Anda di halaman 1dari 3

APLIKASI PETA

PEMIKIRAN
DALAM
MATEMATIK

Aplikasi Peta Pemikiran Semasa


PdP
Peta Pokok
memahami konsep
(Algrbraic Term & Algebraic
Expressions)

Melaksanakan aktiviti /
membuat latihan

Peta Alir- memahami


proses (To add and
subtract two algebraic
expressions)