Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Tarikh
Masa
Mata Pelajaran
Kelas
Bilangan Murid
Tema/Tajuk
Standard
Kandungan

02 Februari 2016 (Rabu)


0920 - 1020 (1 Jam)
Bahasa Malaysia
2 Biru
34 Orang
Sihat dan Cerdas - Gaya Hidup Sihat
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Standard
Pembelajaran

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul


mengikut konteks.

Objektif
Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


i. Membina sekurang-kurangnya dua daripada tiga ayat lengkap berdasarkan
kata adjektif pancaindera dengan betul.

Aktiviti

1. Murid membaca teks.


2. Guru menerangkan konsep kata adjektif pancaindera pandang dan sentuh.
3. Guru memberikan contoh kata adjektif pancaindera.
4. Murid dalam kumpulan mengenal pasti kata adjektif pancaindera yang terdapat
dalam teks
5. Murid dalam kumpulan melengkapkan peta bulatan pada kad manila.
6. Murid berbincang untuk membina ayat menggunakan kata adjektif pancaindera.
7. Murid menulis ayat dalam buku tulis.
Pemulihan
Murid membina ayat menggunakan kata adjektif pancaindera dengan bimbingan
guru.
Pengayaan

Murid menyenaraikan kata adjektif pancaindera yang lain.

Pengisian Kurikulum

Ilmu : Sivik dan Pendidikan Moral


Nilai : Kerajinan, Berdikari, Kebersihan
EMK : Keusahawanan

Bahan Bantu Belajar

KB

: Mengenal pasti

KP

: Verbal linguistik

Buku Teks, Peta Bulatan dan Buku Tulis

Penilaian
Pengajaran dan
Pembelajaran /
Pentaksiran

Refleksi

Catatan

Murid yang tidak hadir pada hari ini: