S.1
600/SK/01/2002
DINAS PENDIDIKAN
D-III 800/SK/479/2005
DINAS PERHUBUNGAN SMA 800/SK/09/2005
DINAS PENDIDIKAN
S.1
800/SK/338/2004
DINAS PENDIDIKAN
S.1
800/SK/400/2003
DINAS PENDIDIKAN
S.1
800/SK/67/2004
DINAS PENDIDIKAN
S.1
800/SK/249/2005
DINAS PENDIDIKAN
S.1
800/SK/387/2003
DINAS PERTANIAN
SMA 800/SK/ 882/2003
DINAS PENDIDIKAN
S.1
800/SK/06/2003
DINAS PENDIDIKAN
S.1
800/SK/501/2005
DINAS PENDIDIKAN
S.1
800/SK/327/2005

3/1/2007
3/1/2007
4/1/2007
4/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
4/1/2007
3/1/2006
620/DINKES/SK/I/2007 3/3/2007
4/1/2003
557/DINKES/SK/I/2007 4/1/2007
3/1/2004
800/SK/23/2007
3/1/2007
800/870/SK/BRSUHSK/
12/11/2006
12/11/2007
2007
4/1/2007
4/1/2003
19/DINKES/SK/I/2007
1/01/2002
800/SK/644/2007
1/1/2007
1/3/2005
800/SK/001/2007
3/1/2007
1/3/2005
800/SK/661/2007
3/1/2007
1/3/2004
800/SK/382/2007
1/3/2007
02/01/2002 600/SK/01/2007
02/1/2007
20/08/2005 800/SK/479/2007
20/08/2007
1/03/2005
800/SK/63/2007
1/03/2007
31/2004
800/SK/338/2007
3/1/2007
3/1/2003
800/SK/24/2007
3/1/2007
3/1/2004
800/SK/89/2007
3/1/2007
1/3/2005
800/SK/421/2007
1/3/2007
3/1/2003
800/SK/462/2007
3/1/2007
3/1/2003
800/SK/663/2007
3/1/2007
3/1/2003
800/SK/333/2007
3/1/2007
3/1/2003
800/SK/550/2007
3/1/2007
3/1/2003
800/SK/362/2007
3/1/2007

DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN

3/1/2003
1/3/2005
1/3/2005
1/3/2005
3/1/2004
3/1/2005
1/1/2005
1/1/2004
3/1/2003
1/1/2005
1/1/2005

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

S.1
S.I
D-III
S.1
S.1
S.1
S.1
S.1
D-III
D-II
S.1

800/SK/701/2005
800/SK/339/2005
800/SK/801/2005
800/SK/797/2005
800/SK/270/2004
800/SK/322/2006
800/SK/320/2005
800/SK/227/2004
800/SK/84/2003
800/SK/011/2005
800/SK/739/2005

800/SK/770/2007
800/SK/386/2007
800/SK/875/2007
800/SK/1331/2007
800/SK/617/2007
800/SK/1149/2007
800/SK/624/2007
800/SK/836/2007
800/SK/133/2007
800/SK/012/2007
800/SK/998/2007

3/1/2007
1/3/2007
1/3/2007
1/3/2007
3/1/2007
1/3/2007
1/1/2007
1/1/2007
3/1/2007
1/1/2007
1/1/2007

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

Catatan : Daftar Nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum pernah diusulkan dalam Formasi Tahun 2010 - 2014

Usia
No

Nama

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

Sutardi
Nurul Arifin
Sahrul Hadi
Dira Munira
Normansyah
Ayu Sahrini
Fitri Fatmawati
Tina Agustina
Muhammad Jailani
Lisnawati
Sariana Rahmi
Nur Latifah
Yusran
Nur Hayati
Sanusi
Tarmizi
Ardiana
Darmansyah
Irwandi
Jubaidah
Lisnawati
Mawaddah
Syukrillah
Renaldi Fitra
Gunawan Fajri
Yenni Maharani
Eliana Safitri
Yulia Ulfatmi
Rafika Wulandari
Putri Rahayu
Darni Yanti
Desi Yani
Rahayu Fitri
Susi Darmayanti
Ferdiansyah
Murni
Ardhika Putri
Rosmawati

228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

Nurhalimah
Nurhayati
Siti Zalekha
Samsuar
Putra Angkasa
Samsuddin
Candra
Marzuki
Jamidar
Jayusman
Justin

Masa Kerja

UNIT ORG

Tempat/Tgl. Lahir
Lhokseumawe
6/10/1975
Langsa
9/20/1982
Banda Aceh
8/19/1984
Sabang
8/18/1982
Banda Aceh
15-6-1967
Lhok Keutapang 17/7/1985
Lhok Bengkuang 7/4/1971
Trumon Timur
7/3/1967
Peukek Gading 18/4/1968
Bakongan
12/6/1977
Kapaseusak
24/11/1963
Rasian
2/28/1975
Menggamat
10/9/1983
Suaq Bakung
6/7/1985
Kedai Puntung
4/6/1971
Paya Laba
5/5/1973
Kampung Alai 26/09/1972
Lawe Sawah
4/3/1977
Ruak
28/2/1986
Gunung Pudung31/12/1982
Alu Baneng
3/3/1969
Meulaboh
28/4/1984
Blang Pidie
7/7/1967
Medan
10/12/1984
Terbangan
5/27/1985
Kampung Hilir 16/11/1985
Sama dua
30/4/1980
Lhok Pawok
25/3/1984
Pulo Kambing
8/5/1980
Simpang Empat 2/6/1976
Kuala Ba'u
13/08/1982
Krueng Batu
13/08/1982
Penyerpihan
8/1/1984
Krueng Batee
4/2/1985
Terbangan
2/5/1986
Kedai Puntung
7/26/1976
Kampung Tinggi 24/02/1981
Penyerpihan
6/6/1983
Aie Bodang
5/1/1982
Lhok Keutapang 31-7-1980
Kampung Padang 23/8/1968
Lhok Bengkuang 5/14/1980
Jambo apa
28/01/1977
Trumon
20/8/1967
Bakongan
22/4/1981
Tapee Mameh
12/6/1972
Alue Jeuram
15/1/1986
Susoh
23/2/1967
Kotafajar
2/9/1970

No. Tgl. Surat Pengangkatan
Pend.

KET

Thn

Bln

Thn

Bln

Pertama

Terakhir

35
26
23

3
6
7

5
3
4

00
00
00

DINAS PENDIDIKAN
KANTOR SATPOL PP
DINAS KIMPRASWIL

S.1
SMU
SMU

800/SK/428/2003
800/SK/402/2005
800/SK/124/2004

1/1/2003
1/3/2005
1/3/2004

800/SK/615/2007
800/SK/842/2007
800/SK/245/2007

1/1/2007
1/3/2007
1/3/2007

APBN
APBN
APBN

26
39
23
37
40
41
31
43
34
24
32
37
34
37

7
6
5
8
9
0
6
8
0
4
5
11
7
4

3
5
3
3
6
7
3
8
3
5
5
3
5
4

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

DINAS KIMPRASWIL
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PERHUBUNGAN
KANTOR BUPATI
KANTOR BUPATI
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KANTOR SATPOL PP

SMA
SPG
MA
MA
SPG
SPG
D-II
D-II
SMA
SMU
SMA
PGAN
S.1
SMA

800/SK/101/2005
800/SK/832/2003
800/SK/22/2005
800/SK/ 772/2005
800/SK/425/2002
800/SK/645/2001
800/SK/ 648/2005
800/SK/286/2000
800/SK/833/2005
800/SK/112/2003
800/SK/693/2003
800/SK/783/2005
800/SK/143/2003
800/SK/878/2004

1/3/2005
3/1/2003
3/1/2005
3/1/2005
3/1/2002
3/1/2004
3/1/2005
3/1/2000
1/3/2004
3/1/2003
3/1/2003
1/3/2005
3/1/2003
3/1/2004

800/SK/646/2007
800/SK/379/2007
800/SK/36/2007
800/SK/07/2007
800/SK/748/2007
800/SK/986/2007
800/SK/967/2007
800/SK/630/2007
800/SK/1380/2007
800/SK/368/2007
800/SK/944/2007
800/SK/2120/2007
800/SK/235/2007
800/SK/850/2007

1/3/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
1/3/2007
3/1/2007
3/1/2007
1/3/2007
3/1/2007
3/1/2007

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

31
21
26
39
23
42
24

11
10
0
9
8
5
4

3
5
3
5
5
5
3

00
00
00
00
00
00
00

DINAS PERTANIAN
DINAS PERTANIAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DINAS PERHUBUNGAN
DINAS PENDIDIKAN

SMA
SMA
AKBID
AKBID
AKPER
SMEA
D-II

800/SK/838/2005
800/SK/754/2003
800/SK/ 719/2005
800/SK/ 381/2003
800/SK/770/2003
Peg.814/20/2000
800/SK/419/2006

1/3/2005
3/1/2003
3/1/2005
3/1/2003
3/1/2003
1/1/2000
1/3/2006

800/SK/1384/2007
800/SK/456/2007
800/SK/974/2007
800/SK/849/2007
800/SK/980/2007
Peg.814/22/2006
800/SK/542/2007

1/3/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
1/1/2006
1/3/2007

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

23
24
28
25
28
30
27
27
24
23
22
32
28
24
26
27
41
28
32
40
27
36
23
40
39

9
3
8
8
7
6
3
3
7
10
0
8
4
3
10
5
5
10
1
4
8
6
9
0
4

3
3
3
3
3
5
3
3
4
3
3
3
3
3
4
5
7
3
1
8
2
5
3
7
5

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

DINAS PERHUBUNGAN
KANTOR BUPATI
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KANTOR BUPATI
DINAS KIMPRASWIL
DINAS KIMPRASWIL
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PERTANIAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PENDIDIKAN
BAWASDA
DINAS PERHUBUNGAN
KANTOR BUPATI
DINAS PENDIDIKAN
KANTOR BUPATI
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
BAWASDA
BAWASDA
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN

SMA
SMA
D-II
D-II
S.1
S.1
MA
MA
SMA
D-II
SMA
SMA
D-II
MA
SMA
SMK
S.1
SMU
D-II
SPG
D-II
SMEA
SMA
SPG
SPG

800/SK/104/2005
800/SK/103/2005
800/SK/ 391/2005
800/SK/756/2005
800/SK/014/2005
800/SK/ 568/2003
800/SK/367/2005
800/SK/367/2005
800/SK/219/2005
800/SK/ 672/2005
800/SK/517/2005
800/SK/339/2005
800/SK/2157/2005
800/SK/146/2005
800/SK/882/2005
800/SK/325/2003
800/SK/332/2001
800/SK/837/2005
800/SK/441/2006
800/SK/92/2000
800/SK/ 587/2006
800/SK/162/2003
800/SK/714/2005
800/SK/348/2001
800/SK/73/2003

1/3/2005
3/1/2005
3/1/2005
1/1/2007
1/3/2005
3/1/2003
3/1/2007

800/SK/611/2007
800/SK/140/2007
800/SK/635/2007
800/SK/1020/2007
800/SK/409/2007
800/SK/869 /2007
800/SK/556/2007
800/SK/556/2007
800/SK/225/2007
800/SK/954/2007
800/SK/847/2007
800/SK/147/2007
800/SK/2157/2007
800/SK/264/2007
800/SK/340/2007
800/SK/114/2007
800/SK/633/2007
800/SK/383/2007
800/SK/671/2007
800/SK/802/2007
800/SK/922/2007
800/SK/38/2007
800/SK/652/2007
800/SK/613/2007
800/SK/45/2007

1/3/2007
3/1/2007
3/1/2007
1/1/2007
1/3/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
1/3/2007
1/3/2007
8/8/2007
3/1/2007

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

3/1/2005
3/1/2005
3/1/2005
1/3/2005
1/3/2005
8/8/2005
3/1/2005
1/3/2005
3/1/2003
1/1/2001
1/3/2005
3/1/2006
3/1/2000
3/1/2006
3/1/2003
2/1/2005
3/1/2001
1/1/2003

1/3/2007
3/1/2007
1/1/2007
1/3/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
1/2/2007
3/1/2007
1/1/2007

Catatan : Daftar Nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum pernah diusulkan dalam Formasi Tahun 2010 - 2014

Usia
No
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

Nama
Zulfikar
Sajidin
Ali Akbar
Firmansyah
Fakhruddin
Murdani
Sri Mulyani
Sunarti
Cut Mutia
Ali Hasyimi
kamaruzzaman
Kamidin

Masa Kerja

UNIT ORG

Tempat/Tgl. Lahir
Kreung Batee
4/24/1976
Rasian
28/10/1969
Batu Hitam
26/04/1969
Krueng Batu
5/7/1981
batu Merah
6/24/1985
Tapaktuan
12/4/1985
Lhok Bengkuang 21/1/1987
Geunting
2/17/1966
Ruak
3/5/1982
Kampung Tinggi 13/6/1970
Sabang
30/01/1981
Limau Purut
20-2-1984

No. Tgl. Surat Pengangkatan
Pend.

KET

Thn

Bln

Thn

Bln

Pertama

Terakhir

32
40
40

11
3
4

3
4
4

00
00
00

DINAS PERHUBUNGAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN

SMA
SPG
SPG

800/SK/740/2005
800/SK/445/2005
800/SK/177/2006

1/3/2005
1/1/2005
1/1/2006

800/SK/113/2007
800/SK/961/2007
800/SK/915/2007

1/3/2007
1/1/2005
1/1/2007

APBN
APBN
APBN

27
23
22
21
43
26
37
28
23

8
9
8
11
1
7
3
1
10

3
3
4
2
7
3
8
1
5

00
00
00
00
00
00
00
00
00

DINAS KIMPRASWIL
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PERTANIAN
KANTOR SATPOL PP
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
KANTOR SATPOL PP
KANTOR BUPATI

SMK
D-II
SMA
SMA
SPG
S.1
S.I
SMU
SMK

500/SK/437/2005
800/SK/320/2006
800/SK/264/2004
800/SK/ 549/2006
800/SK/251/2001
800/SK/ 641/2005
800/SK/314/2000
800/SK/501/2006
800/SK/9961/2003

1/1/2005
1/3/2006
3/1/2004
3/1/2006
1/1/2001
3/1/2005
3/1/2000
3/1/2006
3/1/2003

500/SK/43 /2007
800/SK/312/2007
800/SK/414/2007
800/SK/748/2007
800/SK/115/2007
800/SK/860/2007
800/SK/291/2007
800/SK/132/2007
800/SK/362/2007

1/1/2007
1/3/2007
3/1/2007
3/1/2007
1/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007
3/1/2007

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

Catatan : Daftar Nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum pernah diusulkan dalam Formasi Tahun 2010 - 2014

DAFTAR NOMINATIF USUL DATA BASE TENAGA HONORER LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
Tenaga Kesehatan
Usia Masa Kerja
No

Nama

Tempat / tgl lahir

No. Tgl Surat Pengangkatan

Thn Bln Thn Bln

Pend

Pertama

Tempat Tugas

Terakhir

Pejabat yang APBD/
mengangkat APBN

1

AGUS DIANA

Tanah baru

27/8/1981 28

8

2

5

SMF

21/DINKES/SK/I/2005

1/3/2006

15/DINKES/SK/I/2006

1/4/2006

Puskesmas Sawang

Bupati

APBD

2

ALHADI SAHPUTRA

Simpang Tiga

20/4/1980 29

8

2

5

AKPER

25/DINKES/SK/I/2005

6/1/2005

28/DINKES/SK/1/2007

10/1/2007

Puskesmas Batu Itam

Bupati

APBD

3

HARBAINI

Simpang Empat

19/7/1986

22

5

2

4

D.III

800/SK/69/2006

3/1/2006

800/SK/75/2007

3/1/2007

Pusksmas Kota Pajar

Bupati

APBD

4

HELMINA

Sabang

13/2/1979

28

10

5

3

D.III

800/SK/386/2003

3/1/2003

800/SK/862/2007

3/1/2007

Puskesmas T. Lian

Bupati

APBD

5

IRMAWATI

Kampung Paya

17/1/1981

26

11

4

2

D.III

800/SK/98/2004

3/1/2004

800/SK/22/2007

3/1/2007

Puskesmas Terbangan

Bupati

APBD

6

JUNEIDI

Kota Pajar

3/23/1975 33

12

4

12

AKPER

DINKES/SK/648/2003

6/1/2003

DINKES/SK/652/2006

3/1/2007

Puskesmas Tapak Tuan

Bupati

APBD

7

NOVA SARI

Simpang Pas

14/4/1982 27

2

2

3

DIII

019/SK.PTT/III/2005

21/03/2005

019/SK.PTT/III/2006

21/03/2006

Puskesmas Samadua

Bupati

APBD

8

NUR MAHDALENA

Medan

8/25/1985 23

7

4

12

SPK

DINKES/SK/65/2003

3/1/2005

DINKES/SK/31/2006

3/1/2007

Puskesmas Terbangan

Bupati

APBD

9

SANUSI

Blang Pidie

8

4

4

S1

800/SK/75/2004

3/1/2004

800/SK/23/2007

3/1/2007

Puskesmas Samadua

Bupati

APBD

Jenis Tenaga Honorer

26/10/1970

38

: Guru SMP
Usia Masa Kerja

No

Nama

Tempat / tgl lahir

1

AMRAN

Aceh Takengon

2

HERMAN

3

No. Tgl Surat Pengangkatan

Thn Bln Thn Bln

Pend

Pertama

Tempat Tugas

Terakhir

Pejabat yang APBD/
mengangkat APBN

12/9/1967 42

4

5

4

S.1

800/SK/295/2003

1/01/2002

800/SK/644/2007

1/1/2007

SMP N T. Tuan

Bupati

APBD

Simpang Tiga

1/8/1978 28

4

5

4

S.1

600/SK/01/2002

02/01/2002

600/SK/01/2007

02/1/2007

SMP N T.Tuan

Bupati

APBD

HENNI RASTUTI

Simpang Tiga

08/10/1974 35

2

2

8

D-III

800/SK/479/2005

20/08/2005

800/SK/479/2006

20/08/2006

SMP N Menggamat

Bupati

APBD

4

JAMATIAH

Sama Dua

11/10/1975 35

9

5

2

S.1

800/SK/422/2003

3/1/2003

800/SK/671/2007

3/1/2007

SMP N Kota Pajar

Bupati

APBD

5

KHAIRUL ANWAR

Tapak Tuan

17/02/1986 23

0

4

0

S1

800/SK/67/2004

3/1/2004

800/SK/89/2007

3/1/2007

SMP Sama Dua

Bupati

APBD

7

MURDANI

Sama Dua

2/2/1982 24

10

5

4

SMA

800/SK/ 882/2003

3/1/2003

800/SK/663/2007

3/1/2007

SMP Sama Dua

Bupati

APBD

8

NAHARUDDIN

Blang Pidie

7/7/1976 32

5

5

4

S.1

800/SK/06/2003

3/1/2003

800/SK/333/2007

3/1/2007

SMP Terbangan

Bupati

APBD

9

RISNAWATY

Sawang

3/2/1981 27

12

3

12

S.I

800/SK/339/2005

1/3/2005

800/SK/386/2007

1/3/2007

SMP Terbangan

Bupati

APBD

10 SATRIANI

Sawang

5/29/1981 27

10

3

12

S1

800/SK/797/2005

1/3/2005

800/SK/1331/2007

1/3/2007

SMP Kandang

Bupati

APBD

11 SUPARJO

Blang Pidie

29/12/1979 28

0

4

4

S.1

800/SK/270/2004

3/1/2004

800/SK/617/2007

3/1/2007

SMP Kandang

Bupati

APBD

12 SARDIMAN

Terbangan

11/4/1982 27

4

3

3

S1

800/SK/320/2005

1/1/2005

800/SK/624/2007

1/1/2007

SMP Samadua

Bupati

APBD

13 TARMIJI

Terbangan

S.1

800/SK/227/2004

1/1/2004

800/SK/836/2007

1/1/2007

SMP T. TUAN

Bupati

APBD

14 ZAKARIA

Rasian

S.1

800/SK/739/2005

1/1/2005

800/SK/998/2007

1/1/2007

SMAN Menggamat

Bupati

APBD

2/12/1974

35

12/10/1981 27

4
3

4
3

3
4

15 ZULKIFLI

Simpang Tiga

Jenis Tenaga Honorer

6/10/1975 35

3

5

3

S.1

800/SK/428/2003

800/SK/615/2007

1/1/2007

SMP N T. Tuan

Bupati

APBD

: Guru SMA
Usia Masa Kerja

No

1/1/2003

Nama

Tempat / tgl lahir

1

DARMAN

Rasian

2

NISMAWATI

3

Thn Bln Thn Bln

No. Tgl Surat Pengangkatan
Pend

Pertama

Tempat Tugas

Terakhir

Pejabat yang APBD/
mengangkat APBN

21/12/1977 32

4

4

4

DIII

800/SK/549/2004

1/1/2004

800/SK/982/2007

1/1/2007

SMA KOTA Pajar

Bupati

APBD

Tapak Tuan

24/8/1981 26

4

5

4

S.1

800/SK/832/2003

3/1/2003

800/SK/938/2007

3/1/2007

SMA Kandang

Bupati

APBD

RAJABUDIN

Sinabang

12/4/1980 28

3

3

12

S.I

800/SK/2745/2006

1/3/2006

800/SK/2745/2007

1/3/2007

SMA Terbangan

Bupati

APBD

4

MARYANI

Aceg Raya

3/26/1978 30

12

3

12

S.I

800/SK/566/2006

1/3/2006

800/SK/672/2007

1/3/2007

SMA Sama Dua

Bupati

APBD

S

SUSANTI

Sinabang

4/10/1981 26

9

5

3

SMU

800/SK/84/2003

3/1/2003

800/SK/133/2007

3/1/2007

SMA Sama Dua

Bupati

APBD

Jenis Tenaga Honorer

: Guru SD
Usia Masa Kerja

No

Nama

Tempat / tgl lahir

1

ADISAH

Tandang

2

AGUS DIANA

3

Thn Bln Thn Bln

No. Tgl Surat Pengangkatan
Pend

Pertama

Tempat Tugas

Terakhir

Pejabat yang APBD/
mengangkat APBN

9/20/1982 26

6

3

12

SMU

800/SK/402/2005

1/3/2005

800/SK/842/2007

1/3/2007

SDN Batau Ikam

Bupati

APBD

Paya Dapur

8/18/1982 26

7

3

12

SMA

800/SK/101/2005

1/3/2005

800/SK/646/2007

1/3/2007

SDN Batu Merah

Bupati

APBD

ARDIANA

Simpang Empat

7/4/1971 37

8

3

4

MA

800/SK/ 772/2005

3/1/2005

800/SK/07/2007

3/1/2007

SDN Penyerpihan

Bupati

APBD

4

ARIANTO

Simpang Tiga

7/3/1967 40

9

6

5

SPG

800/SK/425/2002

3/1/2002

800/SK/748/2007

3/1/2007

SDN Pernyerpihan

Bupati

APBD

5

ARIPIN

Mengamat

18/4/1968 41

0

7

2

SPG

800/SK/645/2001

3/1/2004

800/SK/986/2007

SMP Empat

Bupati

APBD

6

ASMAWATI

Mengamat

12/6/1977 31

6

3

4

D.II

800/SK/ 648/2005

3/1/2005

800/SK/967/2007

3/1/2007

SMP Empat

Bupati

APBD

7

CUT HAYANI

Blang Pidie

4/6/1971 37

11

3

12

PGAN

800/SK/783/2005

1/3/2005

800/SK/2120/2007

1/3/2007

SD Batu Ikatn

Bupati

APBD

8

DARIMAH

Low Pauk

5/5/1973 34

7

5

5

S.1

800/SK/143/2003

3/1/2003

800/SK/235/2007

3/1/2007

SDN Batu Hitam

Bupati

APBD

9

DARMANSYAH

Blang Pidie

26/09/1972 37

4

4

5

SMA

800/SK/878/2004

3/1/2004

800/SK/850/2007

3/1/2007

SDN

Bupati

APBD

10 HADIMAN

Penyerpihan

31/12/1982 26

0

3

4

SMU

800/SK/ 719/2005

3/1/2005

800/SK/974/2007

3/1/2007

SDN Terbangan

Bupati

APBD

11 HAJIDIN

Batu Kitam

3/3/1969 39

9

5

4

SMEA

800/SK/ 381/2003

3/1/2003

800/SK/849/2007

3/1/2007

SDN Kota Pajar

Bupati

APBD

12 HASAN BASRI

Batu Hitam

7/7/1967 42

5

5

5

SMEA

Peg.814/20/2000

1/1/2000

Peg.814/22/2006

1/1/2006

SDN Kandang

Bupati

APBD

13 HASBI

Batu Hitam

8/10/1973 37

6

4

2

SMA

Peg.800/213/2004

1/2/2004

Peg.800/127/2006

1/3/2006

SDN Kandang

Bupati

APBD

14 HERMANSYAH

Banda Aceh

5/27/1985 23

9

3

12

SMA

800/SK/104/2005

1/3/2005

800/SK/611/2007

1/3/2007

SDN Sawang

Bupati

APBD

15 IRWANDI

Kota Pajar

25/3/1984 25

8

3

4

DII

800/SK/756/2005

1/1/2007

800/SK/1020/2007

1/1/2007

SDN Kota Pajar

Bupati

APBD

16 IRWANSYAH

Kota Pajar

21/08/1977 30

5

5

4

SMA

800/SK/392/2007

02/02/2007

800/SK/392/2007

02/02/2008

SDN Menggamat

Bupati

3/1/2007

APBD

17 JAHIDUN

Simpang Tiga

2/6/1976 30

6

5

6

S.1

800/SK/ 568/2003

Usia Masa Kerja
No

Nama

Tempat / tgl lahir

Kuala Buah

19 JUANDI

5/4/1980

800/SK/869 /2007

3/1/2007

SDN Kota Pajar

No. Tgl Surat Pengangkatan
Pend

Thn Bln Thn Bln
18 JOHAN

3/1/2003

Tempat Tugas
Pertama

Terakhir

Bupati

APBD

Pejabat yang APBD/
mengangkat APBN

29

4

4

3

SMU

800/sk/723/2005

1/1/2005

800/sk/983/2007

1/1/2007

SDN Kandang

Bupati

APBD

Bakangon

21/3/1982 25

11

5

5

D.II

800/SK/535/2003

3/1/2003

800/SK/578/2007

3/1/2007

SDN Kandang

Bupati

APBD

20 JUBAIDAH

Bakongan

27/02/1969 40

4

8

1

S1

800/672/III.3/2007

16/07/2007

SDN Kota Pajar

Bupati

APBD

21 LATIFAH

Durian Kawat

7/26/1976 32

8

3

12

SMA

800/SK/339/2005

1/3/2005

800/SK/147/2007

1/3/2007

SDN Batu Utama

Bupati

APBD

22 LIA HATI

Terbangan

14/7/1979 28

5

5

6

SMU

800/SK/514/2003

3/1/2003

800/SK/01/2007

3/1/2007

SD Penyerpikan

Bupati

APBD

23 MAHELNI

Pen yerpian

24/02/1981 28

4

3

6

DII

800/SK/2157/2005

8/8/2005

800/SK/2157/2007

8/8/2007

SDN Penyerpihan

Bupati

APBD

24 MILA HAYATI

Tapak Tuan

26/7/1984 23

5

4

3

MA

800/SK/406/2004

3/1/2004

800/SK/672/2007

3/1/2007

SDN Terbangan

Bupati

APBD

25 MISNO

Sama dua

31-7-1980 27

5

5

6

SMK

800/SK/325/2003

3/1/2003

800/SK/114/2007

3/1/2007

SDN Terbangan

Bupati

APBD

26 MULIAHATI

Blang Pidie

2/8/1985 21

4

5

6

MA

800/SK/ 359/2003

3/1/2003

800/SK/958/2007

3/1/2007

SDN Sawang

Bupati

APBD

27 NENNY MARLINA

Sawang

5/14/1980 28

10

3

12

SMU

800/SK/837/2005

1/3/2005

800/SK/383/2007

1/3/2007

SDN Simpang Empat

Bupati

APBD

28 NURHAYATI

Blang Kejeren

20/8/1967 40

4

8

4

SPG

800/SK/92/2000

3/1/2000

800/SK/802/2007

3/1/2007

SDN Simpang Empat

Bupati

APBD

29 NURHAYATI

Sawang

20/8/1967 42

4

7

5

SPG

800/SK/92/2000

1/1/2000

800/SK/802/2007

1/1/2007

SDN Mekeh

Bupati

APBD

30 PUTRI AISAH

Mengamat

22/4/1981 27

8

2

4

D.II

800/SK/ 587/2006

3/1/2006

800/SK/922/2007

3/1/2007

SDN Manggeng

Bupati

APBD

31 RABIMAH

Pulau Kambing

12/6/1972 36

6

5

4

SMEA

800/SK/162/2003

3/1/2003

800/SK/38/2007

3/1/2007

SDN terbangan

Bupati

APBD

32 RASMA AINI

Mengamat

4/24/1976 32

11

3

12

SMA

800/SK/740/2005

1/3/2005

800/SK/113/2007

1/3/2007

SDN Kota Pajar

Bupati

APBD

33 RESTI

Terbangan

40

4

4

4

SPG

800/SK/177/2006

1/1/2006

800/SK/915/2007

1/1/2007

SDN Menggamat

Bupati

APBD

34 RIDUAN

Rasian

5/7/1981 27

8

3

5

SMK

500/SK/437/2005

1/1/2005

500/SK/43 /2007

1/1/2007

SD Menggamat

Bupati

APBD

35 RIDWANSYAH

Terbangan

6/24/1985 23

9

3

12

D.II

800/SK/320/2006

1/3/2006

800/SK/312/2007

1/3/2007

SDN Sabang

Bupati

APBD

36 ROSMAWATI

Penyerpian

21/1/1987 21

11

2

4

SMA

800/SK/ 549/2006

3/1/2006

800/SK/748/2007

3/1/2007

SDN Bato Itam

Bupati

APBD

37 SAFARUDDIN

Batu Hitam

2/17/1966 43

1

7

2

SPG

800/SK/251/2001

1/1/2001

800/SK/115/2007

1/1/2007

SDN Batu Itam

Bupati

APBD

38 SANTI

Sama dua

3/5/1982 26

7

3

4

S.1

800/SK/ 641/2005

3/1/2005

800/SK/860/2007

3/1/2007

SDN

Bupati

APBD

39 SITI MURNI

Sawang

7/6/1981 28

6

5

4

D II

800/SK/72/2004

3/1/2004

800/SK/33/2007

3/1/2007

SDN terbangan

Bupati

APBD

40 SUMARNI

Langsa

30/01/1981 28

1

1

9

SMU

800/SK/501/2006

3/1/2006

800/SK/132/2007

SDN Kota Pajar

Bupati

APBD

41 SUSILAWATI

Sawang

12/10/1982 27

4

2

5

DII

800/83/2006

8/1/2006

800/83/2007

SDN Kandang

Bupati

APBD

26/04/1969

101/I.07.F.SMU1/KP/20
19/07/2000
00

3/1/2007
15/01/2007

42 YANTI

Paya Laba

43 YANTI MARNAWATI

Paya Dapur

44 YUSRAN

Sawang

10/2/1981 27

10

2

4

S.1

800/SK/ 547/2006

3/1/2006

800/SK/857/2007

3/1/2007

SDN Kandang

Bupati

APBD

28/07/1983 26

3

3

6

DII

800/SK/645/2005

3/1/2005

800/SK/941/2007

3/1/2007

SDN Simpang Tiga

Bupati

APBD

9/5/1984 24

6

3

12

MAN

800/SK/702/2005

1/3/2005

800/SK/649/2007

1/3/2007

SDN Simpang Tiga

Bupati

APBD