Anda di halaman 1dari 7

LAPORAN ANALISIS ITEM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2011


GEOGRAFI (23)
TOPIK
BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI
Kedudukan Latitud dan Longitud, mengira
waktu/masa
Kompas/Arah/Jarak/Skala
Jadual, Graf dan Carta
Rajah Rajah Kitaran, Peta Minda, rajah aliran
Peta Topografi
BAHAGIAN B: GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA
TINGKATAN 1
Bentuk Muka Bumi
Aspek Fizikal: Sungai dan Pinggir Laut
Potensi dan Halangan Bentuk Muka Bumi
terhadap Kegiatan Manusia
Kesan Kegiatan Manusia terhadap alam Sekitar
Pergerakan Bumi Dalam Sistem Suria Serta
Pengaruhnya terhadap Cuaca dan Iklim
Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap kegiatan
Manusia
Pengaruh Manusia terhadap Cuaca dan Iklim
Tumbuhan Semula Jadi dan hidupan Liar
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelbagai
Jenis Tumbuhan Semula jadi
Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi di
Malaysia
Kesan Kegiatan Manusia terhadap Tumbuhan
Semula Jadi dan Hidupan Liar
Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuhan
Semula Jadi dan Hidupan Liar
TINGKATAN 2
Taburan Penduduk
Perubahan Penduduk
Migrasi
Kesan Perubahan Penduduk terhadap Alam
Sekitar
Hubungan Kependudukan dengan Sumber
Petempatan
Pembandaran

JUMLAH
SOALAN
1
1
6

4
6
4

2
1
1

1
2

1
4
1

ARAS
SOALAN

Keperluan Pengangkutan dan Perhubungan


Perkembangan Jaringan Pengangkutan
Perkembangan Sistem Perhubungan
TINGKATAN 3
Sumber-sumber Utama
Taburan Pelbagai Sumber
Kepentingan Pelbagai Sumber
Kesan Penerokaan Sumber terhadap Alam
Sekitar
Pengurusan Sumber
Kegiatan Ekonomi Utama
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan
Ekonomi
Sumbangan Kegiatan Ekonomi terhadap
Pembangunan Negara
Kesan Kegiatan Ekonomi terhadap Alam Sekitar
Langkah-langkah Mengurangkan Kesan
Kegiatan Ekonomi terhadap Alam Sekitar
Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa
ARAS KESUKARAN SOALAN
Soalan aras mudah
(Pengetahuan)
Soalan aras sederhana
(Kefahaman)
Soalan aras sederhana
(Aplikasi)
Soalan aras sukar (Hubung
kait)
BENTUK SOALAN
Soalan bentuk pengiraan
Soalan bentuk luar Negara
Soalan bentuk peta
Soalan bentuk gambar
rajah, gambar dan rajah

No
soalan

3b

3c

3d

1
2
1

3
4
1
1
2

NOMBOR SOALAN
1, 3, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 29, 30,
37, 40, 45, 46, 52, 53, 58, 59
2, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 22, 26, 38, 39, 42, 44, 50,
51,
4, 5, 23, 24, 27, 28, 33, 34, 41, 43, 47, 49, 54, 56,
57,
21, 31, 32, 35, 36, 48, 55, 60

NOMBOR SOALAN
2, 3, 7, 8
18, 26, 31, 33, 34, 49, 50,
52, 60
Semenanjung Malaysia
Malaysia
Dunia
7, 8, 9, 12, 15, 18, 20, 21,
22, 24, 25, 28, 32, 38, 46,
58

Bilangan Betul Mengikut Kelas


3a

1
3
1

3e

3f

3
g

27, 36, 55
37, 48
33, 49, 52

JUMLAH
BETUL
3h

3i

PERATUS BETUL

25

19

24

19

24

34

21

27

23

16

32

24

32

23

24

29

18

21

21

20

26

21

21

24

18

34

22

39

34

20

27

19

25

13

17

29

22

27

16

21

33

23

30

26

22

10

32

23

30

25

22

11

33

23

35

25

30

12

33

25

37

32

18

13
14

20
34

17
22

18
33

13
31

15
24

15

32

22

32

25

22

16

35

24

35

34

28

17

33

25

35

36

27

18

32

20

25

17

16

19

26

22

21

26

19

20

30

21

33

25

29

21

19

12

12

14

22

18

24

30

23

24

11

15

27

24

27

19

31

20

25

25

33

21

35

16

21

1
1
2
3
2
3
2
0
1
5
2
4
2
0
1
3
2
9
1
6
3
0
2
8
7
2
5
2
0
3
4
2
9
1
4
2
0
2
4
1
0
3
1
2
1
1
1
6

1
5
1
4
1
9
1
6
1
7
2
2
1
5
1
8
1
7
1
9
3
3
1
9
4
2
5
1
0
1
1
3
2
1
2
1
5
2
2
1
2
3
2
2
1
1
8
8

13

159

48.5

15

166

50.6

16

17

210

64.0

14

166

50.6

12

158

48.2

15

13

223

68

16

18

170

52

19

172

52.4

16

13

209

63.7

16

13

196

60

32

18

259

78.9

22

14

228

69.5

9
20

4
22

107
236

32.6
72

10

16

189

57.6

20

20

241

73.5

29

19

265

80.8

16

10

162

49.3

17

175

53.4

25

17

226

69.0

102

31.1

24

143

43.6

11

130

39.6

13

168

51.2

10

10

170

51.9

26

31

22

18

12

16

27

17

14

12

12

28

30

20

27

17

12

29

32

23

35

35

31

30

32

22

28

29

22

31

14

17

14

11

32

30

22

27

20

13

33

14

20

19

19

34

31

20

35

36

20

35
36

19
26

12
20

6
24

4
23

3
18

37

32

24

33

31

22

38

21

19

23

24

20

39

18

21

25

15

16

1
0
1
2
2
1
2
1
1
1
1
6
1
2
3
0
5
1
5
3
2
2
1
5

40

17

20

19

21

41

11

10

42

30

23

28

26

25

43

24

19

21

17

19

44

27

22

33

29

20

45

33

24

32

32

32

46

33

24

38

33

33

47

27

19

18

12

15

48

14

11

14

24

21

49

31

22

22

16

17

50

30

25

26

32

16

1
7
1
0
2
3
2
3
2
3
3
0
1
4
1
4
1
4
1
4
1
8

2
0
2
3
1

15

11

154

47

113

34.5

126

38.4

1
5
2
7
9

18

218

66.5

15

201

61.3

98

29.9

151

46.0

1
7
2
2
2
1
7
2
6
1
4
1
2
9

16

130

39.6

21

16

231

70.4

5
12

3
12

59
167

18.0
51.0

12

14

224

68.3

18

12

172

52.4

127

38.7

15

12

137

41.8

1
3
2
2
1
4
2
6
1
5
2
8
1
5
1
1
7

76

23.2

17

18

212

64.6

19

164

50.0

24

213

64.9

11

10

187

57.0

21

21

245

74.7

11

11

142

43.3

17

10

136

41.5

14

147

44.8

2
3

14

11

195

59.5

51

26

14

19

25

13

52

32

19

25

20

12

53

28

21

30

30

31

54

34

21

33

22

11

55

29

23

24

21

15

56

29

18

28

24

27

57
58

15
34

9
25

11
37

0
38

7
38

59

34

24

40

37

31

60

13

10

2
0
1
6
2
6
1
2
2
6
2
3
4
3
6
3
3
9

1
5
1
8
1
5
1
8
1
1
2
3
3
2
6
2
9
5

15

154

47.0

13

162

49.4

21

18

220

67.1

11

170

51.8

14

172

52.4

14

14

200

61.0

7
28

5
24

61
286

18.6
87.2

25

17

270

87.3

72

22.0

Topik-topik yang Mengelirukan pelajar


Bi
l

Topik

Nombor
Soalan

Peratus Pelajar
Betul

Arah berdasarkan peta topografi


(Tingkatan 1)

159 (48.5%)

Peta Topografi Fungsi sesebuah lokasi


(Tingkatan 3)

158 (48.2%)

Bentuk Muka Bumi Sebagai Halangan


Terhadap Kegiatan Manusia (Tingkatan 1)

18

162 (49.3%)

Migrasi (Tingkatan 2)

32

151 (46.0%)

Topik-topik yang Sukar dan Belum Dikuasai


Bi
l

Topik

Nombor
Soalan

Peratus Pelajar
Betul

Kedudukan dan Keistimewaan Malaysia


(Tingkatan 1)

13

107 (32.6%)

Profil Panjang Sungai (Tingkatan 1)

21

102 (31.1%)

Cuaca dan Iklim Di Malaysia (Tingkatan 1)

23

130 (39.6%)

Jenis dan Taburan Tumbuhan Semulajadi di

27

113 (34.5%)

Malaysia (Tingkatan 1)
5

Hidupan Liar di Malaysia (Tingkatan 1)

28

126 (38.4%)

Tumbuh-tumbuhan Semula jadi dan


Hidupan Liar Negara Lain (Tingkatan 1)

31

98 (29.9 %)

Petempatan Awal Dunia (Tingkatan 2)

33

130 (39.6 %)

Faktor-faktor Mempengaruhi Petempatan


Awal (Tingkatan 2)

35

59 (18.0 %)

Fungsi Petempatan Bandar (Tingkatan 2)

39

127 (38.7 %)

1
0

Lokasi Petempatan Bandar (Tingkatan 2)

41

76 (23.2 %)

1
1

Langkah-langkah Pemeliharaan Sumber


Hutan (Tingakatan 3)

57

61 (18.6 %)

1
2

Jenis Kerjasama ekonomi Antarabangsa


(Tingkatan 3)

60

72 (22.0 %)

Topik Yang Belum Dikuasai Mengikut Kelas


Kelas

Nombor Soalan

3A
3B

13, 19,
1, 4, 7,
60
13, 21,
1, 7, 8,
49, 57,
2, 5, 7,
49, 50,
1, 5, 8,
41, 46,
1, 2, 3,
33, 35,
1, 2, 3,
31, 32,
55, 56,
1, 2, 3,
26, 27,
46, 47,

3C
3D
3E
3F
3G
3H
3I

Rumusan:

21, 22, 23, 27, 31, 33, 35, 39, 41, 48, 57, 60
13, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 48, 51, 52, 56, 57,
23, 27,
13, 18,
60
12, 13,
51, 52,
10, 13,
47, 48,
4, 5, 7,
36, 38,
4, 5, 6,
33, 35,
57, 60
4, 5, 6,
28, 29,
48, 49,

31, 35, 41, 47, 48, 51, 57, 60


21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 43, 47,
18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 43, 47,
54, 55, 57, 60
18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40,
49, 50, 52, 54, 57, 60
8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 32,
39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 53, 55, 57, 60
7, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
50, 51, 52,53, 54, 55, 56, 57, 59, 60

1.

Pelajar masih belum menguasai sepenuhnya topic-topik tingkatan 1 dan 2.

2. Terdapat beberapa soalan yang mengelirukan pelajar terutamanya soalan


umum yang mebguji pengetahuan am pelajar
3. Pelajar belum menguasai soalan berasaskan peta sama ada peta
Semenanjung Malaysia atau Peta Malaysia serta peta dunia
4. Soalan 57 (Langkah-langkah pemeliharaan sumber hutan), kesemua calon
tingkatan 3USM tidak menguasai topik.
5. Penguasaan pelajar 3UUM lebih baik berbanding pelajar 3UiTM