Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST.

GEORGE, 11000 BALIK PULAU

Perancangan Peningkatan Prestasi Kurikulum PMR Tahun 2006

Mata pelajaran : Kemahiran Hidup ( Pilihan 2 )

1. Analisis dan Post Mortem Keputusan PMR 2005

Gred A B C D E TH Bil. Bil. Peratus


Lulus Ambil Lulus
PMR 2003 2 8 28 17 1 55 56 98.2

PMR 2004 1 4 19 20 2 44 46 95.7

PMR 2005 5 14 18 15 2 52 54 96.3

2004&2005 +4 +10 -1 -5 0 +0.6


Beza + / -

2. Ulasan

2.1.Peningkatan yang ketara calon dalam gred A dan B yang telah menyumbang kepada
peningkatan prestasi tahun ini.

2.2 Peningkatan ini mungkin berkait rapat dengan kerja kursus yang mereka siapkan
dengan jayanya. Ini membantu calon mendapat markah yang baik dalam PMR 2005.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
3. Faktor yang membantu peningkatan prestasi / Faktor yang menghalang peningkatan
prestasi PMR 2005.

3.1 Calon-calon bagi pilihan 2 ini terdiri daripada mereka yang rajin dan dedikasi
sewaktu belajar dan membua kerja kursus.
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3.2

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3.3. ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4. Keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 2005 (Tingkatan 2) dan Pelunjuran PMR 2006

Gred A B C D E TH Bil. Bil. Peratus


Lulus Ambil Lulus
Akhir Thn 3 7 14 13 13 37 50 74.00
03 Ting. 2
PMR 2005 5 14 18 15 2 52 54 96.3
(Sebenar)
Pelunjuran 7 14 18 10 1 49 50 98.00
PMR 2006
PMR 2006
(Sebenar)
5. Kekangan / Masalah

5.1. Ada calon yang tidak boleh membaca dan menulis yang mana ini akan menyukarkan
calon ini untuk membuat kerja kursus terutamanya penyediaan Folio.

5.2 Soalan-soalan latih tubi yang dibuat mungkin tidak bertepatan dengan format soalan
PMR kerana tidak mempunyai rujukan soalan-soalan tahun lepas.

………………………………………………………………………………………………

5.3. ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

6. Strategi untuk meneningkatkan prestasi PMR 2006

6.1 Menyiapkan kerja kursus dengan secepat mungkin supaya calon yang lemah boleh
dibantu untuk memperbaiki pencapaian markah dalam kerja kursus kerana mempunyai
lebih banyak masa.

6.2. Latih tubi lebih menekankan bahagian elektif kerana berdasarkan perubahan format
soalan PMR 2005.

6.3. Kuiz dan ujian akan diadakan lebih kerap supaya calon sentiasa dalam keadaan sedia
untuk menghadapi peperiksaan.

6.4. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

7. Rumusan

7.1. Dengan strategi yang telah dirancang, maka diharapkan prestasi untuk PMR 2006
akan meningkat. Perancangan masa yang betul untuk menjalankan kerja kursus akan
sedikit sebanyak membantu calon mendapat markah yang baik dalam peperiksaan
sebenar nanti. Seterusnya mengurangkan bilangan calon yang gagal.
………………………………………………………………………………………………