Anda di halaman 1dari 2

PROSES KBAT DALAM

PDP
MATEMATIK

PROSES KBAT DALAM PdP


MATEMATIK
Kenalpasti proses
pemikiran

Mengemukakan
soalan

Bina peta
pemikiran

Lukis bingkai
rujukan di luar
peta pemikiran

Mengemukakan soalan-soalan untuk


menggalakkan proses pemiliran
berdasarkan peta pemikiran yang dilukis