Anda di halaman 1dari 2

PS 600 – O RAHMAT YANG MENGAGUMKAN

Do=E, 3/4 S : Amazing Grace, John Newton 1779


MM=96 L : Amerika abad ke-18
T : Onggo Lukito
_____ _____
TB 5< | 1 . 391 | 3 . 2 | 1 . 6< | 5< . 5< | 1 . 391 | 3 . 2 | 5 . . | 5 0
1. O rah- mat yang menga- gum-kan pe- no- long hi- dup-ku,

____ _____ _____ _____ _____


TB 3 | 5 . 3 593 | 1 . 5< | 6< . 1 196< | 5< . 5< | 1 . 391 | 3 . 2 | 1 . . | 1 0
1. ku t’lah se- sat, di- da- pat- kan, ku bu- ta pun sem-buh.

_____ _____
SA 5< 1 . 391 3 . 2 1 . 6< 5< . 5< 1 . 391 3 . 2 5 . . 5 0
2. Rah-mat mem- bu- at- ku ta- kwa, mem- bu- at- ku le- ga.
TB 0 1 3 4 5 . 5 6 . 4 493 0 1 3 6 5 . 6 1> . . 7 0
2. Rahmat membu- at- ku ta- kwa, membu- at- ku le- ga.

____ _____ ____ _____ _____


SA 3 5 . 3 593 1 . 5< 6< . 1 196< 5< . 5< 1 . 391 3 . 2 1 . . 0 0
2. Be- sar ni- an rah- mat Tu- han di a- wal i- man- ku.
TB 0 1 3 6 5 . 0 4 3 2/ 3 . 2 3 . 4 5 . 4 3 . . 0 0
2. Be-sar ni- an rah-mat Tu- han di a- wal i- man- ku.

Do=F (1=7<, 3=2/)

S 0 0 3 5 5/ . . 6 . 4 5 . 0 3 . 6 5 . 4/ 5 . 6 7 .
A 0 0 5< 1 7< . 3 4 . 2 2 3 0 2 1 7< 6< 1 2 2 . 3 4 .
Uu - - - - Uu - - -
_____ _____
TB 5< 1 . 391 3 . 2 1 . 6< 5< . 5< 1 . 391 3 . 2 5 . . 5 .
3. Lembah ke- lam pe- nuh je- rat, mem- be- leng- gu ji- wa.

_____ ____
S 7 1> 5 6 5 4 3 4 6 5 4 4 3 2 2 3 6 5/ 5 . . 5 . . 0 0
_____
A 2 3 . 2 1 . . 1 4 3 2 1 . 7< 6< . 1 3 . 4 3 . . 0 0
Uu - - - - Uu - - -
____ _____ ____ _____ _____
TB 3 5 . 3 593 1 . 5< 6< . 1 196< 5< . 5< 1 . 391 3 . 2 1 . . 0 0
3. Ka- ru- nia- Mu mem-be- bas- kan, mengan- tar- ku pu- lang.

1
Do=G (5=4, 3=2, 1=7<\)
_____ _____
S 5< 1 . 391 3 . 2 1 . 6< 5< . 5< 1 . 391 3 . 2 5 . . 5 .
A 5< 5< . 1 7< . 7< 6< . 6< 5< . 5< 6< . 6< 6< . 6< 7< . 6< 7< .
T 5< 3 . 5 5/ . 5/ 6 . 4 3 . 2 3 . 5 5 . 4/ 5 . 4/ 5 .
B 5< 1 . 2 3 . 3 4 . 4 1 . 7< 6< . 1 2 . 2 5< 7< 2< 5 .
4. Ku da- pat jan- ji yang te- guh, ku ha- rap sab- da- Nya.
____ _____ ____ _____
S 3 5 . 3 593 1 . 5< 6< . 1 196< 5< . 2 2 9 3 4/ 5 . 4 4 . . 3 .
_____ cf _____
A 192 3 . 1 1 . 5< 5< 9 4 5< 5< . 5< 1 . 391 3 . 2 1 . . 1 .
_____
T 697 1> . 7 695 3 492 2/ 3 . 2 293 1 1 . 7< 6< . . 5< .
B 5< 1 . 1 1 . 1 4< 9 5< 5< 1< 9 1 7< 6< . 5/< 5< . 5< 1< . . 1< .
4. Dan Tu- han- lah pe- ri- sai- ku, te- tap se- la- ma- nya.