Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 1

TAHUN 2016
BULAN

MINGG
U

Januari

1-2

Januari

3-4

Februari

5-6

Februari

6-9

Mac

9-10

Mac

Mac

TAJUK
1. Nombor Bulat
1.1Nombor Bulat
1.2Penambahan dan penolakan
1.3Pendaraban dan pembahagian
1.4Gabungan Operasi
2. Urutan dan Pola Nombor
2.1Nombor berpola
2.2Nombor ganjil dan nombor
genap
2.3Nombor perdana
2.4Faktor
2.5Faktor perdana
2.6Gandaan
2.7Gandaan sepunya dan Gandaan
sepunya terkecil (GSTK)
2.8Faktor sepunya dan Faktor
Sepunya Terbesar( FSTB)
3. Pecahan
3.1Pecahan
3.2Pecahan setara
3.3Nombor bercampur
3.4Pecahan wajar dan pecahan tak
wajar
3.5Penambahan dan penolakan
pecahan
3.6Pendaraban dan pembahagian
pecahan
3.7Gabungan operasi

BAND

I -THINK

1-5

Peta Bulatan
Peta alir

2-3

2,4 & 5

Peta titi
Peta pokok
Peta bulatan
Peta buih
berganda

Peta bulatan
Peta titi

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


( 12/3-20/3)
11-12

April

13

April

14-15

4. Perpuluhan
4.1Perpuluhan
4.2Nilai tempat nilai digit dalam
perpuluhan
4.3Penambahan dan penolakan
perpuluhan
4.4Pendaran dan pembahagian
perpuluhan
4.5Gabungan operasi
5. Peratusan

2-5

Peta bulatan
Peta alir
Peta dakap

Peta titi

5.1Peratusan
5.2Pengiraan dan masalah yang
melibatkan peratusan
April
Mei

16
17

Mei

18-19

Mei
Mei

20

Jun

21-23

Julai

23-24

Julai

25-27

Ogos

28

Ogos

29-32

Septemb
er

33-35

Septemb
er
Oktober

36-37

Oktober

38-39

Novemb
er

40-43

4-5

6. Integer
6.1Integer
1-2
6.2Penambahan dan penolakan
4-5
integer
7. Ungkapan Algebra
7.1Pembolehubah
1-5
7.2Sebutan Algebra
7.3Ungkapan Algebra
UJIAN SUMATIF 1
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
( 28/5-12/6)
8. Ukuran Asas
8.1Panjang
8.2Jisim
8.3Masa
8.4Waktu

11.

Peta buih

Peta bulatan
Peta titi

Peta alir
Peta titi
5

9. Sudut dan garis


9.1Sudut
9.2Garis Selari dan Garis Serenjang
9.3Sudut pada garis bersilang
10.

Peta pelbagai
alir

Poligon
10.1
Poligon
10.2
Simetri
10.3
Segitiga
10.4
Segiempat
Perimeter dan luas
11.1
Perimeter
11.2
Luas segiempat tepat
11.3
Luas segitiga,segiempat
selari dan trapezium

Peta pokok
2,3 & 5

1,2 & 5

Peta buih
Peta alir

1&5

Peta bulatan
Peta buih

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


( 10/9-18/9)
12.
Pepejal geometri
Peta bulatan
12.1
Kubus dan kuboid
1,4 & 5
Peta alir
12.2
Isipadu kubus dan kuboid
UJIAN SUMATIF 2
-

KEMASUKAN MARKAH KE SAPS


KEMASKINI MARKAH MENGIKUT BAND MENGGUNAKAN
PEREKODAN OFFLINE
VLE FROG
PENYERAHAN SLIP PEREKODAN OFFLINE KEPADA PELAJAR

Novemb
er
Disembe
r

CUTI AKHIR TAHUN


( 27/11/16- 2/1/17)