Anda di halaman 1dari 21

KANDUNGAN

1. Visi Sekolah (Kokurikulum)


2. Misi Sekolah (Kokurikulum)
3. Carta Organisasi Jawatan Kuasa Kokurikulum
5. Analisa Swot
6. Objektif
7 Pencapaian Kokurikulum Tahun 2010 dan Sasaran 2011
8 Perancangan Pelan Strategik 2011
9. Perancangan Pelan Taktikal Kokurikulum
10.Pelan Operasi
11.Perancangan Aktiviti Kokurikulum
12 .Carta Gantt-Pelaksanaan Program/Aktiviti Kokurikulum
13. Perancangan Belanjawan 2011
VISI
SMK ST. MARY
(KOKURIKULUM)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN


ST. MARY, KUALA LUMPUR
AKAN MENJADI SEKOLAH CEMERLANG DALAM
AKTIVITI KOKURIKULUM PADA 2012
MISI SMK ST. MARY
(KOKURIKULUM)

SMK ST. MARY, KL BERAZAM UNTUK:

 mencungkil bakat murid-murid yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum.


 mengasah bakat murid-murid supaya penglibatan mereka diperkembangkan
sehingga mencapai kecemerlangan.
 melaksanakan program kokurikulum dengan berkesan.
 mewujudkan prasarana yang paling selamat, kondusif dan ceria untuk aktiviti
kokurikulum.
 memperkembangkan potensi guru dan murid dalam bidang kokurikulum.
 membentuk modal insan yang seimbang dari segi mental, intelek, jasmani dan
rohani.
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. MARY
KUALA LUMPUR
PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2010

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR


PRESTASI
Prestasi 1. Cuma mendapat 1. Meningkatkan kedudukan 1. Mewujudkan sisitem
pencapaian Dikir tempat keempat pencapaian Dikir Barat pemantauan pelaksanaan
Barat sekolah yang dalam sekolah di peringkat Zon pasukan Dikir Barat sekolah
kurang cemerlang. Pertandingan Dikir Sentul kepada kedudukan yang mantap.
Barat PPDA ketiga teratas menjelang
Peringkat Zon tahun 2011. 2. Mengadakan latihan secara
Sentul. intensif dan berterusan
2. Dapat mewakili Zon sebelum, semasa dan
2. Masalah disiplin Sentul bagi pertandingan selepas pertandingan.
peserta Dikir Barat bersama zon-zon lain di
iaitu tidak WPKL. 3. Memberi ganjaran kepada
menitikberatkan murid dan guru pembimbing
soal kehadiran yang berjaya memperoleh
semasa sesi latihan kemenangan dalam
diadakan. pertandingan.

Guru Penasihat 1. Guru kurang mahir 1. Meningkatkan 1. Menggalakkan guru untuk Peratus penyertaan
kurang bermotivasi untuk melatih kemahiran guru untuk menyertai kursus anjuran kurus anjuran JPWP
dan kurang murid. memimpin dan melatih JPWP.
komited dalam murid
aktiviti 2. Pihak pengurusan 2. Mengadakan sistem
kokurikulum tidak memantau 2. Seorang guru pemantauan yang lebih
dengan mencukupi. bertanggung kerap.
jawab untuk satu kelab
3. Guru berpendapat sahaja.
bahawa kegiatan
kokurikulum bukan 3. Guru diberi tugas
sebegitu penting. mengikut minat mereka
masing-masing.
4. Guru kurang
berminat
mempelajari
kemahiran yang
baru.

Pelajar kurang 1. Sikap murid yang 1. Meningkatkan 1. Program Motivasi Pelajar Peratus kehadiran
berminat untuk mementingkan penglibatatan murid untuk aktiviti kokurikulum murid dalam aktiviti
menyertai aktiviti akademik sahaja dalam semua aktiviti kokurikulum
kokurikulum kokurikulum. 2. Perancangan aktiviti yang
2. Murid menarik
mementingkan 2. Mewajibkan kehadiran
tuisyen murid dalam aktiviti
lebih daripada kokurikulum.
aktiviti
kokurikulum.
OBJEKTIF

1. Mencapai prestasi cemerlang dalam pertandingan diperingkat zon.

2. 100 % daripada murid terlibat secara aktif dalam setiap aktiviti persatuan.

3. Penilaian kokurikulum untuk setiap murid dijalankan dengan tepat berdasarkan sistem
penilaian Kementerian Pelajaran.

4. Meningkatkan penguasaan murid terhadap Bahasa Melayu seterusnya memartabatkan Bahasa


Melayu dalam kalangan murid.

5. Memupuk sifat-sifat kepemimpinan yang dinamik dalam kalangan ahli jawatankuasa


persatuan melalui pengurusan pertandingan dan aktiviti setiap minggu.

6. Memastikan perancangan aktiviti persatuan dapat mencungkil dan mengasah


bakat pelajar dalam aktiviti kokurikulum.
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. MARY, KUALA LUMPUR

PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM – 2010


Bil. Program Objektif T/jawab Tempoh Kos/ TOV ETR Indikator
Sumber Pencapaian
Pertandingan 1. Memupuk bakat Guru Julai 2010 50% 80 % Peratus
1. Drama lakonan dalam kalangan penasihat (1 hari) RM 300 penglibatan penglibatan penglibatan
Bahasa murid. Persatuan KWK
Melayu. Bahasa Oktober (koku)
2. Membina semangat Melayu 2010
keyakinan dan (1 hari)
bekerjasama dalam
pasukan.

3. Menghasilkan murid
yang kreatif dan proaktif

2. Pertandingan 1. Memupuk bakat dan Guru 50% Peratus


Bercerita. kemahiran bercerita dalam Penasihat Julai 2010 RM 300 penglibatan Penglibatan
kalangan murid. Kelab Seni
Kebudayaan KWK
3. Melahirkan calon yang (koku)
berbakat untuk mewakili Panitia
sekolah dalam Bahasa
pertandingan peringkat Melayu
negeri.
3. Pertandingan 1. Menanam minat murid Jurulatih Januari- RM375 1. Peratus
Dikir Barat. terhadap acara Dikir Barat April (koku) keahlian
sebagai salah satu acara Guru 60%.
tradisional Melayu. penasihat
2. Mengenal pasti dan Ketua Dikir 2. Pencapaian
memilih Tukang Juara, Barat dalam
Tukang Karut dan Sekolah pertandingan
pendikir yang berbakat di Peringkat
untuk mewakili sekolah. Zon Sentul di
tempat
3. Melatih vokal Tukang keempat.
Juara dan Tukang Karut
untuk menyertai
pertandingan.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. MARY, KUALA LUMPUR


PELAN OPERASI 2010
BIDANG KOKURIKULUM

Nama Projek: Pertandingan Dikir Barat Peringkat Zon Sentul (PPDA)

Objektif 1. Menanam minat murid sekolah terhadap acara Dikir Barat sebagai salah satu acara
tradisional Melayu.
2. Mengenal pasti dan memilih Tukang Juara, Tukang Karut dan pendikir yang berbakat
untuk mewakili sekolah dalam acara Dikir Barat.
3. Melatih vokal Tukang Juara dan Tukang Karut untuk menyertai pertandingan.

Tempoh Januari – April


Kumpulan Sasaran Ahli pasukan Dikir Barat sekolah, ahli Persatuan Bahasa Malaysia dan semua murid yang
berminat.

Guru Terlibat 1. Penolong Kanan Kokurikulum.


2. Penolong Kanan HEM (PPDA).
3. Jurulatih Dikir Barat.
4. Guru Penasihat.
5.
Proses Kerja 1. Ahli Persatuan Bahasa Malaysia mengadakan beberapa siri perjumpaan pengurusan
pertandingan Dikir Barat.
2. Mengagihkan tugas, menyediakan jadual dan syarat menyertai pertandingan Dikir Barat.
3. Mengiklankan pasukan Dikir Barat sekolah untuk mempelawa penyertaan murid sekolah
dalam pertandingan Dikir Barat.
4. Pendaftaran penyertaan pasukan Dikir Barat sekolah.
5. Melaksanakan sesi latihan bersama jurulatih.
6. Memilih 20 peserta Dikir Barat sekolah untuk menyertai pertandingan PPDA peringkat
Zon Sentul.
Kekangan 1. Peruntukan kewangan yang terhad.
2. Tiada murid yang menjadi Tukang Juara dan Tukang Karut yang memiliki vokal istimewa.

Pemantauan 1. Penolong Kanan Kokurikulum


2. Setiausaha persatuan.
3. Penyelaras PPDA.
4. Jurulatih.
5. Guru Penasihat.

Penilaian Aspek penilaian meliputi:


1. Peratus murid yang mendaftar menjadi ahli Persatuan Bahasa Malaysia.
2. Kecekapan dan keberkesanan pengurusan persatuan.
3. Kualiti pasukan.
4. Kualiti keseragaman, keharmonian dan kerjasama pasukan.

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki kecekapan dan keberkesanan Pasukan Dikir
Barat Sekolah, keahlian Persatuan Bahasa Malaysia, kualiti keseragaman, keharmonian dan
kerjasama pasukan.

Nama Projek: Pertandingan Dikir Barat Peringkat Zon Sentul (PPDA)

Objektif 4. Menanam minat murid sekolah terhadap acara Dikir Barat sebagai salah satu acara
tradisional Melayu.
5. Mengenal pasti dan memilih Tukang Juara, Tukang Karut dan pendikir yang berbakat
untuk mewakili sekolah dalam acara Dikir Barat.
6. Melatih vokal Tukang Juara dan Tukang Karut untuk menyertai pertandingan.

Tempoh Januari – April

Kumpulan Sasaran Ahli pasukan Dikir Barat sekolah, ahli Persatuan Bahasa Malaysia dan semua murid yang
berminat.

Guru Terlibat 6. Penolong Kanan Kokurikulum.


7. Penolong Kanan HEM (PPDA).
8. Jurulatih Dikir Barat.
9. Guru Penasihat.
10.
Proses Kerja 7. Ahli Persatuan Bahasa Malaysia mengadakan beberapa siri perjumpaan pengurusan
pertandingan Dikir Barat.
8. Mengagihkan tugas, menyediakan jadual dan syarat menyertai pertandingan Dikir Barat.
9. Mengiklankan pasukan Dikir Barat sekolah untuk mempelawa penyertaan murid sekolah
dalam pertandingan Dikir Barat.
10. Pendaftaran penyertaan pasukan Dikir Barat sekolah.
11. Melaksanakan sesi latihan bersama jurulatih.
12. Memilih 20 peserta Dikir Barat sekolah untuk menyertai pertandingan PPDA peringkat
Zon Sentul.
Kekangan 3. Peruntukan kewangan yang terhad.
4. Tiada murid yang menjadi Tukang Juara dan Tukang Karut yang memiliki vokal istimewa.

Pemantauan 6. Penolong Kanan Kokurikulum


7. Setiausaha persatuan.
8. Penyelaras PPDA.
9. Jurulatih.
10. Guru Penasihat.

Penilaian Aspek penilaian meliputi:


5. Peratus murid yang mendaftar menjadi ahli Persatuan Bahasa Malaysia.
6. Kecekapan dan keberkesanan pengurusan persatuan.
7. Kualiti pasukan.
8. Kualiti keseragaman, keharmonian dan kerjasama pasukan.

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki kecekapan dan keberkesanan Pasukan Dikir
Barat Sekolah, keahlian Persatuan Bahasa Malaysia, kualiti keseragaman, keharmonian dan
kerjasama pasukan.
ANALISA SWOT (PERSATUAN BAHASA MELAYU)

KEKUATAN (Strengths)

1. Terdapat pelajar yang berbakat dan berpotensi dapat dicungkil melalui setiap pertandingan yang dianjurkan terutamanya
melalui Pertandingan Drama Bahasa Melayu.
2. Sokongan kewangan daripada PIBG, iaitu pada tahun 2007, PIBG telah menderma sebanyak RM3500 untuk pembiayaan
20 pasang kostum Dikir Barat. Sumbangan ini menjadikan sekolah mempunyai kostum Dikir Baratnya sendiri.

KELEMAHAN (Weaknesses)

1. Bilangan ahli yang kurang menyebabkan beberapa aktiviti tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, ahli berbangsa Cina dan
India dilihat kurang berminat untuk menganggotai persatuan ini. Kebanyakan ahli yang menyertai persatuan ini adalah
kerana terpaksa dan bukannya pilihan mereka sendiri.
2. Pelajar kurang menyerlah dalam aktiviti yang melibatkan pertandingan dengan sekolah lain. Sebagai contoh,
pertandingan perbahasan, pidato, pantun dan menulis esei.
3. Pelajar berasa kurang yakin terhadap kebolehan dan bakat yang ada dalam diri mereka.
4. Persatuan tiada bantuan kewangan yang cukup untuk membiayai jurulatih dan alat-alat muzik untuk latihan Dikir Barat
yang kebanyakannya sudah rosak.

PELUANG (Opportunities)

1. Pelajar dapat mengambil bahagian dalam pertandingan yang dianjurkan sama ada di peringkat sekolah mahupun di
peringkat zon.
2. Pelajar dapat mempelajari teknik-teknik yang betul dalam setiap pertandingan seperti perbahasan, pidato, deklamasi sajak
dan sebagainya.
3. Ramai murid yang boleh mengasah bakat terpendam sekiranya jurulatih disediakan bagi setiap pertandingan.

ANCAMAN (Threats)

1. Bukan semua ahli berdisiplin dan menepati masa dalam setiap sesi latihan yang dijalankan.
2. Masalah bilangan ahli yang betul-betul berminat amat kurang terutamanya yang melibatkan acara puisi tradisional dan
menulis esei.
3. Pelajar kurang berminat untuk menyertai setiap acara yang dipertandingkan dalam persatuan.
CARTA GANTT : PERLAKSANAAN PROGRAM / AKTIVITI KOKURIKULUM – 2010

Bil. Aktiviti/ Program Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
1 Penubuhan Jawatankuasa
Kokurikulum Sekolah dan
Perancangan Dasar
Kokurikulum Sekolah

2. Penyediaan Pelan
Strategik, Pelan Taktikal
dan Pelan Operasi setiap
Persatuan dan Kelab

3. Mesyuarat Jawatankuasa
Kokurikulum Sekolah dan
perbincangan pelaksanaan
pelan taktikal dan pelan
operasi
4. Penyemakan Fail
Persatuan dan Kelab

5. Pemantauan Kegiatan
Kokurikulum

Bil. Aktiviti/ Program Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
6. Penilaian Papan
Kenyataan

7.. Pelaksanaan Aktiviti


Kokurikulum

8. Mesyuarat Agung semua


Kelab dan Persatuan

9. Latihan Rumah Sukan

10. Sukan Tahunan/Acara


Padang/Acara Bukan Atlit
11. Mesyuarat Rumah Sukan

12. Jogathon /Merentas Desa

13. Program Kursus


Kepimpinan AJK

PENCAPAIAN TAHUN 2010

1. Drama Klasik Bahasa Melayu Tingkatan 2 : Johan Peringkat Sekolah


(Tingkatan__)
Naib Johan (Tingkatan__)
Tempat Ketiga (Tingkatan__)

2. Drama Klasik Bahasa Melayu Tingkatan 3 : Johan Peringkat Sekolah


(Tingkatan__)
Naib Johan (Tingkatan__)
Tempat Ketiga (Tingkatan__)

3. Pertandingan Pidato : Separuh Akhir Peringkat Zon Sentul, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
4. Pertandingan Deklamasi Sajak : Separuh Akhir Peringkat Zon Sentul, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

5. Pertandingan Dikir Barat : _________

SASARAN TAHUN 2011

1. Mendapat tempat sekurang-kurangnya tempat ketiga dalam semua pertandingan yang disertai seperti puisi dan lagu,
pantun, perbahasan, dikir barat, deklamasi sajak, menulis esei dan sebagainya.
2. Mencari ahli-ahli yang berbakat, sama ada bakat semula jadi atau bakat yang diasah melalui pertandingan.
3. Mengumpulkan murid-murid yang berbakat dalam Bahasa Melayu untuk menyertai persatuan.
4. Mengangkat martabat Drama Bahasa Melayu yang diadakan pada setiap tahun.
5. Menggalakkan semua pelajar menyertai pertandingan yang berorientasikan kebudayaan seperti nyanyian tradisional dan
sebagainya.
6. Memperkenalkan teknik bacaan puisi tradisional dan deklamasi sajak yang betul intonasi dan sebutannya.
7. Membuat lawatan sambil belajar ke Istana Budaya bertujuan memberi pendedahan kepada ahli tentang kebudayaan
Melayu.
SMK ST. MARY, KUALA LUMPUR
Anggaran Peruntukan dan Perbelanjaan Kokurikulum- 2010

Peruntukan daripada Kerajaan: RM 15,000


80% (RM 12,000 ) untuk aktiviti Kokurikulum
20% (RM 3,000) untuk pembangunan sahsiah

Peruntukan (Wang Suwa) RM 6.00 setiap pelajar

Bil Bahagian Bilangan Kelab/Persatuan Peruntukan untuk 1 kelab (RM)


1. Permainan 10 375
2. Unit Beruniform 7 375
3 Kelab dan Persatuan 15 375

JUMLAH 32 12,000

Peruntukan Wang Suwa: pengangkutan pelajar dan elaun pelajar – pertandingan


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. MARY, KUALA LUMPUR

TAKWIM PELAKSANAAN PERANCANGAN PROGRAM KOKURIKULUM


TAHUN 2011

Bulan Tarikh Aktiviti/Program


JANUARI 30/12/2011 Mesyuarat Kokurikulum 2011
18/1/2011 Pendaftaran Kelab/Persatuan /Pasukan Unit Beruniform

FEBRUARI 10/2/2011 Mesyuarat AJK Kokurikulum

MAC 9/3/2011 Permainan , Kelab dan Persatuan bermula

APRIL 1 /4/2011 Pemantauan Aktiviti Kokurikulum


Penyemakan Papan Kenyataan

MEI
JUN 17/6/2006 Mesyuarat Kokurikulum ke-2
19/6/2009-20/6/2009 Kem Bina Insan
24/6/2009-25/6/2009 Pertandingan Permainan antara Rumah

JULAI 13 -17/7/2009 Mesyuarat Agung Persatuan/Kelab

OGOS 11/8/2009 Penilaian Markah Kokurikulum untuk Pelajar T. 3, 5


7/8/2009 Mesyuarat Rumah Sukan 3

SEPTEMBER 4/9/2009 Penyerahan slip markah kokurikulum pelajar T. 5


kepada Pengetua
Penilaian Markah Kokurikulum untuk pelajar T1-4
Pencalonan AJK untuk Sijil

OKTOBER 1 /10/2009 Mesyuarat Kokurikulum 3/2009


7/10/2009 Majlis Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum
9/10/2009 Penyerahan Slip Markah kokurikulum T1-T4
13/10/2009 Post Mortem Majlis Anugerah Kecemerlangan
Kokurikulum
NOVEMBER 12/11/2009 Penyerayan Blue Print Kokurikulum Fail Kokurikulum &
Wang baki kepada PK Kokurikulum

Anda mungkin juga menyukai