Anda di halaman 1dari 5

PANITIA PELAKSANA THREE DAYS TRAINING

PELATIHAN KHATIB, CERAMAH DAN PENGURUSAN JENAZAH


TIM KURIKULUM TERAPAN KEAGAMAAN
SMA NEGERI 1 TANJUNG SELOR

No : B.02/PAN-PEL3DTR/0I/2011
Lamp. : 1 Eksemplar
Perihal : Undangan dan Permohonan menjadi Pemateri

Kepada,
Yth. Ust. Ridwan Labagu
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb
Puji Syukur Kehadirat Illahi Robbi atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Shalawat serta salam semoga
tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Berkaitan dengan persiapan pelaksanaan “THREE DAYS TRAINING, PELATIHAN KHATIB, CERAMAH DAN
PENGURUSAN JENAZAH”, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak untuk menjadi pemateri pada acara
tersebut. Untuk materi dan jadwal terlampir.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tanjung Selor, 9 Januari 2011


Ketua Pelaksana, Sekretaris,

Syahyudi Hasyemi Rafsnjani Hestu Anggrah Eny


PANITIA PELAKSANA THREE DAYS TRAINING
PELATIHAN KHATIB, CERAMAH DAN PENGURUSAN JENAZAH
TIM KURIKULUM TERAPAN KEAGAMAAN
SMA NEGERI 1 TANJUNG SELOR

No : B.02/PAN-PEL3DTR/0I/2011
Lamp. : 1 Eksemplar
Perihal : Undangan dan Permohonan menjadi Pemateri

Kepada,
Yth. Ust. H. Karim S.
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb
Puji Syukur Kehadirat Illahi Robbi atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Shalawat serta salam semoga
tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Berkaitan dengan persiapan pelaksanaan “THREE DAYS TRAINING, PELATIHAN KHATIB, CERAMAH DAN
PENGURUSAN JENAZAH”, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak untuk menjadi pemateri pada acara
tersebut. Untuk materi dan jadwal terlampir.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tanjung Selor, 9 Januari 2011


Ketua Pelaksana, Sekretaris,

Syahyudi Hasyemi Rafsnjani Hestu Anggrah Eny


PANITIA PELAKSANA THREE DAYS TRAINING
PELATIHAN KHATIB, CERAMAH DAN PENGURUSAN JENAZAH
TIM KURIKULUM TERAPAN KEAGAMAAN
SMA NEGERI 1 TANJUNG SELOR

No : B.02/PAN-PEL3DTR/0I/2011
Lamp. : 1 Eksemplar
Perihal : Undangan dan Permohonan menjadi Pemateri

Kepada,
Yth. Ust. Narullah
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb
Puji Syukur Kehadirat Illahi Robbi atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Shalawat serta salam semoga
tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Berkaitan dengan persiapan pelaksanaan “THREE DAYS TRAINING, PELATIHAN KHATIB, CERAMAH DAN
PENGURUSAN JENAZAH”, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak untuk menjadi pemateri pada acara
tersebut. Untuk materi dan jadwal terlampir.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tanjung Selor, 9 Januari 2011


Ketua Pelaksana, Sekretaris,

Syahyudi Hasyemi Rafsnjani Hestu Anggrah Eny


PANITIA PELAKSANA THREE DAYS TRAINING
PELATIHAN KHATIB, CERAMAH DAN PENGURUSAN JENAZAH
TIM KURIKULUM TERAPAN KEAGAMAAN
SMA NEGERI 1 TANJUNG SELOR

No : B.02/PAN-PEL3DTR/0I/2011
Lamp. : 1 Eksemplar
Perihal : Undangan dan Permohonan menjadi Pemateri

Kepada,
Yth. Ust. Kasman Gaffar
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb
Puji Syukur Kehadirat Illahi Robbi atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Shalawat serta salam semoga
tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Berkaitan dengan persiapan pelaksanaan “THREE DAYS TRAINING, PELATIHAN KHATIB, CERAMAH DAN
PENGURUSAN JENAZAH”, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak untuk menjadi pemateri pada acara
tersebut. Untuk materi dan jadwal terlampir.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tanjung Selor, 9 Januari 2011


Ketua Pelaksana, Sekretaris,

Syahyudi Hasyemi Rafsnjani Hestu Anggrah Eny


PANITIA PELAKSANA THREE DAYS TRAINING
PELATIHAN KHATIB, CERAMAH DAN PENGURUSAN JENAZAH
TIM KURIKULUM TERAPAN KEAGAMAAN
SMA NEGERI 1 TANJUNG SELOR

No : B.02/PAN-PEL3DTR/0I/2011
Lamp. : 1 Eksemplar
Perihal : Undangan dan Permohonan menjadi Pemateri

Kepada,
Yth. Ust. Mu’Min
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb
Puji Syukur Kehadirat Illahi Robbi atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Shalawat serta salam semoga
tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Berkaitan dengan persiapan pelaksanaan “THREE DAYS TRAINING, PELATIHAN KHATIB, CERAMAH DAN
PENGURUSAN JENAZAH”, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak untuk menjadi pemateri pada acara
tersebut. Untuk materi dan jadwal terlampir.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tanjung Selor, 9 Januari 2011


Ketua Pelaksana, Sekretaris,

Syahyudi Hasyemi Rafsnjani Hestu Anggrah Eny