Anda di halaman 1dari 22

SULIT

NAMA : ……………………………………………

8321/1

AUTOMOTIF KENDERAAN

NO. K/ PENGENALAN : …………………………

PERCUBAAN 2010 2 JAM 30 MINIT

………………………… PERCUBAAN 2010 2 JAM 30 MINIT SEKOLAH MENENGAH VO KASIONAL TEMERLOH SIMPANG SANGANG,

SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL TEMERLOH SIMPANG SANGANG, TEMERLOH PAHANG.

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

TINGKATAN 5

TEMERLOH PAHANG. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 TINGKATAN 5 MATA PELAJARAN ALIRAN VOKASIONAL 8321 / 1 –
TEMERLOH PAHANG. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 TINGKATAN 5 MATA PELAJARAN ALIRAN VOKASIONAL 8321 / 1 –

MATA PELAJARAN ALIRAN VOKASIONAL

8321 / 1 – AUTOMOTIF KKENDERAAN

Dua jam tiga puluh minit

8321 / 1 – AUTOMOTIF KKENDERAAN Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

1. Tulis Nama dan No. Kad Pengenalan anda pada ruang yang disediakan.

2. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian:

Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D

3. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.

4. Kerja mengira mestilah ditunjukkan dengan jelas. Anda mungkin kehilangan skor jika langkah-langkah penting tidak ditunjukkan dengan teratur.

5. Anda dinasihati supaya mengambil masa

20 minit untuk Bahagian A, 50 minit untuk

Bahagian B, 40 minit untuk Bahagian C 40

minit bahagian D

Untuk Kegunaan Pemeriksa

   

Skor

Skor

Bahagian

Soalan

Penuh

Diperolehi

 

1

4

 

2

4

 

A 3

 

4

 

4

4

 

5

4

 
 

6

3

 

7

3

 

8

3

 

9

3

 

B 10

 

3

 

11

3

 
 

12

3

 

13

3

 

14

3

 

15

3

 
 

16

10

 

C 17

 

10

 

18

10

 

D 20

19

10

 
 

10

 

Jumlah

100

 

Disediakan oleh,--------

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

( MOHD SAID BIN ABDULLAH ) Guru Mata Pelajaran AUTOMOTIF KENDERAAN

( JALALUDIN B. HJ OTHMAN ) KETUA BENGKEL AUTOMOTIF SM VOKASIONAL TEMERLOH

( SHAIFUL BOKHARI B. SIDEK ) KETUA BIDANG VOKASIONAL SM VOKASIONAL TEMERLOH

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

Skor

4

3

2

1

0

SULIT

2

BAHAGIAN A (PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN) ( 20 markah ) Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diperuntukkan
BAHAGIAN A
(PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN)
( 20 markah )
Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diperuntukkan markah yang sama.
1.
Rajah 1 menunjukkan beberapa jenis kikir yang digunakan untuk memotongkan,
menipiskan atau melicinkan permukaan sesuatu benda kerja. Padankan empat
jenis kikir yang betul di dalam ruang jawapan
Ruang Jawapan
Kikir segitiga
Kikir segiempat
Kikir kisar
Kikir rata
Kikir bulat
Kikir separuh bulat
RAJAH 1
[ SKOR 4]
Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.
Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010
[lihat sebelah
SULIT

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

Skor

4

3

2

1

0

Skor

4

3

2

1

0

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

SULIT

3

D C B A
D
C
B
A

RAJAH 2

Rajah 2 di atas adalah sebuah kranksyaf. Labelkan nama –nama bahagian tersebut.

JURNAL UTAMA

JURNAL UTAMAJURN AL E NGKOL LENGAN ENGKOL PEMBERAT IMBA NGAN

JURN AL E NGKOL

JURNAL E NGKOL AL ENGKOL

LENGAN ENGKOL

LENGAN ENGKOLJURNAL UTAMA JURN AL E NGKOL PEMBERAT IMBA NGAN

PEMBERATIMBA NGAN

PEMBERAT

IMBANGAN

[ SKOR 4]

3. Rajah 3 di bawah menunjukkan komponen – komponen system brek. Padankan nama komponen yang berkenaan.

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010

[lihat sebelah

SULIT

SULIT

4

A B C E D RAJAH 3
A
B
C
E
D
RAJAH 3

ANGKUP

INJAK BREK

KEKASUT BREK

PAM INDUK

CEPER

E D RAJAH 3 ANGKUP INJAK BREK KEKASUT BREK PAM INDUK CEPER [ SKOR 4] Kertas

[ SKOR 4]

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010

[lihat sebelah

SULIT

SULIT

5

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

Skor

4

3

2

1

0

C A B Rajah 4
C
A
B
Rajah 4

4. Rajah 4 menunjukkan kendalian enjin 2 lejang.

a)

Namakan 3 liang yang terdapat pada rajah di atas.

(A)

(B)

(C)

b) Nyatakan apakah yang sedang berlaku di kotak engkol

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010

[lihat sebelah

SULIT

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

Skor

4

3

2

1

0

SULIT

6

A D B C
A
D
B
C

5 Rajah 5 di atas menunjukkan pepasangan clutch. Padankan nama –nama bahagian tersebut dengan cara membuat anak panah.

PLAT KLAC

TUIL PELEPAS

GALAS PELEPAS

PENUTUP KLAC/ PLAT TEKANAN
PENUTUP KLAC/ PLAT TEKANAN

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010

[lihat sebelah

SULIT

Untuk

Kegunaa

n

Pemerik

Skor

3

2

1

0

SULIT

7

BAHAGIAN B ( 30 MARKAH )

n Pemerik Skor 3 2 1 0 SULIT 7 BAHAGIAN B ( 30 MARKAH ) Rajah

Rajah 6

6. Rajah 6 menunjukkan sebahagian kerja menaikkan kenderaan untuk membaiki

sistem ekzos yang telah rosak. Pilih dan tulis mengikut urutan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6

langkah kerja yang betul bagi melakukan kerja tersebut dalam ruang jawapan

A.

Turunkan jek sehingga sangga keselamatan menyokong sepenuhnya

B.

Letakkan bonggol kayu dihadapan sekiranya kerja jek dilakukan

dibelakang

 

C.

Matikan enjin kereta

 

D.

Letakkan sangga keselamatan pada bahagian kenderaan untuk

menyokong kenderaan semasa membaiki

 

E.

Jekkan kenderaan sehingga mencapai ketinggian yang ditetapkan

F.

Tarik brek tangan supaya kenderaan tidak bergerak

 
 

Ruang Jawapan

 

A

B

C

D

E

F

[ skor 3 ]

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010

[lihat sebelah

SULIT

Untuk

Kegunaa

n

Pemeriks

a

Skor

3

2

1

0

SULIT

8

Untuk Kegunaa n Pemeriks a Skor 3 2 1 0 SULIT 8 Rajah 7 7. Anda

Rajah 7

7. Anda telah melakukan kerja-kerja membenang luar pada tolok benang

seperti di Rajah 7. Lengkap dan susun urutan A, B, C, D ,Edan F langkah kerja

yang betul di dalam ruang jawapan

Ruang Jawapan

Tekan pemegang perengkoh ke bawah rod keluli

• Tekan pemegang perengkoh ke bawah rod keluli

Canaikan sedikit hujung rod keluli yang hendak dibuat benang

• Canaikan sedikit hujung rod keluli yang hendak dibuat benang

Pilih set dan saiz pembenang luar yang betul

• Pilih set dan saiz pembenang luar yang betul

Pusing mengikut arah jam beberapa pusingan dan undur

• Pusing mengikut arah jam beberapa pusingan dan undur

kira-kira satu setengah pusingan untuk memotong racikan

Ikat rod keluli pada ragum meja

• Ikat rod keluli pada ragum meja

Gunakan perengkoh yang sesuai untuk kerja membenang.

• Gunakan perengkoh yang sesuai untuk kerja membenang.

[ 3 skor ]

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010

[lihat sebelah

SULIT

Untuk

Kegunaa

n

Pemeriks

a

Skor

3

2

1

0

SULIT

9

Untuk Kegunaa n Pemeriks a Skor 3 2 1 0 SULIT 9 Rajah 8 8. Anda

Rajah 8

8. Anda telah melakukan kerja melaras injap seperti Rajah 8.

Pilih dan susun langkah kerja mengikut turutan yang betul dengan menulis 1, 2, 3,

4, 5 dan 6 dalam ruang jawapan.

a) Laraskan injap mengikut urutan pembakaran.

a) Laraskan injap mengikut urutan pembakaran.

b) Tanggalkan penutup jumpelang.

b) Tanggalkan penutup jumpelang.

c) Tanggalkan palam pencucuh.

c) Tanggalkan palam pencucuh.

d) Pusingkan aci engkol dan tentukan injap bertindih.

d) Pusingkan aci engkol dan tentukan injap bertindih.

e) Tanggalkan punca bateri.

e) Tanggalkan punca bateri.

f) Selepas melaras semua injap pasang semula semua bahagian.

f) Selepas melaras semua injap pasang semula semua bahagian.

[skor: 3]

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010

[lihat sebelah

SULIT

Untuk

Kegunaa

n

Pemeriks

a

Skor

3

2

1

0

SULIT

10

9. Anda telah melakukan kerja menanggal pam bahanapi mekanikal. Nyatakan mana – mana tiga ( 3 ) pernyataan yang betul atau salah pada kerja tersebut.

( 3 ) pernyataan yang betul atau salah pada kerja tersebut. 1. Tanggalkan terminal positif sebelum

1. Tanggalkan terminal positif sebelum melakukan kerja menanggal pam bahanapi.

1. Tanggalkan terminal positif sebelum melakukan kerja menanggal pam bahanapi.

2. Tanggalkan semua hos bahanapi yang berkenaan.

2. Tanggalkan semua hos bahanapi yang berkenaan.

3. Elakkan bahanapi petrol dari tepercik ke distributer , stator atau alternator.

3. Elakkan bahanapi petrol dari tepercik ke distributer , stator atau alternator.

4. Uji pam bahanapi dengan cara menolak lengan jumpelang.

4. Uji pam bahanapi dengan cara menolak lengan jumpelang.

5. Sebaiknya gunakan gasket yang baru untuk mengelakkan kebocoran.

5. Sebaiknya gunakan gasket yang baru untuk mengelakkan kebocoran.

6. Keluarkan penapis udara dan penapis bahanapi.

6. Keluarkan penapis udara dan penapis bahanapi.

[ 3 skor ]

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010

[lihat sebelah

SULIT

Untuk

Kegunaa

n

Pemeriks

a

Skor

3

2

1

0

SULIT

11

10. Anda telah melakukan kerja menjujus brek sebuah kenderaan. Susun mengikut

nombor 1,2,3,4,5 dan 6 langkah kerja menjujus brek itu.

nombor 1,2,3,4,5 dan 6 langkah kerja menjujus brek itu. a) Sangga kenderaan serta tanggalkan semua tayar

a) Sangga kenderaan serta tanggalkan semua tayar untuk

a) Sangga kenderaan serta tanggalkan semua tayar untuk

memudahkan kerja menjujuh.

b) Hidupkan enjin.

b) Hidupkan enjin.

c) Periksa Paras bendalir brek pada takungan minyak brek.

c) Periksa Paras bendalir brek pada takungan minyak brek.

d) Basuh tempat kerja dan tempat yang terkena minyak brek dengan

d) Basuh tempat kerja dan tempat yang terkena minyak brek dengan

menggunakan air.

e) Lakukan kerja menjujuh dari selinder roda yang paling jauh dan diakhiri

e) Lakukan kerja menjujuh dari selinder roda yang paling jauh dan diak hiri

dengan selinder roda yang paling hampir dengan selinder induk.

f) Tekan memerapa kali injak sebelum membuka nat penjujus.

f) Tekan memerapa kali injak sebelum membuka nat penjujus.

[ 3 skor ]

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010

[lihat sebelah

SULIT

Untuk

Kegunaa

n

Pemeriks

a

Skor

3

2

1

0

SULIT

12

11. Anda telah melakukan kerja menservis pam induk pada sebuah kereta. Susun

urutan kerja dalam tugasan tersebut dengan mengisi 1,2,3,4,5 dan 6 dalam kotak yang

disediakan.

dengan mengisi 1,2,3,4,5 dan 6 dalam kotak yang disediakan. a) Lakukan kerja menjujus dahulu untuk membuang
dengan mengisi 1,2,3,4,5 dan 6 dalam kotak yang disediakan. a) Lakukan kerja menjujus dahulu untuk membuang

a) Lakukan kerja menjujus dahulu untuk membuang angin yang terperangkap.

b) Kapit pam induk pada ragum untuk melakukan kerja menservis.

Kapit pam induk pada ragum untuk melakukan kerja menservis. c) Periksa pepasangan piston dan mangkuk getah.
Kapit pam induk pada ragum untuk melakukan kerja menservis. c) Periksa pepasangan piston dan mangkuk getah.

c) Periksa pepasangan piston dan mangkuk getah. Ganti baru sekiranya rosak.

piston dan mangkuk getah. Ganti baru sekiranya rosak. d) Uji kendalian brek sebelum terus di gunakan

d) Uji kendalian brek sebelum terus digunakan selepas memasang selinder induk.

e) Basuh dengan air bahagian – bahagian brek yang terkena bendalir brek.

air bahagian – bahagian brek yang terkena bendalir brek. f) Longgarkan paip brek yang berada di

f) Longgarkan paip brek yang berada di selinder induk menggunakan

spanar paip brek .

yang berada di selinder induk menggunakan spanar paip brek . Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010

[ 3 skor ]

[lihat sebelah

SULIT

Untuk

Kegunaa

n

Pemeriks

a

Skor

3

2

1

0

SULIT

13

12. Anda telah melakukan kerja menala enjin dan melakukan kerja melaras karburetor.

Tandakan pernyataan yang betul ( ) atau Salah ( X ) dan isikan dalam ruang

yang disediakan.

) atau Salah ( X ) dan isikan dalam ruang yang disediakan. a) Hidupkan enjin sehingga

a) Hidupkan enjin sehingga mencapai suhu kerja.

a) Hidupkan enjin sehingga mencapai suhu kerja.

b) Melaras injap cekik

b) Melaras injap cekik

c) Meninggikan sedikit kelajuan enjin sebelum melaras.

c) Meninggikan sedikit kelajuan enjin sebelum melaras.

d) Menggunakan meter volt untuk menentukan kelajuan enjin.

d) Menggunakan meter volt untuk menentukan kelajuan enjin.

e) Melaras Skru campuran udara dan bahanapi.

e) Melaras Skru campuran udara dan bahanapi.

f) Melaras skru kelajuan pepura mengikut spesifikasi.

f) Melaras skru kelajuan pepura mengikut spesifikasi.

[ 3 skor ]

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010

[lihat sebelah

SULIT

Untuk

Kegunaa

n

Pemeriks

a

Skor

3

2

1

0

SULIT

14

13. Anda telah melakukan kerja menanggal pepasangan klac dari kenderaan. Susun urutan tugasan menanggal dan memasang semula dengan mengisi 1,2,3,4,5dan 6 dalam kotak yang disediakan.

dengan mengisi 1,2,3,4,5dan 6 dalam kotak yang disediakan. a) Keluarkan minyak gear dan tanggalkan propeler syaft.

a) Keluarkan minyak gear dan tanggalkan propeler syaft.

a) Keluarkan minyak gear dan tanggalkan propeler syaft.

b) Tanggalkan pepasangan klac dari roda tenaga.

b) Tanggalkan pepasangan klac dari roda tenaga.

c) Periksa kehausan pada plat klac dan plat tekanan.

c) Periksa kehausan pada plat klac dan plat tekanan.

d) Laras kelegaan gerak bebas pedal klac untuk memastikan

d) Laras kelegaan gerak bebas pedal klac untuk memastikan

klac tidak cepat haus.

e) Tanggalkan dan keluarkan kotak gear dari enjin.

e) Tanggalkan dan keluarkan kotak gear dari enjin.

f) Gunakan aci imput sewaktu memasang semula pepasangan klac.

Gunakan aci imput sewaktu memasang semula pepasangan klac. [ 3 skor ] Kertas soalan ini mengandungi

[ 3 skor ]

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010

[lihat sebelah

SULIT

Untuk

Kegunaa

n

Pemeriks

a

Skor

3

2

1

0

SULIT

15

Kegunaa n Pemeriks a Skor 3 2 1 0 SULIT 15 14. Anda telah melakukan kerja

14. Anda telah melakukan kerja menanggal aci putar dari kenderaan. Setelah pemeriksaan secara visual , didapati sendi semesta rosak dan perlu ditukar. Susun langkah kerja dari awal kerja sehingga selesai kerja tersebut.

a) Keluarkan minyak gear box .

selesai kerja tersebut. a) Keluarkan minyak gear box . b) Longgarkan empat bolt yang mengikat bebibir
selesai kerja tersebut. a) Keluarkan minyak gear box . b) Longgarkan empat bolt yang mengikat bebibir

b) Longgarkan empat bolt yang mengikat bebibir pemacu ke gandar belakang.

c) Keluarkan sendi semesta yg lama dan ganti yang baru.

c) Keluarkan sendi semesta yg lama dan ganti yang baru.

d) Pasang semula aci putar dan masukkan minyah gear box mengikut sukatan.

d) Pasang semula aci putar dan masukkan minyah gear box mengikut sukatan.

e) Kapit aci putar pada ragum .

e) Kapit aci putar pada ragum .

f) Jek kereta dan sangga dengan selamat.

f) Jek kereta dan sangga dengan selamat.

[ 3 skor ]

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010

[lihat sebelah

SULIT

Untuk

Kegunaan

Pemeriksa

Skor

3

2

1

0

SULIT

16

Untuk Kegunaan Pemeriksa Skor 3 2 1 0 SULIT 16 Rajah 15 15. Rajah 15 di

Rajah 15

15.Rajah 15 di atas menunjukkan lejang kuasa yang berlaku dalam sebuah

kenderaan. Pilih dan tulis mengikut urutan 1, 2, 3, 4 dan 5 proses kerja lejang

kuasa yang betul dalam ruang jawapan.

Ruang Jawapan

(a)

Ledakan menghasilkan kuasa yang tinggi

(a) Ledakan menghasilkan kuasa yang tinggi

(b)

Omboh menghampiri TTA dalam lejang mampatan

(b) Omboh menghampiri TTA dalam lejang mampatan

(c)

Kedua-dua injap masih tertutup

(c) Kedua-dua injap masih tertutup

(d)

Campuran udara dan bahan api dicucuh oleh

(d) Campuran udara dan bahan api dicucuh oleh

bunga api yang dikeluarkan oleh palam pencucuh

(e)

Omboh ditolak dari TTA ke TTB

(e) Omboh ditolak dari TTA ke TTB

[ 3 skor ]

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010

[lihat sebelah

SULIT

Untuk

Kegunaa

n

Pemeriks

a

Skor

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

SULIT

16.

17

BAHAGIAN C

(APLIKASI)

30 MARKAH

7 6 5 4 3 2 1 0 SULIT 16. 17 BAHAGIAN C (APLIKASI) 30 MARKAH

Rajah 16

Rajah 16 menunjukkan lukisan terperinci bagi membuat kerja-kerja menggegas

yangperlu dilakukan pada plat logam. Berdasarkan pengalaman anda, nyatakan

beberapa peralatan serta langkah kerja yang perlu dilakukan untuk membuat

pembenang dalam pada plat logam tersebut.

a) Nyatakan 4 alatan tangan yang perlu sewaktu melakukan kerja mengegas ini.

b) Nyatakan 3 jenis pembenang dalam yang digunakan untuk kerja membenang

dalam.

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010

[lihat sebelah

SULIT

SULIT

18

c) Nyatakan prosedur atau langkah kerja untuk menebuk lubang bagi kerja membuat benang.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

[ skor 10 ]

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010

[lihat sebelah

SULIT

SULIT

19

BAHAGIAN D ( PENYELESAIAN MASALAH/KREATIF) 20 MARKAH

19.

19 BAHAGIAN D ( PENYELESAIAN MASALAH/KREATIF) 20 MARKAH 19. Yusof sedang memandu keretanya dari temerloh ke

Yusof sedang memandu keretanya dari temerloh ke Kuantan. Sedang dia memandu, tiba – tiba dia merasakan keretanya agak berat sedangkan dia tidak memijak injak brek. Memandangkan dia perlu sampai ke kuantan pada jam 9 pagi , dia meneruskan perjalanan walaupun kenderaannya makin berat dan akhirnya keretanyaterus berhenti di tengah – tengah jalan. Langsung tidak boleh digerakkan walaupun enjin masih hidup. Yusof turun dan dia dapati brek belakang sebelah kiri berbau hangit dan berasap.

a) Berdasarkan pengalaman anda kenapa ini terjadi?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b) Apakah kebarangkalian atau penyebab ini berlaku.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010

[lihat sebelah

SULIT

Untuk

Kegunaa

n

Pemeriks

a

Skor

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

SULIT

20

c) Apakah cadangan anda untuk membantu yusof meneruskan perjalanannya ke kuantan.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

[ skor 10 ]

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010

[lihat sebelah

SULIT

SULIT

21

Untuk 20. Kegunaa n Pemeriks a RAJAH B Skor Rajah B menunjukkan penjulang pada keadaan
Untuk
20.
Kegunaa
n
Pemeriks
a
RAJAH B
Skor
Rajah B menunjukkan penjulang pada keadaan biasa di mana kenderaan diletakkan pada jalan /
lantai yang rata.
*Penjulang = jek.
10
9
8
7
Pada suatu pagi , anda sedang memandu kereta di jalan sebuah kampong, tiba – tiba tayar
hadapan anda pancit. Tayar ganti ada dan spana tayar ada di dalam boot kereta tetapi jek tiada.
Dengan menggunakan kretiviti anda cuba lakarkan dan terangkan cara anda menanggalkan tayar
kereta itu.
6
a) Nyatakan fungsi tayar kepada kenderaan.
5
4
………………………………………………………………………………………………
3
2
………………………………………………………………………………………………
1
[
1 skor ]
0
b) Nyatakan faktor – factor yang mengakibatkan kehausan tayar seperti di bawah.
[
2 skor ]
Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.
Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010
[lihat sebelah
SULIT

SULIT

c) Apakah yang dimaksudkan dengan

22

175 / 70 / R13

175

175 70 R13

70

175 70 R13

R13

yang dimaksudkan dengan 22 175 / 70 / R13 175 70 R13 [ 3 skor ]
yang dimaksudkan dengan 22 175 / 70 / R13 175 70 R13 [ 3 skor ]
yang dimaksudkan dengan 22 175 / 70 / R13 175 70 R13 [ 3 skor ]

[ 3 skor ]

d) Berpandukan lakaran , nyatakan cara anda menanggalkan tayar kereta tersebut sekiranya situasi itu benar – benar berlaku.

[ 4 skor

]

KERTAS SOALAN TAMAT

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak. Hak Cipta Bengkel Automotif SMV TEMERLOH 2010

[lihat sebelah

SULIT