Anda di halaman 1dari 6

SJK ( C ) CHUNG SIN, TANJONG MALIM, PERAK.

Program Peningkatan Kecemerlangan


Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Tahun 1

Bahagian A
1. Nama Guru Besar : En. Ho Siew Koon
2. Tahun Pelaksanaan : 2011
3. Bidang Projek : Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Bahagian B
1. Tajuk Projek : Program Peningkatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
2. Matlamat : Melahirkan generasi yang berpotensi dalam bidang sukan
dan membina insan yang seimbang dari segi jasmani dan emosi .
3. Objektif : 1. Mencungkil bakat murid dalam bidang sukan.
2. Meningkatkan pengetahuan murid dalam mata pelajaran
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
3. Melahirkan atlit untuk mewakili sekolah dalam bidang sukan.
4. Masalah dikenalpasti: 1. Murid-murid tidak mengambil berat tentang mata pelajaran ini.
2. Keputusan penilaian Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tidak
memuaskan.
3. Susah mencari calon untuk menyertai pertandingan yang
melibatkan acara sukan. .
5. Kumpulan sasaran : Murid tahun 1
6. Strategi : 1. Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
2. Mengadakan pertandingan permainan antara kelas.
3. Mengadakan kuiz.
4. Memberi latihan latih tubi.
7. Pelan Bertindak :
Bil Aktiviti dicadangkan Jangka Masa
1 Sudut bacaan Januari - November
2 Latihan soal jawab secara lisan Januari - November
3 Latihan pemahaman Januari - November
4 Mangadakan pertandingan anatara kelas April - September
5 Mengadakan kuiz Jun - Jun

Program Peningkatan Kecemerlangan


Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Tahun 2
SJK ( C ) CHUNG SIN, Tanjong Malim Perak.

Bahagian A
4. Nama Guru Besar : En. Hui Leong Kan
5. Tahun Pelaksanaan : 2009
6. Bidang Projek : Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Bahagian B
7. Tajuk Projek : Program Peningkatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
8. Matlamat : Melahirkan generasi yang berpotensi dalam bidang sukan
dan membina insan yang seimbang dari segi jasmani dan emosi .
9. Objektif : 1. Mencungkil bakat murid dalam bidang sukan.
2. Meningkatkan pengetahuan murid dalam mata pelajaran
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
3. Melahirkan atlit untuk mewakili sekolah dalam bidang sukan.
10. Masalah dikenalpasti: 1. Murid-murid tidak mengambil berat tentang mata pelajaran ini.
2. Keputusan penilaian Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tidak
memuaskan.
3. Susah mencari calon untuk menyertai pertandingan yang
melibatkan acara sukan. .
11. Kumpulan sasaran : Murid tahun 2
12. Strategi : 1. Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
2. Mengadakan pertandingan permainan antara kelas.
3. Mengadakan kuiz.
4. Memberi latihan latih tubi.
7. Pelan Bertindak :
Bil Aktiviti dicadangkan Jangka Masa
1 Sudut bacaan Januari - November
2 Latihan soal jawab secara lisan Januari - November
3 Latihan pemahaman Januari - November
4 Mangadakan pertandingan anatara kelas April - September
5 Mengadakan kuiz Jun - Jun

Program Peningkatan Kecemerlangan


Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Tahun 3
SJK ( C ) CHUNG SIN, Tanjong Malim Perak.

Bahagian A
7. Nama Guru Besar : En. Hui Leong Kan
8. Tahun Pelaksanaan : 2009
9. Bidang Projek : Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Bahagian B
13. Tajuk Projek : Program Peningkatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
14. Matlamat : Melahirkan generasi yang berpotensi dalam bidang sukan
dan membina insan yang seimbang dari segi jasmani dan emosi .
15. Objektif : 1. Mencungkil bakat murid dalam bidang sukan.
2. Meningkatkan pengetahuan murid dalam mata pelajaran
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
3. Melahirkan atlit untuk mewakili sekolah dalam bidang sukan.
16. Masalah dikenalpasti: 1. Murid-murid tidak mengambil berat tentang mata pelajaran ini.
2. Keputusan penilaian Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tidak
memuaskan.
3. Susah mencari calon untuk menyertai pertandingan yang
melibatkan acara sukan. .
17. Kumpulan sasaran : Murid tahun 3
18. Strategi : 1. Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
2. Mengadakan pertandingan permainan antara kelas.
3. Mengadakan kuiz.
4. Memberi latihan latih tubi.
7. Pelan Bertindak :
Bil Aktiviti dicadangkan Jangka Masa
1 Sudut bacaan Januari - November
2 Latihan soal jawab secara lisan Januari - November
3 Latihan pemahaman Januari - November
4 Mangadakan pertandingan anatara kelas April - September
5 Mengadakan kuiz Jun - Jun

Program Peningkatan Kecemerlangan


Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Tahun 4
SJK ( C ) CHUNG SIN, Tanjong Malim Perak.

Bahagian A
10. Nama Guru Besar : En. Hui Leong Kan
11. Tahun Pelaksanaan : 2009
12. Bidang Projek : Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Bahagian B
19. Tajuk Projek : Program Peningkatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
20. Matlamat : Melahirkan generasi yang berpotensi dalam bidang sukan
dan membina insan yang seimbang dari segi jasmani dan emosi .
21. Objektif : 1. Mencungkil bakat murid dalam bidang sukan.
2. Meningkatkan pengetahuan murid dalam mata pelajaran
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
3. Melahirkan atlit untuk mewakili sekolah dalam bidang sukan.
22. Masalah dikenalpasti: 1. Murid-murid tidak mengambil berat tentang mata pelajaran ini.
2. Keputusan penilaian Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tidak
memuaskan.
3. Susah mencari calon untuk menyertai pertandingan yang
melibatkan acara sukan. .
23. Kumpulan sasaran : Murid tahun 4
24. Strategi : 1. Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
2. Mengadakan pertandingan permainan antara kelas.
3. Mengadakan kuiz.
4. Memberi latihan latih tubi.
7. Pelan Bertindak :
Bil Aktiviti dicadangkan Jangka Masa
1 Sudut bacaan Januari - November
2 Latihan soal jawab secara lisan Januari - November
3 Latihan pemahaman Januari - November
4 Mangadakan pertandingan anatara kelas April - September
5 Mengadakan kuiz Jun - Jun

Program Peningkatan Kecemerlangan


Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Tahun 5
SJK ( C ) CHUNG SIN, Tanjong Malim Perak.
Bahagian A
13. Nama Guru Besar : En. Hui Leong Kan
14. Tahun Pelaksanaan : 2009
15. Bidang Projek : Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Bahagian B
25. Tajuk Projek : Program Peningkatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
26. Matlamat : Melahirkan generasi yang berpotensi dalam bidang sukan
dan membina insan yang seimbang dari segi jasmani dan emosi .
27. Objektif : 1. Mencungkil bakat murid dalam bidang sukan.
2. Meningkatkan pengetahuan murid dalam mata pelajaran
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
3. Melahirkan atlit untuk mewakili sekolah dalam bidang sukan.
28. Masalah dikenalpasti: 1. Murid-murid tidak mengambil berat tentang mata pelajaran ini.
2. Keputusan penilaian Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tidak
memuaskan.
3. Susah mencari calon untuk menyertai pertandingan yang
melibatkan acara sukan. .
29. Kumpulan sasaran : Murid tahun 5
30. Strategi : 1. Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
2. Mengadakan pertandingan permainan antara kelas.
3. Mengadakan kuiz.
4. Memberi latihan latih tubi.
7. Pelan Bertindak :
Bil Aktiviti dicadangkan Jangka Masa
1 Sudut bacaan Januari - November
2 Latihan soal jawab secara lisan Januari - November
3 Latihan pemahaman Januari - November
4 Mangadakan pertandingan anatara kelas April - September
5 Mengadakan kuiz Jun - Jun

Program Peningkatan Kecemerlangan


Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Tahun 6
SJK ( C ) CHUNG SIN, Tanjong Malim Perak.

Bahagian A
16. Nama Guru Besar : En. Hui Leong Kan
17. Tahun Pelaksanaan : 2009
18. Bidang Projek : Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Bahagian B
31. Tajuk Projek : Program Peningkatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
32. Matlamat : Melahirkan generasi yang berpotensi dalam bidang sukan
dan membina insan yang seimbang dari segi jasmani dan emosi .
33. Objektif : 1. Mencungkil bakat murid dalam bidang sukan.
2. Meningkatkan pengetahuan murid dalam mata pelajaran
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
3. Melahirkan atlit untuk mewakili sekolah dalam bidang sukan.
34. Masalah dikenalpasti: 1. Murid-murid tidak mengambil berat tentang mata pelajaran ini.
2. Keputusan penilaian Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tidak
memuaskan.
3. Susah mencari calon untuk menyertai pertandingan yang
melibatkan acara sukan. .
35. Kumpulan sasaran : Murid tahun 6
36. Strategi : 1. Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
2. Mengadakan pertandingan permainan antara kelas.
3. Mengadakan kuiz.
4. Memberi latihan latih tubi.
7. Pelan Bertindak :
Bil Aktiviti dicadangkan Jangka Masa
1 Sudut bacaan Januari - November
2 Latihan soal jawab secara lisan Januari - November
3 Latihan pemahaman Januari - November
4 Mangadakan pertandingan anatara kelas April - September
5 Mengadakan kuiz Jun - Jun