Anda di halaman 1dari 8

7.

TEKNIK PENTAKSIRAN DATA

Dalam kajian ini,kami menjalankan satu teknik untuk mendapatkan dan mentafsir data,
iaitu;

Kaedah soal selidik


Borang soalan kaji selidik yang kami edarkan melalui persendirian telah menerima maklum balas
daripada 50 responden.Responden-responden ini terdiri daripada pelajar di UNITEN yang terdiri
daripada pelbagai agama,bangsa,dan latar belakang.

8.0

ANALISIS KAJIAN
8.1 Profil Responden
Jadual di bawah menunjukkan profil responden daripada hasil selidik yang dilakukan kepada
50 orang responden di UNITEN. Sebanyak

42% terdiri daripada kaum wanita dan

selebihnya adalah kaum lelaki iaitu 58%.Hal ini menunjukkan kaum lelaki terbuka untuk
menjawab soal selidik kami yang mengenai kajian terhadap pergaulan bebas dalam kalangan
pelajar di Universiti Tenaga Nasional (UNITEN). Kebanyakkan responden adalah orang yang
berbangsa India kerana soalan selidik ini berlaku di dalam kelas Pendidikan Moral.
Jadual 1 : Profil peratusan responden
JANTINA
BANGSA

KAMPUS
PENGAJIAN

Lelaki
Perempuan
Melayu
Cina
India
Lain-lain
COE
CSIT
CFGS

Bilangan

Peratus(%)

29
21
15
7
28
0
28
21
1

58
42
30
14
56
0
56
42
2

8.2Soalan tentang pergaulan bebas dalam kalangan Pelajar Universiti


Tenaga Nasional (UNITEN)
Kami telah mengemukakan 10 soalan pendapat tentang pergaulan bebas dalam kalangan
pelajar di UNITEN

1. Pergaulan bebas adalah biasa dalam kalangan remaja

Data menunjukkan sebahagian besar setuju bahawa pergaulan bebas adalah


perkara biasa dalam kalangn remaja kerana pergaulan antara lelaki and perempuan
tidak mempunyai had batas tidak kira samada dalam pertalian persahabatan.
2. Pergaulan bebas tidak mengenal batas-batas pergaulan.

Kebanyakan responden kurang setuju bahawa pengaulan bebas tidak mengenal


batas- batas pergaulan kerana remaja masih kukuh pada ajaran agama.
3. Masalah ketara dalam pergaulan bebas adalah seks bebas.

Responden setuju bahawa masalah ketara dalam pergaulan bebas adalah seks bebas
kerana permodenan dunia pada hari ini. Hal ini menyebabkan remaja mudah
terpengaruh dengan kegiatan tidak bermoral.
4. Pengaruh barat dan media sosial turut mencetuskan pergaulan bebas.

Data menyatakan bahawa separuh reponden setuju bahawa pengaruh barat dan
media sosial yang mencetuskan pergaulan bebas. Hal ini disebabkan para pelakon
orang Barat melakonkan perwatakan yang sebegini tanpa rasa malu.

5. Perasaan ingin tahu dan ingin mencuba adalah salah satu punca.

Separuh data menunjukkan bahawa hampir sama rata yang responden setuju dan
sangat bersetuju dengan penyataan iaitu perasaan ingin tahu dan ingin mencuba
adalah salah satu punca yang utama. Hal in sedemikian kerana niat remaja yang
masih tidak matang dan perasaan yang tidak dapat dikawal.
6. Pelajar hari ini merelakan diri dalam pergaulan seks secara mudah dalam
perhubungan cinta

Sebanyak besar data menyatakan tentang responden yang setuju mengenai


pergaulan bebas belaku secara mudah dalam perhubungan cinta, pelajar merelakan

diri pada hari ini. Perkara sebegini berlaku kerana pelajar menganggap bahawa
mereka akan setia bersama
7. Pergaulan bebas menjatuhkan imej dan maruah diri sendiri dan keluarga.

Sebanyak 19 responden sangat bersetuju bahawa pergaulan bebas akan


menjauhkan imej dan maruah diri sendiri dan keluarga. Hal ini akan memyebabkan
diri sendiri atau ahli keluarga akan mengalami tekanan.
8. Pelajar melakukan perhubungan seks untuk kerelaan dan kebangaan sendiri.

Sebahagian data menunjukkan bahawa kurang setuju dengan pelajar melakukan


perhubungan seks untuk kerelaan dan kebangaan sendiri. Hal in sedemikian kerana

pelajar masih didedahkan keburukan tentang perhubungan seks and kelahiran


anak luar nikah.

9. Pergaulan bebas berpunca daripada didikan moral dan akhlak diri yang rendah.

Data menunjukkan bahawa 18 orang setuju dengan fakta iaitu pergaulan bebas
berpunca daripada didikan moral dan akhlak diri yang rendah. Hal ini disebabkan para
ibu bapa pada masa sekarang sedang mengejar kemewahan sehingga mengabaikan
tanggunjawab sebagai ibu bapa mendidik anak- anak masing-masing secara bermoral.
10. Pelajar lebih terdedah kepada pergaulan bebas akibat sikap ibu bapa yang kurang
memantaui perlakuan dan hubungan sosial anak-anak mereka.

Responden setuju tentang sikap ibu baba yang kurang memantaui perlakuan dan
hubungan sosial anak- anak mereka untuk terdedah dalam pergaulan bebas. Hal
memyebabkan anak-anak dengan berani menlibatkan diri dalam kegiatan ini.

8.3Soalan terbuka
Selain daripada soalan berdasarkan pilihan yang disediakan,para responden juga diberi
soalan terbuka untuk mendapatkan pendapat mereka tentang pergaulan bebas dalam
kalangan pelajar di UNITEN
1. Gejala seks bebas semakin berluasa pada hari ini. Perlukah diadakan peraturan menyekat pergaulan
bebas lelaki dan wanita ATAU menghadkan sosial setakat jam 10.00 malam sahaja.
Alasan untuk jawapan DIPERLUKAN ialah : Keselamatan para perempuan
Untuk mengelakkan kegiatan ini berleluasa
Alasan untuk jawapan TIDAK DIPERLUKAN: Ia tidak akan meyekatkan perasaan ingin mencuba
Kegiatan ini tidak semestinya belaku pada waktu malam
Perbincangan tugasan berlaku selepas pukul 10 malam

2. Pada pendapat anda, perlukah pendidikan seks diajarkan atau dilaksanakan di


Universiti dan Kolej?
Anatara jawapan menyatakan bahawa pendidikan seks perlu diajar di Universiti dan Kojel
untuk:Memberi pendedahan awal
Menberi kesedaran tentang keburukan pergaulan bebas