Anda di halaman 1dari 3

c

Bila anda ingin mendapatkan rezeki yang banyak, maka lakukanlah amalan berikut ini:
Pertama, lakukanlah Sholat Hajat tengah malam 2 rakaat. Pada rakaat pertama & kedua
setelah membaca Al' Fatihah bacalah ayat dibawah ini 77 kali :

Rabbanaa anzil `alaynaa maa-idatam-minas-samaa-I takuunu lanaa `iidan li-awwalinaa


wa-aakhirinaa wa-aayatan minka warzuqnaa wa-anata khayrur-raaziqiin. artinya : ?Ya
tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya)
akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan orang-
orang yang datang sesudah kami dan menjadi tanda kekuasaan darimu danberilah kami
rezeki, engkau adalah pemberi rezeki yang paling utama.? Kemudian setelah salam
bacalah Sholawat dibawah ini sebanyak 70.000 kali atau sekuatnya : Allaahumma shalli
wasallim`alaa sayyidinna Muhammadinil-aalifil-ma`luufi ujburnii haajatii. artinya: ?Ya
Allah,limpahkanlah rahmat dan ke agungan serta keselamatan atas tuanku Nabi
Muhammad yang penyayang dan di sayangi, penuhilah hajatku.? Kerjakanlah dengan
penuh keihlasan dan memohon dengan sangat kepada Allah...Insya Allah niat kita akan
terkabul. c

 c
c c cc c c c cc cc
c cccc cccc ccc c
 cc ccc ccc c c cccc c
c ccc ccccc c c
cccccccc cc cc
 cc c c c cc c cccccc
!ccc c cccccc
cc "# cc c c" # cc $c
c"ccc c# c %c"%c c"ccc cc
&cc#cc c ccc#" c $cc c#c# c $c"" $c
 c"#" c"ccc c $c$ c$ "c#c$c cc%#c
"%c"#"c '(cc c
c c cc$c"cc c"(c
 c" c )c
c
*c$c" # c""c $c"#c
c c $ c" # c"+"c $c cc c c"c 'c,"c
 cc
c" $cccc,cc#"c-c"c""c"%c
c.c%ccc c//cc'c
c
0 c +c1 c22 223c c c1 c2 c2
 c2 c c+ c2 c2+ c
 c'c4 c cc c"#ccc $ cc $c $cc
 !c c" ccc$ccc$c $2 $c $c"cc c
 $2 $c $c $c"cc c" c c" cc "cc
"+"c" $cc#""c"+"c $c# $c4c" c""cc%c
cc c" c/5555ccc" c'c cc1c
 c6 2 21 c cc 'c4 c # c
c c"c$ $ c"c"" cc c7c6c $c#" $c cc
 $c#" c4c" c" $ c#" c" c c" c" $ c $c
"#c 3 c c cc c"c

c c $ c" # c"+"c $c cc c c"c 'c,"c
 cc
c" $cccc,cc#"c-c"c""c"%c
c.c%ccc c//cc'c0 c +c1 c22 22
3c c c1 c2 c2 c2 c c+ c2 c
2+ c c'c4 c cc c"#ccc $ cc $c
 $cc !c c" ccc$ccc$c $2 $c $c"c
c c $2 $c $c $c"cc c" c c" cc
 "cc"+"c" $cc#""c"+"c $c# $c4c" c""c
c%ccc c" c/5555ccc" c'c cc
1c c6 2 21 c cc 'c4 c
# cc c"c$ $ c"c"" cc c7c6c
 $c#" $c cc $c#" c4c" c" $ c#" c" c c
" c" $ c $c"#c 3 c c cc c"c
c
 c
c c cc c c c cc cc
c cccc cccc ccc c
 cc ccc ccc c c cccc c
c ccc ccccc c c
cccccccc cc cc
 cc c c c cc c cccccc
!ccc c cccccc
cc "# cc c c" # cc $c
c"ccc c# c %c"%c c"ccc cc
&cc#cc c ccc#" c $cc c#c# c $c"" $c
 c"#" c"ccc c $c$ c$ "c#c$c cc%#c
"%c"#"c '(cc c
c c cc$c"cc c"(c
 c" cc
c "#c "#c "cc $cc c%"" ! c$c#cc3 "cc
c## 'c cc" "#c "#c c#cc" "#c "#c c
 c%"" !8c cc$ c$c"#c"#cccc$ccc
c$ c" %c%c %c$c"" c%c cc$ccc
c
c
c
c

8 9 :c 0; <c ccc c6 c
 ccc c+ccc cccccc
c "c'c" c+cc"$c3 c *%c&&c""cc
. 0*
=c" c c""cc
> :cc" "c
,"cc*?9 7c,36,37 7c,= :cc/'@c 6c c

6 comments:
c