EDU3106- KULIAH1

-

BUDAYA DAN KEPELBAGAIAN KELOMPOK DI MALAYSIA
HJ.KHALID ABDULLAH IPGDA

Kandungan
1. Konsep Budaya 2. Sejarah/ latarbelakang 3. Kepelbagaian kelompok/budaya

KONSEP BUDAYA
‡ Budaya ± nilai, kepercayaan, tingkah laku dan objek-objek material yang meliputi cara hidup ‡ Ahli Sosiologi ± 2 sudut
± budaya bukan material yang mencerminkan aspek intangible/idea abstrak iaitu idea yg dibentuk oleh ahli dalam masyarakat ± Budaya material iaitu bahan-bahan artifak yang dicipta oleh masyarakat

Cth.Schein (1985) ‡ Intipati budaya ± andaian-andaian asas & kepercayaan yg dikongsi oleh warga organisasi ‡ Organisasi menganggap amalan dan nilai organisasi sebagai biasa. Sistem pengaliran dan pendekatan sekolah mendisiplin pelajar dipercayai paling baik .

Nias & rakan-rakan(1989) ‡ Sistem kepercayaan organisasi sukar diubah. Cth. Pembentukan budaya sebagai lapisan bawang yg dipotong memanjang ‡ 1 amalan & t/laku artifak ‡ 2 norma masyarakat ‡ 3 sistem nilai ‡ 4 sistem kepercayaan .

dll .BUDAYA Kepercayaan Agama CARA HIDUP Adat Resam Bahasa Ekonomi Politik.

CARA HIDUP . [ Christopher Bates Doob. 1985 ] . diwarisi oleh anggota sesebuah masyarakat & dari semasa ke semasa & dari satu generasi ke satu generasi .

keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak. 1994 ] .KEBUDAYAAN . berkelakuan. peradaban. dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat. dan kemajuan . tamadun. [ Kamus Dewan.

dsb«. bangunan. Modern Dictionary of Sociology . undang-undang. Budaya kebendaan (artifak) merupakan apa sahaja ciptaan manusia berbentuk objek (alat. Manakala mentifak (bukan kebendaan) pula ciptaan manusia yang berbentuk abstrak seperti kepercayaan.Kebudayaan «. kenderaan). keseluruhan cara hidup manusia meliputi kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan & bukan kebendaan. adat. senjata.

Kebudayaan . [ AL Kroeber dan Clyde Kluckhohn. bahasa. Segala yang diterima. dipercayai dan diamalkan oleh masyarakat itu mestilah berterusan atau diulangi oleh generasi berikutnya. . sistem ekonomi. Kelengkapan hidup. ilmu pengetahuan dan keagamaan . ia dianggap terkeluar daripada kelompok budaya . 1952 ] . sistem kemasyarakatan. kesenian. jika tidak.

Keseluruhan cara hidup manusia sama ada dalam bentuk fikiran. adat istiadat serta ekonomi sesebuah masyarakat «. Ia meliputi sosial. . «.RUMUSAN «. perlakuan ataupun penghasilan dalam sesebuah masyarakat yang diterima oleh sebahagian besar anggota masyarakat dan diwarisi secara turun-temurun «. kepercayaan. politik.

Komponen Budaya ‡ Simbol -lambang yg bermakna ‡ Bahasa.membolehkan ahli masyarakat berkomunikasi ‡ Nilai-prinsip umum berasaskan kepercayaan ‡ Norma.peraturan ‡ Objek material-artifak & kaedah yang digunakan dlm kehidupan seharian kelompok sosial .

pola yg bertepatan dgn nilai ‡ Subbudaya-pola yg berbeza drp budaya induk . Ditentukan oleh nilai & norma budaya ‡ Budaya real/sebenar.Konsep-konsep Berhubung budaya ‡ Konflik & ketidaktekalan nilai ‡ Kawalan sosial ‡ Budaya ideal ± pola-pola sosial yg.

BUDAYA SEKOLAH ‡ Reid & Holy (1987) hasil drp cara individu di sekolah berinteraksi. sosial & personal yg dicapai oleh individu . berkelakuan & harapan ‡ Budaya ini bergantung : kemajuan akademik.

ada yg diwarisi dan ada yg dibentuk oleh warga sekolah sendiri . Dikongsi bersama oleh warganya. yg mencerminkan nilai. kepercayaan dan norma yg.‡ Budaya sekolah : cara hidup yg meliputi luar dan dalam bilik darjah.

peraturan sekolah. artifak yg. hubungan warga sekolah dsb. bentuk komunikasi. keceriaan sekolah. sikap warga sekolah. amalan P& P. Ditonjolkan. ‡ Halpin & Croft (1962) budaya sekolah: sahsiah atau ³the feel of the school´ . upacara dan adat istiadat. visi dan misi sekolah.Cara nilai dan kebudayaan ditonjolkan ‡ Simbol.

‡ Rutter & rakan-rakan(1979) Budaya Sekolah : sebagai etos sekolah yang mencerminkan iklim sosial sesebuah sekolah ‡ Termasuk layanan kpd. Pelajar ‡ Keberkesanan organisasi .

Budaya formal & tidak formal ‡ Budaya formal ± cara hidup di sekolah yg mengarah kepada pencapaian matlamat rasminya seperti sosialisasi golongan muda. perkembangan JERI ‡ Budaya tidak formal ± kurikulum tersirat/tersembunyi spt. semangat patriotik. kemahiran. disiplin. .

pentadbir.Subbudaya sekolah ‡ Aspek yg menyumbang kepada sekolah drp guru. murid. pekerja sokongan dan ibu bapa .

Faktor Mempengaruhi Budaya Sekolah ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sejarah Warganya Komuniti di sekeliling Polisi pendidikan Perubahan ekonomi dan politik .

Kepentingan ‡ Memahami budaya organisasi tempat mereka ‡ Organisasi mempengaruhi produktiviti .

KEPELBAGAIAN KAUM/ KELOMPOK DI MALAYSIA

Pembentukan Masyarakat Majmuk
. bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka melalui kegiatan perdagangan pembukaan petempatan pendatang asing . penjajah (Portugis / Belanda / British) tidak menghalang kemasukan imigran (Cina & India)

Kepelbagaian Masyarakat Di Malaysia

Kawasan

Etnik

‡ Melayu SEMENANJUNG ‡ Cina MALAYSIA ‡ India ‡ Serani ‡ Punjabi ‡ Orang Asli ± Jakun, Negrito, Semang, Senoi, dll

KAWASAN SABAH ETNIK ‡ Kadazan-Dusun ‡ Bajau ‡ Murut ‡ Bisayah ‡ Kedayan ‡ Lotud ‡ Dumpas ‡ Rungus ‡ Sulu. dll .

dll .KAWASAN SARAWAK ETNIK ‡ Iban ‡ Bidayuh ‡ Melanau ‡ Orang Ulu ‡ Kayan ‡ Bisayah ‡ Kedayan ‡ Kelabit ‡ Kenyah ‡ Punan.

.

kedatangan Islam ± pengaruh Hindu diasimilasikan dengan nilai-nilai Islam . masyarakat yang belum mengenali dan dipengaruhi peradaban Barat «.Pengertian MMT «. masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai asal yang belum dipengaruhi modenisasi «. peringkat awal ± dipengaruhi agama Hindu dari Srivijaya «.

Masyarakat Feudal Zaman Kesultanan Melayu Melaka 2 Tahap Masyarakat Melayu Sebelum Penjajahan British .

STRUKTUR MMT POLITIK EKONOMI SOSIAL .

diasaskan daripada struktur kerajaan Melayu Melaka sejak kurun ke-15 «.POLITIK «. hierarki ± 2 tahap ± golongan pemerintah & golongan yang diperintah . sistem bercorak feudal ± terdapat susun lapis sosial berdasarkan status ± pengaruh Hindu «.

Raja Bangsawan Pemerintah Pembesar Penghulu Rakyat Biasa Diperintah Hamba Sistem Pemerintahan MMT .

PEMERINTAH Berpengaruh Kedudukan tinggi Mempunyai pengikut Kuasai sumber kekayaan Orang Kerahan DIPERINTAH Ingkar ± derhaka .dihukum .

.Peringkat Pemerintah Negeri Daerah Kampung Raja Struktur Politik MMT Pembesar Penghulu «. 3 unit politik diwujudkan untuk melicinkan penyelarasan pentadbiran tradisional«..

Penghulu Bendahari 5. Bendahara 2. Syahbandar .Peringkat NEGERI ‡ unit politik terbesar ² sempadan negeri ditentukan oleh faktor geografi & sungai sebagai jalan perhubungan utama ‡ ibu negeri ² tepi @ kuala sungai ² memudahkan kawalan & urusan keluar masuk ‡ pemerintah tertinggi ² Raja @ Sultan ² dibantu pembesar utama: 1. Temenggung 3. Laksamana 4.

PEMERINTAH PERANAN berkuasa penuh ± tadbir dalam & luar negeri ‡ ketua tentera ketua agama ‡ hak atas cukai ‡ simbol kemakmuran & kekuasaan ‡ pentadbiran dibantu pembesarpembesar ‡ penasihat raja ‡ urus hal-hal pentadbiran ‡ pemangku raja ‡ orang kuat kedua dalam tentera ‡ ketua polis ‡ laksana undang-undang & jamin keselamatan negeri RAJA BENDAHARA TEMENGGUNG .

PEMERINTAH LAKSAMANA PENGHULU BENDAHARI PERANAN ‡ ketua angkatan laut ‡ jaga keselamatan pelabuhan ‡ pengawal peribadi raja ‡ kewangan dan perbendaharaan ‡ ketua adat istiadat ‡ urusan kutipan cukai ‡ hal-hal istana ‡ perdagangan & lalu-lintas di pelabuhan ‡ rujukan untuk menjalankan perniagaan SYAHBANDAR .

rakyat .Peringkat DAERAH ‡ sempadan daerah ditentukan sungai sebagai jalan perhubungan ‡ sebuah daerah mengawal beberapa buah kampung ‡ ditadbir oleh pembesar tempatan ± Dato¶ ‡ pentadbiran tempatan ‡ menjaga keamanan daerah ‡ Peranan ‡ pungutan cukai ‡ utusan raja ‡ perantara pemerintah .

Peringkat KAMPUNG Pemimpin Keluarga PENGHULU Rakyat Pemimpin Agama Pemimpin Politik Struktur Pentadbiran Kampung MMT .

PENGHULU ‡ berstatus sosial yang tinggi ‡ jawatan keturunan ‡ orang tua yang berjasa ± selesai masalah masyarakat ‡ Peranan: ‡ pungut cukai ‡ jaga keamanan ‡ perantara dengan pembesar daerah ‡ kerah anak buah laksana perintah orang atasan .

SOSIAL Sistem SOSIAL PEMERINTAH [Aristokrat] 2 Golongan DIPERINTAH [Rakyat] .

RAJA PEMERINTAH BANGSAWA N PEMBESAR RAKYAT HAMBA Paling tinggi Kerabat diraja dilantik Merdeka/bebas Abdi/berhutang DIPERINTAH Susun Lapis MMT .

Paling tinggi Tiada orang boleh atasi RAJA Berkuasa mutlak Pemimpin ditaati. warna. bahasa. alat kebesaran . disegani Ada keistimewaan ± adat. dihormati.

Tun Seri Setia. Tun Bija Sura. dsb . pembesar berketurunan raja Kedudukan istimewa ± jawatan tinggi ± Bendahara.BANGSAWAN Pembesar utama negeri Kerabat diraja ± anak raja. Temenggung Gelaran ± orang-orang kaya.

PEMBESAR Bukan berketurunan raja Pentadbiran ± orang kanan raja. pentadbir daerah Gelaran untuk membezakan daripada rakyat biasa Pengaruh besar dalam masyarakat ± ada pengikut Penaung kepada sesebuah kelompok masyarakat .

RAKYAT BIASA Tempat tinggal berdasarkan punca ekonomi nelayan ± tepi pantai petani ± kawasan pedalaman TIADA STATUS DALAM SISTEM SOSIAL MMT .

HAMBA Lanun Mutlak Jual beli ABDI Pesalah Tawanan perang Gagal bayar BERHUTANG Bebas bila hutang lunas .

HAMBA TAAT SETIA TIDAK BERBELAH BAHAGI DAULAT Simbol kebesaran dan keagungan DERHAKA Dihukum @ buang negeri .

punca ekonomi berasaskan petempatan« SARA DIRI untuk kehidupan seharian bayar cukai .EKONOMI «.

Jenis Aktiviti Ekonomi 1 2 3 4 5 6 7 Pertanian/penternakan Perikanan Mencari dan mengumpul hasil hutan Perdagangan Pertukangan Perlombongan Ekonomi golongan atasan .

PERTANIAN/PENTERNAKAN « dijalankan di pedalaman Pertanian padi (sawah/huma@bukit). sayuran. ubi kayu. pisang. buah-buahan tanah milik sendiri @ pajakan @ kerja untuk tuan tanah . rempah ratus.

itik ternakan di kawasan rumah kegunaan sendiri @ dijual kulit dijual untuk buat alat muzik tradisional . kambing. kerbau. ayam.Penternakan lembu.

PERIKANAN sungai & pinggir laut aktiviti secara kelompok ± perahu kecil & alatan tradisional .

buluh. gading.MENCARI HASIL HUTAN aktiviti penduduk di pedalaman Hasil ± damar. rotan. kulit haiwan liar . akar kayu.

laut.PERDAGANGAN mula dengan Barter System sebelum mata wang diperkenalkan barang dagangan ± hasil pertanian. jual mahal Pedagang biasa rugi ± untung dikaut orang tengah . wang. pengaruh Beli murah. hutan pedagang ± golongan pembesar ± kuasa.

bina perahu hasil menarik ± dibeli pedagang asing .PERTUKANGAN memiliki kemahiran & kesabaran alat terbatas ± makan masa bina rumah. ukiran.

Cina.PERLOMBONGAN Bijih timah. emas Kaedah mendulang Lumayan ± ramai pembesar terlibat Daya tarikan ± Arab. India. Parsi .

ganjaran dari pedagang.tanah. dagang. tanaman. dll BANGSAWAN PEMBESAR . ufti. ternakan.EKONOMI GOLONGAN ATASAN RAJA Cukai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful