EDU3106- KULIAH1

-

BUDAYA DAN KEPELBAGAIAN KELOMPOK DI MALAYSIA
HJ.KHALID ABDULLAH IPGDA

Kandungan
1. Konsep Budaya 2. Sejarah/ latarbelakang 3. Kepelbagaian kelompok/budaya

KONSEP BUDAYA
‡ Budaya ± nilai, kepercayaan, tingkah laku dan objek-objek material yang meliputi cara hidup ‡ Ahli Sosiologi ± 2 sudut
± budaya bukan material yang mencerminkan aspek intangible/idea abstrak iaitu idea yg dibentuk oleh ahli dalam masyarakat ± Budaya material iaitu bahan-bahan artifak yang dicipta oleh masyarakat

Sistem pengaliran dan pendekatan sekolah mendisiplin pelajar dipercayai paling baik .Schein (1985) ‡ Intipati budaya ± andaian-andaian asas & kepercayaan yg dikongsi oleh warga organisasi ‡ Organisasi menganggap amalan dan nilai organisasi sebagai biasa. Cth.

Pembentukan budaya sebagai lapisan bawang yg dipotong memanjang ‡ 1 amalan & t/laku artifak ‡ 2 norma masyarakat ‡ 3 sistem nilai ‡ 4 sistem kepercayaan . Cth.Nias & rakan-rakan(1989) ‡ Sistem kepercayaan organisasi sukar diubah.

dll .BUDAYA Kepercayaan Agama CARA HIDUP Adat Resam Bahasa Ekonomi Politik.

diwarisi oleh anggota sesebuah masyarakat & dari semasa ke semasa & dari satu generasi ke satu generasi .CARA HIDUP . 1985 ] . [ Christopher Bates Doob.

tamadun. keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak. dan kemajuan . dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat. peradaban. 1994 ] .KEBUDAYAAN . berkelakuan. [ Kamus Dewan.

kenderaan). keseluruhan cara hidup manusia meliputi kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan & bukan kebendaan. dsb«.Kebudayaan «. Budaya kebendaan (artifak) merupakan apa sahaja ciptaan manusia berbentuk objek (alat. bangunan. undang-undang. Modern Dictionary of Sociology . Manakala mentifak (bukan kebendaan) pula ciptaan manusia yang berbentuk abstrak seperti kepercayaan. adat. senjata.

bahasa. Segala yang diterima.Kebudayaan . kesenian. ia dianggap terkeluar daripada kelompok budaya . . sistem ekonomi. sistem kemasyarakatan. Kelengkapan hidup. [ AL Kroeber dan Clyde Kluckhohn. ilmu pengetahuan dan keagamaan . 1952 ] . dipercayai dan diamalkan oleh masyarakat itu mestilah berterusan atau diulangi oleh generasi berikutnya. jika tidak.

kepercayaan. . perlakuan ataupun penghasilan dalam sesebuah masyarakat yang diterima oleh sebahagian besar anggota masyarakat dan diwarisi secara turun-temurun «. adat istiadat serta ekonomi sesebuah masyarakat «. Ia meliputi sosial. politik. Keseluruhan cara hidup manusia sama ada dalam bentuk fikiran. «.RUMUSAN «.

membolehkan ahli masyarakat berkomunikasi ‡ Nilai-prinsip umum berasaskan kepercayaan ‡ Norma.Komponen Budaya ‡ Simbol -lambang yg bermakna ‡ Bahasa.peraturan ‡ Objek material-artifak & kaedah yang digunakan dlm kehidupan seharian kelompok sosial .

pola yg bertepatan dgn nilai ‡ Subbudaya-pola yg berbeza drp budaya induk .Konsep-konsep Berhubung budaya ‡ Konflik & ketidaktekalan nilai ‡ Kawalan sosial ‡ Budaya ideal ± pola-pola sosial yg. Ditentukan oleh nilai & norma budaya ‡ Budaya real/sebenar.

berkelakuan & harapan ‡ Budaya ini bergantung : kemajuan akademik.BUDAYA SEKOLAH ‡ Reid & Holy (1987) hasil drp cara individu di sekolah berinteraksi. sosial & personal yg dicapai oleh individu .

Dikongsi bersama oleh warganya. yg mencerminkan nilai.‡ Budaya sekolah : cara hidup yg meliputi luar dan dalam bilik darjah. ada yg diwarisi dan ada yg dibentuk oleh warga sekolah sendiri . kepercayaan dan norma yg.

hubungan warga sekolah dsb. upacara dan adat istiadat. amalan P& P. sikap warga sekolah. bentuk komunikasi. artifak yg. ‡ Halpin & Croft (1962) budaya sekolah: sahsiah atau ³the feel of the school´ . Ditonjolkan. visi dan misi sekolah. peraturan sekolah. keceriaan sekolah.Cara nilai dan kebudayaan ditonjolkan ‡ Simbol.

Pelajar ‡ Keberkesanan organisasi .‡ Rutter & rakan-rakan(1979) Budaya Sekolah : sebagai etos sekolah yang mencerminkan iklim sosial sesebuah sekolah ‡ Termasuk layanan kpd.

kemahiran.Budaya formal & tidak formal ‡ Budaya formal ± cara hidup di sekolah yg mengarah kepada pencapaian matlamat rasminya seperti sosialisasi golongan muda. semangat patriotik. . disiplin. perkembangan JERI ‡ Budaya tidak formal ± kurikulum tersirat/tersembunyi spt.

Subbudaya sekolah ‡ Aspek yg menyumbang kepada sekolah drp guru. pentadbir. murid. pekerja sokongan dan ibu bapa .

Faktor Mempengaruhi Budaya Sekolah ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sejarah Warganya Komuniti di sekeliling Polisi pendidikan Perubahan ekonomi dan politik .

Kepentingan ‡ Memahami budaya organisasi tempat mereka ‡ Organisasi mempengaruhi produktiviti .

KEPELBAGAIAN KAUM/ KELOMPOK DI MALAYSIA

Pembentukan Masyarakat Majmuk
. bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka melalui kegiatan perdagangan pembukaan petempatan pendatang asing . penjajah (Portugis / Belanda / British) tidak menghalang kemasukan imigran (Cina & India)

Kepelbagaian Masyarakat Di Malaysia

Kawasan

Etnik

‡ Melayu SEMENANJUNG ‡ Cina MALAYSIA ‡ India ‡ Serani ‡ Punjabi ‡ Orang Asli ± Jakun, Negrito, Semang, Senoi, dll

KAWASAN SABAH ETNIK ‡ Kadazan-Dusun ‡ Bajau ‡ Murut ‡ Bisayah ‡ Kedayan ‡ Lotud ‡ Dumpas ‡ Rungus ‡ Sulu. dll .

KAWASAN SARAWAK ETNIK ‡ Iban ‡ Bidayuh ‡ Melanau ‡ Orang Ulu ‡ Kayan ‡ Bisayah ‡ Kedayan ‡ Kelabit ‡ Kenyah ‡ Punan. dll .

.

Pengertian MMT «. kedatangan Islam ± pengaruh Hindu diasimilasikan dengan nilai-nilai Islam . masyarakat yang belum mengenali dan dipengaruhi peradaban Barat «. masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai asal yang belum dipengaruhi modenisasi «. peringkat awal ± dipengaruhi agama Hindu dari Srivijaya «.

Masyarakat Feudal Zaman Kesultanan Melayu Melaka 2 Tahap Masyarakat Melayu Sebelum Penjajahan British .

STRUKTUR MMT POLITIK EKONOMI SOSIAL .

diasaskan daripada struktur kerajaan Melayu Melaka sejak kurun ke-15 «.POLITIK «. hierarki ± 2 tahap ± golongan pemerintah & golongan yang diperintah . sistem bercorak feudal ± terdapat susun lapis sosial berdasarkan status ± pengaruh Hindu «.

Raja Bangsawan Pemerintah Pembesar Penghulu Rakyat Biasa Diperintah Hamba Sistem Pemerintahan MMT .

dihukum .PEMERINTAH Berpengaruh Kedudukan tinggi Mempunyai pengikut Kuasai sumber kekayaan Orang Kerahan DIPERINTAH Ingkar ± derhaka .

. 3 unit politik diwujudkan untuk melicinkan penyelarasan pentadbiran tradisional«..Peringkat Pemerintah Negeri Daerah Kampung Raja Struktur Politik MMT Pembesar Penghulu «.

Syahbandar .Peringkat NEGERI ‡ unit politik terbesar ² sempadan negeri ditentukan oleh faktor geografi & sungai sebagai jalan perhubungan utama ‡ ibu negeri ² tepi @ kuala sungai ² memudahkan kawalan & urusan keluar masuk ‡ pemerintah tertinggi ² Raja @ Sultan ² dibantu pembesar utama: 1. Laksamana 4. Bendahara 2. Temenggung 3. Penghulu Bendahari 5.

PEMERINTAH PERANAN berkuasa penuh ± tadbir dalam & luar negeri ‡ ketua tentera ketua agama ‡ hak atas cukai ‡ simbol kemakmuran & kekuasaan ‡ pentadbiran dibantu pembesarpembesar ‡ penasihat raja ‡ urus hal-hal pentadbiran ‡ pemangku raja ‡ orang kuat kedua dalam tentera ‡ ketua polis ‡ laksana undang-undang & jamin keselamatan negeri RAJA BENDAHARA TEMENGGUNG .

PEMERINTAH LAKSAMANA PENGHULU BENDAHARI PERANAN ‡ ketua angkatan laut ‡ jaga keselamatan pelabuhan ‡ pengawal peribadi raja ‡ kewangan dan perbendaharaan ‡ ketua adat istiadat ‡ urusan kutipan cukai ‡ hal-hal istana ‡ perdagangan & lalu-lintas di pelabuhan ‡ rujukan untuk menjalankan perniagaan SYAHBANDAR .

rakyat .Peringkat DAERAH ‡ sempadan daerah ditentukan sungai sebagai jalan perhubungan ‡ sebuah daerah mengawal beberapa buah kampung ‡ ditadbir oleh pembesar tempatan ± Dato¶ ‡ pentadbiran tempatan ‡ menjaga keamanan daerah ‡ Peranan ‡ pungutan cukai ‡ utusan raja ‡ perantara pemerintah .

Peringkat KAMPUNG Pemimpin Keluarga PENGHULU Rakyat Pemimpin Agama Pemimpin Politik Struktur Pentadbiran Kampung MMT .

PENGHULU ‡ berstatus sosial yang tinggi ‡ jawatan keturunan ‡ orang tua yang berjasa ± selesai masalah masyarakat ‡ Peranan: ‡ pungut cukai ‡ jaga keamanan ‡ perantara dengan pembesar daerah ‡ kerah anak buah laksana perintah orang atasan .

SOSIAL Sistem SOSIAL PEMERINTAH [Aristokrat] 2 Golongan DIPERINTAH [Rakyat] .

RAJA PEMERINTAH BANGSAWA N PEMBESAR RAKYAT HAMBA Paling tinggi Kerabat diraja dilantik Merdeka/bebas Abdi/berhutang DIPERINTAH Susun Lapis MMT .

dihormati. alat kebesaran . warna.Paling tinggi Tiada orang boleh atasi RAJA Berkuasa mutlak Pemimpin ditaati. bahasa. disegani Ada keistimewaan ± adat.

BANGSAWAN Pembesar utama negeri Kerabat diraja ± anak raja. pembesar berketurunan raja Kedudukan istimewa ± jawatan tinggi ± Bendahara. Tun Bija Sura. dsb . Tun Seri Setia. Temenggung Gelaran ± orang-orang kaya.

pentadbir daerah Gelaran untuk membezakan daripada rakyat biasa Pengaruh besar dalam masyarakat ± ada pengikut Penaung kepada sesebuah kelompok masyarakat .PEMBESAR Bukan berketurunan raja Pentadbiran ± orang kanan raja.

RAKYAT BIASA Tempat tinggal berdasarkan punca ekonomi nelayan ± tepi pantai petani ± kawasan pedalaman TIADA STATUS DALAM SISTEM SOSIAL MMT .

HAMBA Lanun Mutlak Jual beli ABDI Pesalah Tawanan perang Gagal bayar BERHUTANG Bebas bila hutang lunas .

HAMBA TAAT SETIA TIDAK BERBELAH BAHAGI DAULAT Simbol kebesaran dan keagungan DERHAKA Dihukum @ buang negeri .

punca ekonomi berasaskan petempatan« SARA DIRI untuk kehidupan seharian bayar cukai .EKONOMI «.

Jenis Aktiviti Ekonomi 1 2 3 4 5 6 7 Pertanian/penternakan Perikanan Mencari dan mengumpul hasil hutan Perdagangan Pertukangan Perlombongan Ekonomi golongan atasan .

buah-buahan tanah milik sendiri @ pajakan @ kerja untuk tuan tanah . ubi kayu. rempah ratus. sayuran. pisang.PERTANIAN/PENTERNAKAN « dijalankan di pedalaman Pertanian padi (sawah/huma@bukit).

Penternakan lembu. kerbau. kambing. ayam. itik ternakan di kawasan rumah kegunaan sendiri @ dijual kulit dijual untuk buat alat muzik tradisional .

PERIKANAN sungai & pinggir laut aktiviti secara kelompok ± perahu kecil & alatan tradisional .

MENCARI HASIL HUTAN aktiviti penduduk di pedalaman Hasil ± damar. akar kayu. gading. kulit haiwan liar . rotan. buluh.

wang.PERDAGANGAN mula dengan Barter System sebelum mata wang diperkenalkan barang dagangan ± hasil pertanian. hutan pedagang ± golongan pembesar ± kuasa. jual mahal Pedagang biasa rugi ± untung dikaut orang tengah . laut. pengaruh Beli murah.

bina perahu hasil menarik ± dibeli pedagang asing .PERTUKANGAN memiliki kemahiran & kesabaran alat terbatas ± makan masa bina rumah. ukiran.

emas Kaedah mendulang Lumayan ± ramai pembesar terlibat Daya tarikan ± Arab. India. Cina. Parsi .PERLOMBONGAN Bijih timah.

EKONOMI GOLONGAN ATASAN RAJA Cukai . ufti. dagang. dll BANGSAWAN PEMBESAR .tanah. ternakan. ganjaran dari pedagang. tanaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful