Anda di halaman 1dari 3

Minggu yang

ke

Hari:

ISNIN

Tarikh:

11 JAN 2016

KELAS / MASA /
MATAPELAJARAN

KANDUNGAN

SCHOOL LAWN
1.10-1.45 PETANG
(40 minit)

PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

PERALIHAN
01.45- 03.20 PETANG
(105 MINIT)
AMALAN BAHASA MELAYU
(ABM)
ENROLMEN:
/
-

Elemen Merentas Kurikulum


[EMK]:
Bahasa,
Pendidikan Alam Sekitar,
Nilai Murni,
Kreativiti dan Inovasi
TMK:
BBB:
Buku Teks,
Buku Aktiviti,
Buku Latihan

Tema: MENGENAL MAKMAL SAINS


Bidang Pembelajaran: Hasil Pembelajaran:
Murid dapat:
Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks;
Menyatakan peraturan makmal sains sekolah;
Mengenal dan menyebut alat di makmal sains;
Menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.
Kriteria Kejayaan:
Murid dianggap berjaya sekiranya:
dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 peraturan makmal.
Dapat mengenalpasti alat-alat di makmal sains
Aktiviti:
Guru mengarahkan pelajar menyebut dan menggunakan istilah di dalam konteks dengan tepat
Guru menerangkan peraturan-peraturan yang dipatuhi ketika dimakmal sains
Guru menunjukkan peralatan di makmal dan meminta pelajar menyebutnya.
Guru menerangkan kegunaan dan cara menggunakan peralatan sains
Penilaian PdP:
Murid membuat latihan yang diberikan oleh guru.
Refleksi:

2 MELUR
05.00- 05.35 PETANG
(35 minit)
GEOGRAFI
ENROLMEN: /

Elemen Merentas Kurikulum


[EMK]:
Bahasa,
Pendidikan Alam Sekitar,
Nilai Murni,
Kreativiti dan Inovasi
TMK:
-

Tema: KEMAHIRAN GEOGRAFI


Bidang Pembelajaran: KEDUDUKAN
Hasil Pembelajaran:
Murid dapat:
Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai
Kriteria Kejayaan:
Murid dianggap berjaya sekiranya:
Dapat menentukan waktu tempatan dan waktu piawai
Aktiviti:
Guru memberi contoh dalam menentukan waktu tempatan dan waktu piawai
Murid menerangkan perbezaan waktu tempatan dan waktu piawai
Penilaian PdP:
Murid menjawab soalan di dalam buku aktiviti.
Refleksi:

BBB:
Buku Teks,
Buku Aktiviti,
Glob

2 CARNATION
06.10-06.45 PETANG
(35 minit)
GEOGRAFI
ENROLMEN: /

Tema: KEMAHIRAN GEOGRAFI


Bidang Pembelajaran: KEDUDUKAN
Hasil Pembelajaran:
Murid dapat:
- Mengenal zon waktu di atas peta dunia

MARTITA KEE
GURU KANAN MATA PELAJARAN
BAHASA
SMK ASSUNTA

Anda mungkin juga menyukai