EDU3106- KULIAH1

-

BUDAYA DAN KEPELBAGAIAN KELOMPOK DI MALAYSIA
HJ.KHALID ABDULLAH IPGDA

Kandungan
1. Konsep Budaya 2. Sejarah/ latarbelakang 3. Kepelbagaian kelompok/budaya

KONSEP BUDAYA
‡ Budaya ± nilai, kepercayaan, tingkah laku dan objek-objek material yang meliputi cara hidup ‡ Ahli Sosiologi ± 2 sudut
± budaya bukan material yang mencerminkan aspek intangible/idea abstrak iaitu idea yg dibentuk oleh ahli dalam masyarakat ± Budaya material iaitu bahan-bahan artifak yang dicipta oleh masyarakat

Schein (1985) ‡ Intipati budaya ± andaian-andaian asas & kepercayaan yg dikongsi oleh warga organisasi ‡ Organisasi menganggap amalan dan nilai organisasi sebagai biasa. Sistem pengaliran dan pendekatan sekolah mendisiplin pelajar dipercayai paling baik . Cth.

Pembentukan budaya sebagai lapisan bawang yg dipotong memanjang ‡ 1 amalan & t/laku artifak ‡ 2 norma masyarakat ‡ 3 sistem nilai ‡ 4 sistem kepercayaan . Cth.Nias & rakan-rakan(1989) ‡ Sistem kepercayaan organisasi sukar diubah.

dll .BUDAYA Kepercayaan Agama CARA HIDUP Adat Resam Bahasa Ekonomi Politik.

CARA HIDUP . [ Christopher Bates Doob. 1985 ] . diwarisi oleh anggota sesebuah masyarakat & dari semasa ke semasa & dari satu generasi ke satu generasi .

tamadun. peradaban. berkelakuan. dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat.KEBUDAYAAN . keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak. dan kemajuan . 1994 ] . [ Kamus Dewan.

kenderaan).Kebudayaan «. Modern Dictionary of Sociology . undang-undang. Budaya kebendaan (artifak) merupakan apa sahaja ciptaan manusia berbentuk objek (alat. bangunan. keseluruhan cara hidup manusia meliputi kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan & bukan kebendaan. Manakala mentifak (bukan kebendaan) pula ciptaan manusia yang berbentuk abstrak seperti kepercayaan. dsb«. senjata. adat.

kesenian. dipercayai dan diamalkan oleh masyarakat itu mestilah berterusan atau diulangi oleh generasi berikutnya. ia dianggap terkeluar daripada kelompok budaya . jika tidak. bahasa.Kebudayaan . ilmu pengetahuan dan keagamaan . Segala yang diterima. [ AL Kroeber dan Clyde Kluckhohn. . Kelengkapan hidup. sistem kemasyarakatan. 1952 ] . sistem ekonomi.

politik. «. perlakuan ataupun penghasilan dalam sesebuah masyarakat yang diterima oleh sebahagian besar anggota masyarakat dan diwarisi secara turun-temurun «. Keseluruhan cara hidup manusia sama ada dalam bentuk fikiran.RUMUSAN «. adat istiadat serta ekonomi sesebuah masyarakat «. . Ia meliputi sosial. kepercayaan.

peraturan ‡ Objek material-artifak & kaedah yang digunakan dlm kehidupan seharian kelompok sosial .Komponen Budaya ‡ Simbol -lambang yg bermakna ‡ Bahasa.membolehkan ahli masyarakat berkomunikasi ‡ Nilai-prinsip umum berasaskan kepercayaan ‡ Norma.

Ditentukan oleh nilai & norma budaya ‡ Budaya real/sebenar.Konsep-konsep Berhubung budaya ‡ Konflik & ketidaktekalan nilai ‡ Kawalan sosial ‡ Budaya ideal ± pola-pola sosial yg.pola yg bertepatan dgn nilai ‡ Subbudaya-pola yg berbeza drp budaya induk .

BUDAYA SEKOLAH ‡ Reid & Holy (1987) hasil drp cara individu di sekolah berinteraksi. sosial & personal yg dicapai oleh individu . berkelakuan & harapan ‡ Budaya ini bergantung : kemajuan akademik.

yg mencerminkan nilai. ada yg diwarisi dan ada yg dibentuk oleh warga sekolah sendiri .‡ Budaya sekolah : cara hidup yg meliputi luar dan dalam bilik darjah. Dikongsi bersama oleh warganya. kepercayaan dan norma yg.

Cara nilai dan kebudayaan ditonjolkan ‡ Simbol. artifak yg. ‡ Halpin & Croft (1962) budaya sekolah: sahsiah atau ³the feel of the school´ . amalan P& P. sikap warga sekolah. keceriaan sekolah. visi dan misi sekolah. peraturan sekolah. upacara dan adat istiadat. Ditonjolkan. hubungan warga sekolah dsb. bentuk komunikasi.

‡ Rutter & rakan-rakan(1979) Budaya Sekolah : sebagai etos sekolah yang mencerminkan iklim sosial sesebuah sekolah ‡ Termasuk layanan kpd. Pelajar ‡ Keberkesanan organisasi .

. semangat patriotik.Budaya formal & tidak formal ‡ Budaya formal ± cara hidup di sekolah yg mengarah kepada pencapaian matlamat rasminya seperti sosialisasi golongan muda. perkembangan JERI ‡ Budaya tidak formal ± kurikulum tersirat/tersembunyi spt. disiplin. kemahiran.

pekerja sokongan dan ibu bapa .Subbudaya sekolah ‡ Aspek yg menyumbang kepada sekolah drp guru. pentadbir. murid.

Faktor Mempengaruhi Budaya Sekolah ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sejarah Warganya Komuniti di sekeliling Polisi pendidikan Perubahan ekonomi dan politik .

Kepentingan ‡ Memahami budaya organisasi tempat mereka ‡ Organisasi mempengaruhi produktiviti .

KEPELBAGAIAN KAUM/ KELOMPOK DI MALAYSIA

Pembentukan Masyarakat Majmuk
. bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka melalui kegiatan perdagangan pembukaan petempatan pendatang asing . penjajah (Portugis / Belanda / British) tidak menghalang kemasukan imigran (Cina & India)

Kepelbagaian Masyarakat Di Malaysia

Kawasan

Etnik

‡ Melayu SEMENANJUNG ‡ Cina MALAYSIA ‡ India ‡ Serani ‡ Punjabi ‡ Orang Asli ± Jakun, Negrito, Semang, Senoi, dll

dll .KAWASAN SABAH ETNIK ‡ Kadazan-Dusun ‡ Bajau ‡ Murut ‡ Bisayah ‡ Kedayan ‡ Lotud ‡ Dumpas ‡ Rungus ‡ Sulu.

KAWASAN SARAWAK ETNIK ‡ Iban ‡ Bidayuh ‡ Melanau ‡ Orang Ulu ‡ Kayan ‡ Bisayah ‡ Kedayan ‡ Kelabit ‡ Kenyah ‡ Punan. dll .

.

masyarakat yang belum mengenali dan dipengaruhi peradaban Barat «.Pengertian MMT «. kedatangan Islam ± pengaruh Hindu diasimilasikan dengan nilai-nilai Islam . masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai asal yang belum dipengaruhi modenisasi «. peringkat awal ± dipengaruhi agama Hindu dari Srivijaya «.

Masyarakat Feudal Zaman Kesultanan Melayu Melaka 2 Tahap Masyarakat Melayu Sebelum Penjajahan British .

STRUKTUR MMT POLITIK EKONOMI SOSIAL .

POLITIK «. sistem bercorak feudal ± terdapat susun lapis sosial berdasarkan status ± pengaruh Hindu «. hierarki ± 2 tahap ± golongan pemerintah & golongan yang diperintah . diasaskan daripada struktur kerajaan Melayu Melaka sejak kurun ke-15 «.

Raja Bangsawan Pemerintah Pembesar Penghulu Rakyat Biasa Diperintah Hamba Sistem Pemerintahan MMT .

PEMERINTAH Berpengaruh Kedudukan tinggi Mempunyai pengikut Kuasai sumber kekayaan Orang Kerahan DIPERINTAH Ingkar ± derhaka .dihukum .

Peringkat Pemerintah Negeri Daerah Kampung Raja Struktur Politik MMT Pembesar Penghulu «. 3 unit politik diwujudkan untuk melicinkan penyelarasan pentadbiran tradisional«.. .

Laksamana 4. Penghulu Bendahari 5. Temenggung 3. Bendahara 2. Syahbandar .Peringkat NEGERI ‡ unit politik terbesar ² sempadan negeri ditentukan oleh faktor geografi & sungai sebagai jalan perhubungan utama ‡ ibu negeri ² tepi @ kuala sungai ² memudahkan kawalan & urusan keluar masuk ‡ pemerintah tertinggi ² Raja @ Sultan ² dibantu pembesar utama: 1.

PEMERINTAH PERANAN berkuasa penuh ± tadbir dalam & luar negeri ‡ ketua tentera ketua agama ‡ hak atas cukai ‡ simbol kemakmuran & kekuasaan ‡ pentadbiran dibantu pembesarpembesar ‡ penasihat raja ‡ urus hal-hal pentadbiran ‡ pemangku raja ‡ orang kuat kedua dalam tentera ‡ ketua polis ‡ laksana undang-undang & jamin keselamatan negeri RAJA BENDAHARA TEMENGGUNG .

PEMERINTAH LAKSAMANA PENGHULU BENDAHARI PERANAN ‡ ketua angkatan laut ‡ jaga keselamatan pelabuhan ‡ pengawal peribadi raja ‡ kewangan dan perbendaharaan ‡ ketua adat istiadat ‡ urusan kutipan cukai ‡ hal-hal istana ‡ perdagangan & lalu-lintas di pelabuhan ‡ rujukan untuk menjalankan perniagaan SYAHBANDAR .

Peringkat DAERAH ‡ sempadan daerah ditentukan sungai sebagai jalan perhubungan ‡ sebuah daerah mengawal beberapa buah kampung ‡ ditadbir oleh pembesar tempatan ± Dato¶ ‡ pentadbiran tempatan ‡ menjaga keamanan daerah ‡ Peranan ‡ pungutan cukai ‡ utusan raja ‡ perantara pemerintah .rakyat .

Peringkat KAMPUNG Pemimpin Keluarga PENGHULU Rakyat Pemimpin Agama Pemimpin Politik Struktur Pentadbiran Kampung MMT .

PENGHULU ‡ berstatus sosial yang tinggi ‡ jawatan keturunan ‡ orang tua yang berjasa ± selesai masalah masyarakat ‡ Peranan: ‡ pungut cukai ‡ jaga keamanan ‡ perantara dengan pembesar daerah ‡ kerah anak buah laksana perintah orang atasan .

SOSIAL Sistem SOSIAL PEMERINTAH [Aristokrat] 2 Golongan DIPERINTAH [Rakyat] .

RAJA PEMERINTAH BANGSAWA N PEMBESAR RAKYAT HAMBA Paling tinggi Kerabat diraja dilantik Merdeka/bebas Abdi/berhutang DIPERINTAH Susun Lapis MMT .

Paling tinggi Tiada orang boleh atasi RAJA Berkuasa mutlak Pemimpin ditaati. dihormati. bahasa. disegani Ada keistimewaan ± adat. alat kebesaran . warna.

dsb .BANGSAWAN Pembesar utama negeri Kerabat diraja ± anak raja. Tun Bija Sura. Tun Seri Setia. pembesar berketurunan raja Kedudukan istimewa ± jawatan tinggi ± Bendahara. Temenggung Gelaran ± orang-orang kaya.

pentadbir daerah Gelaran untuk membezakan daripada rakyat biasa Pengaruh besar dalam masyarakat ± ada pengikut Penaung kepada sesebuah kelompok masyarakat .PEMBESAR Bukan berketurunan raja Pentadbiran ± orang kanan raja.

RAKYAT BIASA Tempat tinggal berdasarkan punca ekonomi nelayan ± tepi pantai petani ± kawasan pedalaman TIADA STATUS DALAM SISTEM SOSIAL MMT .

HAMBA Lanun Mutlak Jual beli ABDI Pesalah Tawanan perang Gagal bayar BERHUTANG Bebas bila hutang lunas .

HAMBA TAAT SETIA TIDAK BERBELAH BAHAGI DAULAT Simbol kebesaran dan keagungan DERHAKA Dihukum @ buang negeri .

punca ekonomi berasaskan petempatan« SARA DIRI untuk kehidupan seharian bayar cukai .EKONOMI «.

Jenis Aktiviti Ekonomi 1 2 3 4 5 6 7 Pertanian/penternakan Perikanan Mencari dan mengumpul hasil hutan Perdagangan Pertukangan Perlombongan Ekonomi golongan atasan .

buah-buahan tanah milik sendiri @ pajakan @ kerja untuk tuan tanah . sayuran.PERTANIAN/PENTERNAKAN « dijalankan di pedalaman Pertanian padi (sawah/huma@bukit). rempah ratus. ubi kayu. pisang.

kerbau. ayam.Penternakan lembu. kambing. itik ternakan di kawasan rumah kegunaan sendiri @ dijual kulit dijual untuk buat alat muzik tradisional .

PERIKANAN sungai & pinggir laut aktiviti secara kelompok ± perahu kecil & alatan tradisional .

akar kayu. kulit haiwan liar . gading.MENCARI HASIL HUTAN aktiviti penduduk di pedalaman Hasil ± damar. rotan. buluh.

hutan pedagang ± golongan pembesar ± kuasa.PERDAGANGAN mula dengan Barter System sebelum mata wang diperkenalkan barang dagangan ± hasil pertanian. wang. pengaruh Beli murah. laut. jual mahal Pedagang biasa rugi ± untung dikaut orang tengah .

PERTUKANGAN memiliki kemahiran & kesabaran alat terbatas ± makan masa bina rumah. bina perahu hasil menarik ± dibeli pedagang asing . ukiran.

Cina. Parsi . emas Kaedah mendulang Lumayan ± ramai pembesar terlibat Daya tarikan ± Arab.PERLOMBONGAN Bijih timah. India.

EKONOMI GOLONGAN ATASAN RAJA Cukai . dll BANGSAWAN PEMBESAR . ganjaran dari pedagang. dagang. ternakan.tanah. tanaman. ufti.