Anda di halaman 1dari 2

TUGAS MATA KULIAH KALKULUS I

Muhaemin Sidiq
05513530

1. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx= 2x3+3x2+4x4x2+8x+3x2!


Misal:
gx= 2x3+3x2+4x4x2+8x
ix= 2x3+3x2+4x
i'x= 6x2+6x+4

jx= 4x2+8x
j'x= 8x+8
g'x= i'x.jx-ix.j'(x)j2(x)
g'x= 6x2+6x+44x2+8x-2x3+3x2+4x8x+84x2+8x2

hx= 3x2
h'x=6x

f'x= g'x+h'(x)
f'x=6x2+6x+44x2+8x-2x3+3x2+4x8x+84x2+8x2-6x
2. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx=7x5-12x-32x4+2563x5+11x-311!
Misal:
gx=7x5-12x-3
g'x=35x4+36x-4

hx=2x4+2563x5+11x-311
ix=2x4+256
i'x=8x3

jx= 3x5+11x-311
j'x=113x5+11x-31015x4-33x-4

h'x=ix.j'x+i'x.j(x)
h'x=2x4+256113x5+11x-31015x4-33x-4+8x3 3x5+11x-311

Tugas Mata Kuliah Kalkulus I – Muhaemin Sidiq – 05513530 halaman 3 dari 3 halaman
f'x=g'x.hx-gx.h'(x)h2(x)
f'x=35x4+36x-42x4+2563x5+11x-311-7x5-12x-32x4+256113x5+11x-31015x4-33x-4+8x3 3x5+11x-3112x4+2563x5+11x-
3112

3. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx=2x-5+5x2273x-3+128143x3+2x2+x-4x-18!


Misal:
gx=2x-5+5x2273x-3+128143x3+2x2+x
ix=2x-5+5x227
i'x=272x-5+5x2-57-10x-6+10x

jx=3x-3+128143x3+2x2+x

kx=3x-3+12814
k'x=143x-3+12813-9x-4

lx=3x3+2x2+x
l'x=9x2+4x+1

j'x=k'x.lx+kx.l'(x)
j'x=143x-3+12813-9x-43x3+2x2+x+3x-3+128149x2+4x+1
g'x=i'x.jx-ix.j'(x)j2(x)
g'x=272x-5+5x2-57-10x-6+10x3x-3+128143x3+2x2+x-2x-5+5x227143x-3+12813-9x-43x3+2x2+x+3x-
3+128149x2+4x+13x-3+128143x3+2x2+x2
hx=4x-18
h'x=-2x-98

f'x=g'x-h'(x)
f'x=272x-5+5x2-57-10x-6+10x3x-3+128143x3+2x2+x-2x-5+5x227143x-3+12813-9x-43x3+2x2+x+3x-
3+128149x2+4x+13x-3+128143x3+2x2+x2--2x-98

Tugas Mata Kuliah Kalkulus I – Muhaemin Sidiq – 05513530 halaman 3 dari 3 halaman