Anda di halaman 1dari 4

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 5 2015

JADUAL SPESIFIKASI ITEM (JSI)


MATA PELAJARAN
KOD

:
:

TAJUK

No.
soalan

BAB 1: PENYIASATAN SAINTIFIK


1.1 Penyiasatan saintifik

TING

SAINS KERTAS 1
1511/1

MENGINGAT
R
S
T

MEMAHAMI
R
S
T

KONSTRUK
MENGAPLIKASI
MENGANALISIS
R
S
T
R
S
T

MENILAI
R
S
T

MENCIPTA
R
S
T

JUM
MARKAH

BAB 2: KOORDINASI BADAN


2.1 Memahami koordinasi badan
2.2 Memahami stem saraf manusia
2.3 Memahami
Menganalisis
koordinasi
sarafregang dalam mengekalkan
2.4
peranan
reseptor
keseimbangan dan koordinasi badan
2.5 Memahami otak manusia dan kerencamannya
2.6 Memahami koordinasi kimia dalam badan
2.7 Menilai
Menganalisis
antara dadah
sistemterhadap
saraf dengan
sistembadan
endokrin
2.8
kesan koordinasi
penyalahgunaan
koordinasi
dan
kesihatan
2.9 Menganalisis kesan pengambilan minuman beralkohol yang berlebihan
terhadap koordinasi badan dan kesihatan
2.10 Menyedari kepentingan minda yang sihat dan baik

3*
4*

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
6
7*

4
4
4

8*

4
4

1*
2

BAB 3: KETURUNAN DAN VARIASI


3.1 Memahami proses pembahagian sel
3.2 Memahami prinsip dan mekanisma pewarisan
3.3 Memahami penentuan seks dan kejadian kembar pada manusia
3.4 Memahami mutasi
3.5 Menilai kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia
3.6 Menganalisis variasi dalam kalangan hidupan

1
1
1

1
1
1
1

4
4

3.7 Menyedari kepentingan mematuhi etika dalam penyelidakan genetik


BAB 4: JIRIM DAN BAHAN
4.1 Menganalisis perubahan keadaan jirim
4.2 Memahami struktur atom
4.3 Mengaplikasikan idea nombor proton dan nombor nukleon
4.4 Memahami pengelasan jadual berkala
4.5 Memahami sifat bahan berdasarkan zarah yang terdapat di dalamnya
4.6 Memahami sifat-sifat dan kegunaan bahan logam serta bahan bukan
logam
4.7 Menganalisis kaedah penulenan bahan
4.8 Menghargai kepelbagaian sifat dan keadaan bahan yang
memanfaatkan manusia
BAB 5: TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA
5.1 Memahami perubahan fizik dan kimIa
5.2 Menganalisis perubahan haba dan tindak balas kimia
5.3 Mensintesis siri kereaktifan logam
5.4 Mengaplikasi siri kereaktifan logam
5.5 Memahami elektrolisis

9
10*
11

4
4
4
4
4

1
1
1
4

12*

13

14*

4
4

4
4
4
4
4
4

1
3

5.6 Memahami penghasilan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia


15*
5.7 Memahami tindak balas kimia yang berlaku dengan adanya cahaya

5.8 Menghargai kebijaksanaan manusia memanfaatkan tindakbalas kimia


sebagai sumber tenaga
BAB 6: TENAGA NUKLEAR
6.1 Memahami bahan radioaktif
6.2 Memahami penghasilan tenaga nuklear dan kegunaannya

16
17*
18*,19*

4
4
4

6.3 Menyedari keperluan pengendalian bahan radioaktif yang sempurna


BAB 7: CAHAYA, WARNA DAN PENGLIHATAN
7.1 Mensintesis pembentukan imej oleh cermin satah dan kanta dan alatan
optik
7.2 Mensintesis pembentukan imej oleh alatan optik
7.3 Menganalisis penyebaran cahaya
7.4 Menganalisis penyerakan cahaya

1
1

4
20*
21

4
4
4

22

1
1
1

7.5 Menganalisis penambahan dan penolakan cahaya berwarna

4
7.6 Mengaplikasi prinsip penolakan cahaya berwarna oleh objek berwarna
7.7 Menganalisis percampuran pigmen

4
4

7.8 Menilai kepentingan warna dalam kehidupan harian


7.9 Menghargai penciptaan pelbagai jenis alatan optik yang
memanfaatkan manusia
BAB 8: BAHAN KIMIA DALAM PERINDUSTRIAN
8.1 Memahami sifat aloi dan kegunaannya
8.2 Menganalisis penghasilan dan penggunaan ammonia dalam industri
8.3 Menganalisis kesan pembuangan bahan sisa industri terhadap alam
sekitar
8.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar
daripada pencemaran bahan sisa industri

23*

4
4

24*

BAB 1: MIKROORGANISMA DAN KESANNYA TERHADAP BENDA HIDUP

1.1 Pengelasan Mikroorganisma


1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroorganisma
1.3 Pengetahuan Tentang Mikroorganisma Berfaedah
1.4 Kesan Mikroorganisma Berbahaya Kepada Manusia
1.5 Cara-Cara Mencegah Jangkitan Penyakit Yang Disebabkan Oleh
Mikroorganisma

25*

26*
27*

5
5

28*

29*

1.6 Cara Merawat Penyakit Yang Disebabkan Oleh Mikroorganisma

1
1
1
1
5

1.7 Kewujudan Mikroorganisma Yang Dapat Memberikan Kesan Yang


Mendalam Terhadap Kehidupan Manusia Dan Keseimbangan Alam

BAB 2: NUTRISI DAN PENGELUARAN MAKANAN

2.1 Kepentingan Mengambil Makanan Bernutrisi Dan Mengamalkan Tabiat


Makan Yang Sihat
2.2 Keperluan Nutrisi Oleh Tumbuhan
2.3 Kitar Nitrogen Dan Kepentingannya

30,31
32*,33

2.4 Kepentingan Amalan Pengambilan Nurtisi Yang Baik

5
5
5

1
1

1
1

BAB 3: PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR

3.1 Keseimbangan Alam Semulajadi

34*

3.2 Kesan Pencemaran terhadap Alam Sekitar


3.3 Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam sekitar
3.4 kepentingan Pengurusan sumber alam secara terancang dalam
mengekalkan keseimbangan alam
3.5 Sikap tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan alam
sekitar

35*

5
5

2
5
5

BAB 4: SEBATIAN KARBON

4.1 Kepelbagaian sebatian karbon


4.2 Alkohol dan kesannya terhadap kesihatan
4.3 Lemak dan kesannya terhadap kesihatan
4.4 Kelapa sawit dan kepentingannya terhadap pembangunan Negara
4.5 Proses pembuatan sabun daripada minyak sawit dan tindakan
pencucian sabun
4.6 Polimer semulajadi
4.7 Kajian saintifik terhadap penggunaan sebatian karbon untuk
kesejahteraan hidup

36*

5
5
5

37*

38

5
5

1
1
3
1

BAB 5: GERAKAN

5.1 Gerakan kenderaan di atas darat


5.2 Konsep laju, halaju dan pecutan
5.3 Konsep inertia
5.4 Konsep Momentum
5.5 Konsep tekanan
5.6 Prinsip system hidraulik dalam kehidupan harian
5.7 Gerakan kenderaan di air
5.8 Gerakan kenderaan di udara

39*
40*
41*
42*,43

5.9 Kebolehan dan kreativiti manusia dalam mencipta serta mereka bentuk
kenderaan untuk kesejahteraan hidup

5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
5

1
1

BAB 6: TEKNOLOGI MAKANAN DAN PENGHASILAN MAKANAN

6.1 Kaedah dan bahan yang digunakan dalam Teknologi Pemprosesan


Makanan
6.2 Cara untuk meningkatkan Pengeluaran makanan
6.3 Sumbangan teknologi dalam Pengeluaran Makanan untuk
meningkatkan kesejahteraan hidup
6.4 Pemikiran kritis dan Analitis dalam Membuat Pemilihan makanan yang
diproses

44*

5
5

2
5
45*

46*

5
5

47

48
49
50

5
5
5

BAB 7: BAHAN SINTETIK DALAM INDUSTRI

7.1 Polimer sintetik


7.2 Plastik
7.3 Sikap tanggungjawab dalam pelupusan Polimer sintetik

2
1

BAB 8:ELEKTRONIK DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT ICT

8.1 Gelombang Radio


8.2 Komunikasi Radio
8.3 Komunikasi Satelit
8.4 Kepentingan Penggunaan ICT untuk kesejahteraan Hidup manusia
JUMLAH ARAS KESUKARAN
R RENDAH
S SEDERHANA
T TINGGI

1
1
3

6
7

5
4

2
2

5
0

3
3

4
3

3
3

0
1

2
2

0
0
0

0
0

25
15
10
50

( * ) : CADANGAN SOALAN KBAT