Anda di halaman 1dari 5

KUMPULAN 6

KUMPULAN 6

PELAN TINDAKAN LINUS TAHUN 2011

BIL PROGRAM HURAIAN/ OBJEKTIF SUMBER SASARAN JANGKA INDIKATOR/


JUSTIFIKASI TENAGA MASA KEJAYAAN
1. Siapa Kem. 2.1 Murid-murid Guru Murid 2 minggu Murid dapat
cepat dapat mata LINUS menambah
1.Mencongak menambah pelajar secara
fakta asas dua nombor an spontan
tambah(awal p tanpa 1.1d + 1d
n p) mengumpul
-Guru semula. 2.2d + 2d
bertanya,murid
jawab.
-Murid congak
sesama murid.

2.Tambah
nombor
menggunakan
pembilang,deka
k,kad nombor.
3.Kuiz secara
berkumpulan.
(sebelum
penutup)

2. Adik 1.Menyanyi Murid dapat Guru Murid 1 minggu Murid dapat


Bijak! lagu Si Katak menolak subjek LINUS menolak
Lompat. dalam turutan mengikut
sepuluh- turutan
Bahan:radio sepuluh sepuluh-
dalam sepuluh.
Senikata: lingkungan
Lompat si katak 100.
lompat,ke
belakang lagi
10,apa yang
adik
dapat,dapat
nombor-90
(ulang sehingga
no.10).
Rangkap akhir:
Wahailah adik-
adik,mari
belajar
tolak,wahai adik
yang
cerdik,adik
sudah pandai
menolak.
La..La..La…
Memang adik
bijak!

2.Murid
melompat
secara kiraan
menurun
mengikut lagu.

3.Latihtubi
menolak.
(nombor tanpa
mengumpul
semula)
Bahan:
-pembilang,kad
nombor.

3 Mencari 1. Permainan/ 1.Murid dapat Guru Murid 2minggu Murid dapat


pasanga Menolak secara menolak mata LINUS menolak
n berpasangan. sebarang dua pelajar sebarang
nombor tanpa an dua
- 2 org murid mengumpul nombor
dipilih. semula. tanpa
-setiap orang MURID mengumpul
pilih satu a.2d – 1d LINUS semula.
nombor. b.2d -2d
-Murid
melakukan
akviti tolak
berdasarkan
nombor yang
dipilih mereka.

Bahan:dekak,
pembilang,kad
permainan.