Anda di halaman 1dari 25

( SEJARAH TINGKATAN 4 )

2012
Minggu Penggal 1 Tema/Tajuk 7. TAMADUN AWAL MANUSIA Hasil Pembelajaran Memahami Pembentukan Tamadun Awal Manusia Aras 1 Konsep/ Istilah Cadangan Aktiviti Pembelajaran Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme Kepimpinan Catatan

Pra Sejarah

Membina Garis

7.1 Tamadun Awal Dunia a) Proses Pembentukan Tamadun ( Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho ) i) Konsep dan Pengertian Pra Sejarah - Makna dan ciri-ciri tamadun Proses pembentukan tamadun ii) Sumbangan Tamadun Mesopotamia Tamadun Mesir Tamadun Indus

. Menerangkan konsep tamadun . Menyatakan ciri-ciri tamadun

Arkeologi Nomad Tamadun

Masa : Tamadun awal dunia

Berwibawa . Bersikap kepimpinan cemerlang Masyarakat Berorganisasi . Bersatu dalam organisasi

Aras 1 . Menyatakan sumbangan Tamadun Mesopotamia, Mesirdan Indus Aras 2 . Membandingkan sumbangan Tamadun Mesopotamia, Mesir dan Indus . Mengklasifikasi sumbangan Tamadun Mesopotamia, Mesir dan Indus Aras 1 . Menyatakan sumbangan Tamadun Hwang Ho Aras 2 . Membandingkan sumbangan tamadun manusia di Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho . Mengklasifikasi sumbangan setiap tamadun Aras 3 . Merasionalkan pemilihan sungai sebagai lokasi pembentukan tamadun Hasil Pembelajaran Menganalisis Peningkatan Tamadun Dan Sumbangannya Aras 1 . Menyatakan aspek peningkatan tamadun di India, China, Rom dan Yunani

Polytheistic Raja Monarki

Kajian Gambar : Piramid Melabel Peta : Lokasi tamadun awal pada peta

Berinovatif Dalam Perancangan . Bersikap kreatif dan inivatif

iii)

Sumbangan Tamadun Hwang Ho Perbandingan sumbangan tamadun Sebab tamadun wujud di lembah sungai

Teokrasi Mutlak

Melabel Peta : Lokasi Tamadun Hwang Ho

Berinovatif Dalam Perangcangan . Bersikap kreatif dan inovatif

Minggu b) i)

Tema/Tajuk Peningkatan Tamadun ( Yunani, Rom, India dan China ) Peningkatan dan Sumbangan tamadun Latar belakang tamadun

Konsep/ Istilah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme Kemakmuran Dan Kegemilangan Negara . Bersama membina kegemilangan negara

Catatan

Dinasti Demokrasi

Pengurusan Grafik : Membandingkan sumbangan setiap tamadun awal

Aspek peningkatan tamadun : Pemerintahan dan Pentadbiran : . Perundangan . Perluasan kuasa i) Peningkatan dan Sumbangan tamadun Peningkatan sosial : . Pendidikan . Falsafah . Sains dan teknologi Peningkatan dan Sumbangan Tamadun Peningkatan sosial : . Seni bina . Bahasa dan kesusasteraan . Sistem sosial - Sumbangan tamadun Aras 2 . Membandingkan aspek peningkatan tamadun Rom dan Yunani . Mengklasifikasi sumbangan setiap tamadun Aras 3 . Membandingkan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi Malaysia hari ini . Menjelaskan cirri-ciri kepimpinan berwibawa Dinasti Demokrasi Pengurusan Grafik : Membandingkan sumbangan setiap tamadun awal Pengurusan Grafik : Sumbangan peningkatan tamadun India, China, Rom dan Yunani

Keharmonian Dan Kesejahteraan . Patuh kepada peraturan dan undang-undang

Kemakmuran Dan Kegemilangan Negara . Bersama membina kegemilangan negara

i) 6

Republik Colosseum

Kejituan Idea Membentuk Negara . Boleh menjana idea

Minggu c) i)

Tema/Tajuk Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia Agama Hindu Buddha Kristian Islam Ajaran Confucianisme

Hasil Pembelajaran Memahami Kemunculan Perkembangan Agama dan Ajaran Utama Dunia Aras 1 . Menyatakan pengertian agama dan ajaran . Menyenaraikan agama dan ajaran utama dunia . Menyatakan prinsip-prinsip utama setiap agama dan ajaran dunia Aras 2

Konsep/ Istilah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme Kepatuhan Kepada Tuhan . Taat kepada Tuhan

Catatan

Agama Kepercayaan Ajaran

Melabel Peta : Kemunculan agama dan ajaran utama dunia Kajian Teks : Sejarah kemunculan

ii)

Taoisme

. Menghuraikan prinsip-prinsip utama setiap agama dan ajaran dunia . Mengklasifikasi agama dan ajaran dunia Aras 3 . Merumuskan kepentingan agama dalam kehidupan

agama dan ajaran utama dunia Pengurusan Grafik : Mengklasifikasi agama dan ajaran dunia Melabel Peta : Lokasi kemunculan agama dan ajaran utama

7.2 Tamadun Awal Asia Tenggara a) Bentuk dan Ciri-ciri Kerajaan Awal i) Kerajaan Agraria (Kerajaan Angkor) Pertanian sara diri Mengumpul hasil hutan Perdagangan ii) Kerajaan Maritime (Kerajaan Srivijaya) Perdagangan

Memahami Perkembangan Kerajaan Awal Di Asia Tenggata Aras 1 . Menyatakan bentuk-bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara . Menyenaraikan cirri-ciri kerajaan Agraria

Kerajaan Agraria

Perbincangan : Ciri kerajaan Agraria

Berbangga Dengan Aset Negara . Memanfaatkan kurniaan Tuhan

Aras 1 . Menyenaraikan cirri-ciri Kerajaan Maritim Aras 2

Kerajaan Maritim

Pengurusan Grafik : Membandingkan

Kepimpinan Berwibawa

Menangkap ikan dan mengumpul hasil laut

. Membandingkan Kerajaan Agraria dengan Kerajaan Maritim Aras 3 . Menghubungkaitan kedudukan geografi Kerajaan Agraria Kerajaan Angkor dan Srivijaya dengan kegiatan ekonomi . Menjelaskan kepentingan pertahankan kedaulatan negara . Membincangkan aspek-aspek saling bergantung antara Kerajaan Maritim dan Kerajaan Agraria

Pemerintahan Pentadbiran

kerajaan Agraria dan Maritim Kajian Gambar : Candi Borobudor Angkor Wat Pelabuhan Sawah Padi Melabel Peta : Pusat pentadbiran kerajaan Maritim dan Agraria Perbincangan Kumpulan : Contoh kerajaan Maritim dan Kerajaan Agraria

Membentuk Kedaulatan Negara . Bersikap kepimpinan cemerlang

Minggu b) i) 9

Tema/Tajuk Pengaruh Agama Hindu dan Buddha Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha Institusi beraja

Hasil Pembelajaran Memahami Pengaruh Agama Hindu dan Buddha Dalam Kerajaan Awal Di Asia Tenggara Aras 1 . Menyatakan cara kedatangan agama Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara . Menyatakan cirri-ciri Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara Aras 2 . Menghuraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan dn pentadbiran

Konsep/ Istilah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

Orde kosmos Deva raja

Kajian Buku Teks : Pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan

Keunggulan Warisan Bangsa . Menghargai dan memelihara warisan bangsa

ii) 10

Kesenian dan Kesusasteraan Pembinaan candi Kepentingan Bahasa Sanskrit

Aras 2 . Menjelaskan dengan contoh pengaruh Hindu-Buddha dalam kesusasteraan dan kesenian Aras 3 . Wajarkah monumen perlu dikekalkan sebagai khazanah negara

Kesenian Monumen Candi Stupa Dharma

Kajian Gambar : Monumen Angkor Wat Candi Borobudor

Keunggulan Warisan Bangsa . Menghargai dan memulihara warisan bangsa

Ujian Formatif Pertama

8. TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA 8.1 Islam Dan Perkembangannya Di Makkah a) Masyarakat Arab Jahiliyah Ciri-ciri : sosial, nilai-nilai hidup, organisasi politik dan kepercayaan agama

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA (10.03.2012 18.03.2012) Memahami Perkembangan Islam Di Makkah Aras 1 . Menerangkan maksud Jahiliyah . Menyenaraikan cirri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah Aras 2 . Menghuraikan cirri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah Aras 3 . Merasionalkan masyarakat Arab Jahiliyah berpegang teguh kepada sistem kabilah Jahiliyah Asabiyah Kabilah Perbincangan : Ciri-ciri masyarakat Jahiliyah

11

Minggu b)

Tema/Tajuk Islam dan Penyebarannya di Makkah Kelahiran dan Perkembangan Islam Di Makkah . Kehidupan Nabi Muhammad saw sebelum menjadi Rasul . Keperibadian Nabi Muhammad saw . Kerasulan Nabi Muhammad saw

Hasil Pembelajaran Memahami Perkembangan Islam Di Makkah Aras 1 . Mengisahkan riwayat hidup Nabi Muhammad saw sehingga dilantik menjadi Rasul . Menyatakan keperibadian Nabi Muhammad saw . Menyatakan cara-cara penyebaran Islam di Makkah Aras 2 . Menjelaskan keperibadian Nabi Muhammad

Konsep/ Istilah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

Al-Amin Wahyu Dakwah Nabi Rasul

Bercerita : Kelahiran Nabi Muhammad saw dan sifat keperibadian beliau Mengkaji Carta : Salasilah Nabi Muhammad saw Kajian Teks :

Kepimpinan Agung Untuk Kesejahteraan Ummah . Mencontohi kepimpinan Agung

12

. Penyebaran Islam di Makkah

saw . Menghuraikan penyebaran Islam di Makkah Aras 3 . Membuktikan kepentingan pendidikan dalam Islam berdasarkan surah Al-Alaq . Menjana idea agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw mempunyai kesinambungan dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sejak nabi Adam a.s . Menjana idea erti tamadun dari perspektif Islam

Penyebaran Islam di Makkah Ayat Al-Alaq

Minggu c)

Tema/Tajuk Reaksi Masyarakat Arab Penerimaan dan penentangan masyarakat Arab Makkah Nabi Muhammad saw menyelesaikan masalah

Hasil Pembelajaran Memahami Reaksi Masyarakat Arab Makkah Terhadap Penyebaran Islam Aras 1 . Menyatakan reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah Aras 2 . Menghuraikan reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam . Menjelaskan contoh penentangan masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah Aras 3 . Menghubungkaikan penentangan masyarakat Arab Makkah terhadap Islam dengan kepentinganekonomi dan politik mereka

Konsep/ Istilah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme Kecekalan Menegakkan Kebenaran . Berpegang teguh kepada nilai sejagat

Catatan

13

Perbincangan : Reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di Makkah

Minggu

Tema/Tajuk 8.2 Kerajaan Islam di Madinah a) Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua Kepentingan b) Hijrah Konsep Sebab Kepentingan

Hasil Pembelajaran Memahami Peristiwa Hijrah Nabi Muhammad SAW Ke Madinah Dan Kesannya Aras 1 . Menyatakan kepentingan Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua . Menerangkan maksud Hijrah dalam Islam . Menyenaraikan sebab-sebab Nabi Muhammad saw berhijrah ke Madinah . Menyatakan kepentingan peristiwa Hijrah dalam sejarah Islam Aras 2 . Menghuraikan kepentingan Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua . Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad saw berhijrah ke Madinah . Menghuraikan kepentingan Hijrah dalam sejarah Islam Aras 3 . Membuat justifikasi pendapat Orientalis

Konsep/ Istilah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

Perjanjian Hijrah Muhajirin Ansar Orientalis

Peta Minda : Sebab penghijrahan Nabi Muhammad saw ke Madinah Kajian Peta : Semenanjung Tanah Arab : Hijrah Nabi Muhammad saw Pengurusan Grafik : Mengklasifikasi kepentingan peristiwa Hijrah dalam sejarah Islam

Penyatuan Ummah Mengukuhkan Kemakmuran Negara . Hidup bersatu padu Toleransi Kaum Melahirkan Masyarakat Cemerlang . Saling menghormati

14

yang mentakrifkan Hijrah sebagai melarikan diri . Merasionalkan konsep Hijrah dalam kehidupan masa ini

Minggu c) d)

Tema/Tajuk Piagam Madinah Kandungan Kepentingan Penyebaran Islam Mempertahankan maruah dan hak

Hasil Pembelajaran Memahami Kepentingan Piagam Madinah Aras 1 . Menyatakan prinsip-prinsip umum kandungan Piagam Madinah . Menyatakan kepentingan Piagam Madinah . Menerangkan usaha penyebaran Islam di Madinah Aras 2 . Menghuraikan prinsip-prinsip umum kandungan Piagam Madinah . Menjelaskan kepentingan Piagam Madinah . Menhuraikan penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad saw Aras 3 . Merasionalkan Piagam Madinah dalam konteks menjamin perpaduan kaum . Merasionalkan penyebaran Islam bukan melalui mata pedang . Membandingkan keadaan masyarakat Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam Memahami Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah Dan Pembukaan Semula Kota Makkah

Konsep/ Istilah Kajian Teks : Kandungan Piagam Madinah Pengurusan Grafik : Perbandingan masyarakat Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Keluhuran Perlembagaan Negara Kita . Mendaulatkan perlembagaan negara kita

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

15

e) f)

Perjanjian Hudaibiyah Kepentingan Pembukaan Semula

Kota Makkah Kepentingan 16

Aras 1 . Menyatakan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah . Menyatakan proses pembukaan semula kota Makkah Aras 2 . Menghubungkaitkan Perjanjian Hudaibiyah dengan pembukaan semula kota Makkah Aras 3 . Menjana idea kepentingan pembukan semula kota Makkah

Peta Minda : Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah

Minggu

Tema/Tajuk 8.3 Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya a) Zaman Khalifah alRasyidin i) Konsep khalifah ii) Syarat dan cara pemilihan khalifah iii) Sumbangan khalifah alRasyidin Abu Bakar alSiddiq Umur al Khattab

Hasil Pembelajaran Memahami Sistem Pemerintahan Khalifah al-Rasyidin Aras 1 . Menyatakan maksud khalifah . Menyatakan syarat kelayakan menjadi khalifah . Menyatakan tugas khalifah . Menyenaraikan sumbangan khalifah Abu Bakar , Umar , Uthman Affan dan Ali Abi Talib Aras 2 . Menjelaskan cara pemilihan dan perlantikan khalifah al- Rasyidin . Menghuraikan sumbangan khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman Affan dan Ali Abi Talib Aras 3 . Mewajarkan kepentingan musyawarah, syura dan baiah ke arah memantapkan pemerintahan masa kini

Konsep/ Istilah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme Kepimpinan Berwibawa Menjamin Kedaulatan Negara . Bersikap kepimpinan cemerlang

Catatan

Khalifah Baiah Murtad Syura Wali Gabenor

Perbincangan : Syarat kelayakan khalifah Sumbangsaran : Cara pemilihan dan perlantikan khalifah Membina Carta Aliran : Khalifah-khalifah alrasyidin mengikut kronologi

17

10

Minggu b) c)

Tema/Tajuk Kerajaan Bani Umaiyah i) Latar belakang ii) Sumbanga Kerajaan Bani Abbasiyah i) Latar belakang ii) Sumbangan

Hasil Pembelajaran Memahami Latar Belakang Pembentukan Kerajaan Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah Dan Turki Uthmaniyah Serta Sumbangannya Aras 1 . Menyatakan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyah dan Abbasiyah . Menyatakan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dan Abbasiyah Aras 2 . Mengklasifikasi sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dan Abbasiyah dari segi politik, ekonomi dan sosial

Konsep/ Istilah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

Syiah Khawarij Sistem warisan

Membina Garis Masa : Perkembangan kerajaan Islam Melakar Peta : Kawasan kerajaan Bani Umaiyah Kawasan kerajaan Bani Abbasiyah

18

Kecemerlangan Tamadun Islam Menyinari Dunia . Memanfaatkan Kecemerlangan Tamadun Islam Kebijaksanaan Menyusun Strategi Untuk Kestabilan Negara . Memuat perancangan yang bijak . Berupaya menerapkan Pembaharuan Keunggulan Ilmu Membina Kegemilangan Negara . Membudayakan ilmu

19 20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN (26.05.2012 10.06.2012 )

11

Minggu Penggal 2 d) i) i) ii)

Tema/Tajuk Kerajaan Turki Uthmaniyah Latar belakang Sumbangan Faktor penyebaran Islam ke Eropah

Hasil Pembelajaran Aras 1 . Menyatakan latar belakang pembentukan kerajaan Turki Uthmaniyah . Menyatakan faktor yang membolehkan penyebaran Islam ke Eropah Aras 2 . Mengklasifikasi sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah dari segi politik, ekonomi dan sosial . Menghuraikan factor yang membolehkan kerajaan Turki Uthmaniyah menyebarkan Islam ke Eropah . Menghubungkaitkan kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam seperti Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah menjadi perintis kepada kemajuan dan pemodenan Barat . Kerajaan Turki Uthmaniyah menyebarkan Islam ke Eropah

Konsep/ Istilah Monarki Baitulmal Kharaj Revolusi

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kajian Peta: Empayar Islam kerajaan Turki Uthmaniyah

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme Keunggulan Islam Membina Kegemilangan Negara . Membudayakan ilmu

Catatan

12

Minggu e) i) 2 ii)

Tema/Tajuk Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain Di Dunia Cara Perniagaan Diplomatik Kebudayaan Pusat Pengajian Peperangan Kesan Perluasan empayar Perkembangan intelek Kesenian dan kesusasteraan

Hasil Pembelajaran Memahami Pertembungan Antara Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain Di Dunia Aras 1 . Menandakan lokasi dan menamakan tamadun lain yang bertembung dengan tamadun Islam . Menyatakan cara pertembungan tamadun Islm dengan tamadun lain di dunia . Menyatakan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia Aras 2 . Menghuraikan cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia . Menghuraikan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia Aras 3 . Menganalisa dengan contoh tamadun Islam dan tamadun lain saling mempengaruhi

Konsep/ Istilah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

Mudejars Yeni Cheri/ Janissari Intelek Empayar Bait al Hikmah

Kajian Peta dan Kajian Teks : Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia Pengurusan Grafik : Membandingkan sumbangan kerajaankerajaan Islam Kawasan kerajaan Turki Uthmaniyah

Integrasi Budaya Memperkayakan Warisan Negara . Membudayakan ilmu

Minggu

Tema/Tajuk 8.4 Islam Di Asia Tenggara

Hasil Pembelajaran Memahami Kedatangan Islam Ke Asia

Konsep/ Istilah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

13

i) 3

a) Kedatangan Islam Ke Asia Tenggara Teori dan Bukti Kedatangan Islam dari Arab Kedatangan Islam dari China Kedatangan Islam dari India

Tenggara Aras 1 . Menyatakan teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara . Melakarkan arah kedatangan Islam ke Asia Tenggara Aras 2 . Menghuraikan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Arab, China dan India Aras 3 . Membahaskan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui perdagangan Memahami Proses Penyebaran Islam Di Asia Tenggara Aras 1 . Menyenaraikan cara penyebaran Islam di Asia tenggara Aras 2 . Menghuraikan cara penyebaran dan penerimaan Islam di Asia Tenggara Aras 3 . Merasionalkan keistimewaan Islam yang menarik minat masyarakat Asia Tenggara untuk memeluk Islam

Asimilasi Teori Mualigh Inskripsi Sufi

Kajian Peta : Teori kedatangan Islam di Asia Tenggara Pengurusan Grafik : Membandingkan teori kedatangan Islam Mengklasifikasi bukti-bukti kedatangan Islam di Asia Tenggara

Kepercayaan Kepada Tuhan . Taat kepada Tuhan Kesediaan Menerima Perubahan . Bijaksana dan Berhemah dalam Tindakan

b) i)

Penyebaran Islam Di Asia Tenggara Cara dan Penerimaan Perdagangan Perkahwinan Pengislaman raja dan golongan bangsawan Kelahiran kerajaan Islam Peranan mubaligh Pusat kebudayaan Keistimewaan agama Islam

Membina Peta Minda : Cara penyebaran Islam Sumbangsaran : Kesan-kesan penyebaran Islam di Asia Tenggara

Minggu c)

Tema/Tajuk Pengaruh Islam Di Asia Tenggara

Hasil Pembelajaran Memahami Pengaruh Islam Di Asia Tenggara

Konsep/ Istilah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

14

i) ii)

5 iii)

Aspek Pemerintahan dan pentadbiran Aspek Sosial Sistem Pendidikan Bahasa dan kesusasteraan Cara hidup Kesenian Aspek Ekonomi

Aras 1 . Menyatakan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara . Menyenaraikan kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara Aras 2 . Mengklasifikasi pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara . Menghuraikan pengaruh Islam dalam bidang pentadbiran dan pemerintahan kerajaan Asia Tenggara Aras 3 . Mengkaji sumbangan kerajaankerajaan Islam dalam perkembangan Islam di Asia Tenggara

Kesultanan Mufti Wali Pesantren Pondok Jihad Zakat Ulamak

Perbincangan Kumpulan : Kesan pengaruh Islam di asia Tenggara Pengurusan Grafik : Mengklasifikasikan pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara Kajian Risalah : Pengaruh Islam dalam sistem kewangan

Sinar Dan Kemasyhuran Tamadun Islam Di Negara Kita . Tabah menghadapi cabaran untuk mencapai kejayaan

8.5 Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat a) Pemerintahan dan Pentadbiran i) Institusi Kesultanan Konsep Sultan Konsep daulah

Memahami Perubahan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Dalam Bidang Pentadbiran Dan Pemerintahan Aras 1 . Menyatakan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran . Menyatakan pengaruh Islam dalam aspek perundangan

Tok Guru Mudir Daulah

Perbincangan Kumpulan : Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia

Bertanggungjawab Menjamin Keharmonian . Menghormati pemimpin

15

ii)

Perundangan Undang-undang tidak Bertulis/ Hukum Adat (Adat Perpatih, Adat Temenggung) Undang-undang Bertulis (Hukum Kanun Melaka, Undang-undang Laut Melaka, Undangundang 99 Perak)

Aras 2 . Menghuraikan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran . Menjelaskan dengan contoh pengaruh Islam dalam Undang-undang Tidak Bertulis (HukuM Adat) dan Undangundang Bertulis Aras 3 . Membincangkan kepentingan mendaulatkan undang-undang negara

Amirul Mukminin Sultan Naubah Syariah Kanun Kadi

Lawatan : Sekolah pondok Mahkamah Syariah Kajian Teks : Kesusasteraan Islam Hukum Kanun Melaka Undang-undang Laut Melaka Undang-undang 99 Perak Melengkapkan Jadual : Undang-undang Tidak Bertulis (HukuM Adat) dan Undangundang Bertulis

negara . Mematuhi peraturan dan undang-undang

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

b) i) ii) iii) iv)

Sosiobudaya Pendidikan Bahasa dan Kesusasteraan Kesenian Gaya hidup

Menganalisa Pengaruh Islam Dalam Aspek Sosiobudaya Dan Ekonomi Aras 1 . Menyatakan pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya Aras 2

Madrasah Sekolah pondok

Lawatan : Muzium Kesenian Islam Sekolah pondok

Sistem Pendidikan Agama Warisan Bangsa Kita . Menghargai sistem

16

. Mengklasifikasi pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya . Menghuraikan pengaruh Islam dalam aspejk sosiobudaya Aras 3 . Menjelaskan dengan contoh penerusan sistem pendidikan agama Islam sehingga masa kini . Mewajarkan kepentingan tulisan jawi dalam memartabatkan identity negara c) i) ii) iii) Ekonomi Mata wang Percukaian Perdagangan Aras 1 . Menyatakan pengaruh Islam dalam aspek ekonomi Aras 2 . Mengklasifikasi pengaruh Islam dalam aspek ekonomi . Menghuraikan pengaruh Islam dalam aspek Ekonomi

Mahkamah Syariah Pengurusan Grafik : Mengklasifikasi pengaruh Islam dalam aspek sosiobudaya Membina Carta Perbandingan : Fungsi istana dahulu dan sekarang Pengurusan Grafik : Mengklasifikasi pengaruh Islam dalam aspek ekonomi Kajian Risalah : Sistem kewangan Islam

pendidikan negara . Memanfaatkan penggunaan tulisan jawi

Kemantapan Sistem Ekonomi Negara . Bekerjasama memakmurkan negara

Minggu

Tema/Tajuk 9. PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA 9.1 Perkembangan Di Eropah a) Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah i) Zaman Gelap

Hasil Pembelajaran Mengiktisarkan Perkembangan Di Eropah Aras 1 . Menyatakan keadaan masyarakat Eropah pada Zaman Gelap . Menyatakan perubahan-perubahan yang berlaku dalam masyarakat Eropah selepas Zaman Gelap . Menyatakan maksud Renaissance . Menyatakan kesan-kesan Renaissance

Konsep/ Istilah Feudal Zaman Gelap Renaissance Inkuiri

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membina Carta : Struktur masyarakat feudal Pengurusan Grafik : Membandingkan cirriciri masyarakat Eropah zaman feudal

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme Keyakinan Diri Membuat Pembaharuan . Sedia menerima perubahan yang membawa kebaikan

Catatan

17

ii)

Pengertian Ciri Renaissance Pengertian Kesan (perubahan dalam idea dan institusi politik, sistem politik, sistem ekonomi dan sikap terhadap ilmu)

Aras 2 . Menghuraikan perubahan-perubahan yang berlaku selepas Zaman Gelap . Menjelaskan kesan-kesan Renaissance Aras 3 . Merumus sikap sanggup menerima perubahan ke arah kemajuan . Menghubungkaitkan unsure-unsur Renaissance dengan perkembangan ilmu masa kini . Membandingkan sistem feudal di Eropah dengan cara hidup masyarakat Melayu Tradisional

Humanisme

dengan zaman Renaissance Kajian Teks : Kesan Renaissance Sumbangsaran : Perkembangan ilmu masa kini Pengurusan Grafik : Membandingkan sistem feudal di Eropah dengan cara hidup masyarakat Melayu Tradisional

Minggu

Tema/Tajuk

Hasil Pembelajaran

Konsep/ Istilah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

18

iii) b) 10 i)

Reformation Pengertian Kesan Penjelajahan dan Penerokaan Penemuan Jalan Laut dan Dunia Baru Sebab-sebab penjelajahan Kesan-kesan penjelajahan terhadap masyarakat setempat

Aras 1 . Menyatakan maksud Reformation . Menyatakan kesan-kesan Reformation Aras 2 . Menjelaskan kesan-kesan Reformation Memahami Perkembangan Penjelajahan Dan Penerokaan Aras 1 . Menyenaraikan kuasa-kuasa Barat yang terlibat dalam penjelajahan . Melakarkan laluan penjelajahan kuasakuasa Barat . Menyatakan sebab-sebab penjelajahan Barat . Menyatakan kesan-kesan penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat setempat Aras 2 . Menjelaskan sebab-seban penjelajahan Barat . Mengklasifikasi kesan-kesan penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat setempat dari segi ekonomi, politik dan sosial Aras 3 . Menghubungkait semangat kental penjelajah dan penerokaan kuasa Barat dengan slogan Malaysia Boleh

Reformation Gelap Penjelajahan Penerokaan

Kajian Teks : Kesan Reformation Melakar Peta : Arah laluan penjelajahan Peta Minda : Sebab penjelajahan kuasa-kuasa Barat Pengurusan Grafik : Mengklasifikasi kesan-kesan penjelajahan kuasakuasa Barat ke atas masyarakat setempat dari segi politik, ekonomi dan sosial

Semangat Inkuri Untuk Kecemerlangan Diri . Peka dengan wawasan negara Kegigihan Dan Keberanian Bangsa . Menyokong dan melibatkan diri dalam usaha mendaulatkan negara

Ujian Formatif Kedua

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA ( 18.08.2012 26.08.2012 )

Minggu c)

Tema/Tajuk Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian

Hasil Pembelajaran Memahami Perkembangan Revolusi Pertanian Dan Revolusi Perindustrian Dan

Konsep/ Istilah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

19

i) 11

Perkembangan Bidang Pertanian Pemilikan tanah persendirian Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian Pertanian komersial

Kesannya Ke Atas Asia Tenggara Aras 1 . Menyenaraikan factor yang mencetuskan Revolusi Pertanian Aras 2 . Menghuraikan factor yang mencetuskan Revolusi Pertanian Aras 3 . Membahaskan perkembangan ciptaan baru membawa kepada Revolusi Pertanian Aras 1 . Menyenaraikan factor yang mencetuskan Revolusi Perindustrian Aras 2 . Menghuraikan factor yang mencetuskan Revolusi Perindustrian . Mengklasifikasi kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian Aras 3 . Membahaskan perkembangan ciptaan baru membawa kepada Revolusi Pertanian dan Perindustrian

Revolusi Ladang

Projek : Menghasilkan buku skrap hasil ciptaan Revolusi Pertanian

Kreatif Dan Innovatif Untuk Pembangunan Negara . Sentiasa bersikap Kreatif dan innovatif

ii)

12

Perkembangan Dalam Bidang Industri Peralihan daripada industri desa kepada perkilangan Pengkhususan pengeluaran Penggunaan teknologi

Pengeluaran Pengkhususan

Perbincangan Kumpulan : Kesan Revolusi Pertanian dan Perindustrian ke atas Asia Tenggara Projek : Menghasilkan buku skrap hasil ciptaan Revolusi Perindustrian Pengurusan Grafik : Mengklasifikasi kesan Revolusi Perindustrian

Mengantarabangsa kan Produk Negara . Berusaha menghasilkan produk berkualiti . Sentiasa meningkatkan kualiti hasil kerja

Minggu d) i)

Tema/Tajuk Imperialisme Pengertian

Hasil Pembelajaran Memahami Perkembangan Imperialisme Barat Di Asia Tenggara

Konsep/ Istilah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

20

ii) iii)

Faktor-faktor Kesan

13

Aras 1 . Menyatakan maksud imperialisme . Menyatakan factor-faktor imperialisme Barat ke atas Asia . Menyenaraikan kesan-kesan imperialisme Barat ke Asia Aras 2 . Menjelaskan dengan contoh factor imperialisme Barat ke Asia . Mengklasifikasi kesan-kesan imperialisme Barat ke atas Asia Aras 3 . Merasionalkan keistimewaan Asia yang menjadi daya tarik imperialis Barat . Menjustifikasi pendapat Barat yang menyatakan bahawa imperialisme sebagai beban orang putih dan tugas menyebarkan tamadun Memahami Kegiatan Ekonomi Tradisional Dan Ekonomi Dagangan Aras 1 . Menyatakan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan . Menyenaraikan cirri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan Aras 2 . Menjelaskan cirri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan Aras 3 . Mentafsir sebab British memperkenalkan ekonomi dagangan

Imperialis Penjajahan Kolonial

Melabel Peta : Asia kawasan jajahan imperialis Barat Sketsa : Faktor kedatangan Imperialis Menonton Filem : Tun Fatimah Pengurusan Grafik : Mengklasifikasi kesan-kesan imperialisme ke Asia

Bersemangat Patriotik . Bersedia mempertahankan kedaulatan negara . Memperkasakan jati diri

14

9.2 Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara a) Ekonomi Tradisional Ciri-ciri b) Ekonomi Dagangan i) Sistem Pertanian Komersial Perusahaan getah

Sara diri Komersial Dwiekonomi

Membina Peta Minda : Perkembangan pertanian Lawatan : Ke ladang getah

Khazanah Negara Kebanggaan Bersama . Memanfaatkan kekayaan negara

Minggu ii) iii) iv)

Tema/Tajuk Industri Perlombongan Penggunaan Tenaga Buruh Luar Instutusi Kewangan dan

Hasil Pembelajaran Aras 1 . Menyenaraikan jenis ekonomi dagangan . Menyatakan peranan instutusi kewangan dan insurans

Konsep/ Istilah Sistem Kangchu Sistem

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pengurusan Grafik : Membandingkan ekonomi tradisional dengan ekonomi

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme Keberanian Mengambil Risiko . Berupaya menangani risiko

Catatan

21

Insurans 15

. Menyatakan cara kemasukkan imigran Cina dan India Aras 2 . Membandingkan ekonomi tradisional dengan ekonomi dagangan . Menerangkan dasar British terhadap perusahaan getah . Menerangkan dasar British terhadap industri perlombongan . Menjelaskan cara kemasukkan imigran Cina dan India . Menghuraikan peranan instutusi kewangan dan insurans Aras 3 . Mentafsir sebab British memperkenalkan ekonomi dagangan . Menjelaskan dengan contoh keistimewaan negara kita yang menarik kedatangan imigran Cina dan India

Kontrak Sistem Kangani Tiket Kredit Kongsi gelap Sin Kheh Imigran Akta Comprador Dasar pecah dan perintah

dagangan Membina Peta Minda : Perkembangan perlombongan Lawatan : Ke lombong Membina Carta Aliran : Cara kemasukkan imigran Cina dn India Kajian Teks : Institusi kewangan dan insuran serta peranannya

. Budaya saing

Minggu c) i)

Tema/Tajuk Dasar British Terhadap Pertanian Undang-undang Berhubung Tanah Akta Tanah Simpanan Melayu Land Order Land Settlement

Hasil Pembelajaran Memahami Dasar British Terhadap Undang-undang Berhubung Tanah Dan Pekebun Kecil Di Tanah Melayu, Sarawak Dan Sabah Aras 1 . Menyenaraikan undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu, Sarawak Dan Sabah

Konsep/ Istilah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

Tanah Simpanan Melayu

Perbincangan : Undang-undang British berhubung tanah

Memelihara Jati Diri Bangsa . Berwaspada dalam menerima perubahan

22

16 -

Order Proklamasi III Perlindungan Hak Pribumi

. Menyatakan sebab-sebab British memperkenalkan undang-undang berhubung dengan tanah Aras 2 . Menerangkan kandungan undang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu, Sarawak Dan Sabah . Menjelaskan sebab British memperkenalkan undang-undang berhubung dengan tanah Aras 3 . Menjustifikasi keberkesanan undangundang berhubung tanah yang diperkenalkan British Aras 1 . Menyatakan dasar British terhadap pekebun kecil . Menyatakan kesan-kesan dasar British terhadap pekebun kecil Aras 2 . Menghuraikan kesan-kesan dasar British terhadap pekebun kecil Aras 3 . Menganalisa sebab penduduk pribumi kekal dalam ekonomi tradisional

Enakmen Proklamasi Pribumi

Peta Minda : Undang-undang berhubung tanah

ii) 17

Dasar British Terhadap Pekebun Kecir Padi Getah

Perbincangan : Dasar British terhadap pekebun kecil

Memelihara Jati Diri Bangsa . Berwaspada dalam menerima perubahan

Minggu d) i) ii) iii)

Tema/Tajuk Kesan-kesan Dasar Ekonomi Pembandaran Pembentukan Masyarakat Berbilang Kaun Sistem Pendidikan Vernakular

Hasil Pembelajaran Menganalisa Kesan-kesan Dasar Ekonomi British Aras 1 . Menyenaraikan kesan dasar British terhadap ekonomi negara . Menyatakan kemunculan bandar baru . Menyenaraikan cirri masyarakat berbilang kaum . Menyatakan factor kemunculan bandar baru dan kesannya

Konsep/ Istilah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme Perubahan Membawa Kemajuan . Sedia berubah ke arah kemajuan . Pendidikan teras perpaduan . Bersatu berharmoni

Catatan

Masyarakat berbilang kaum Vernakular

Perbincangan : Konsep masyarakat berbilang kaum dan sebab kemunculan bandar Lawatan : Ke bandar-bandar lama

18

23

. Menyatakan perkembangan sistem pendidikan vernacular Aras 2 . Membincangkan factor kemunculan bandar baru dan kesannya . Menghuraikan perkembangan sistem pendidikan . Menjelaskan proses pembentukan masyarakat berbilang kaum .Aras 3 . Merasionalkan kewujudan masyarakat berbilang kaum tidak menghalang usahausaha ke arah perpaduan kaum . Menilai kesan dasar ekonomi British terhadap bandar lama

seperti Jugra, Lukut, Bruas, Tumpat, Kuala Berang dan Elopura

Minggu iv) v) 19 vi)

Tema/Tajuk Sektor Perkilangan Sistem Pengangkutan dan perhubungan Perkhidmatan Kesihatan

Hasil Pembelajaran Aras 1 . Menyenaraikan kesan dasar British terhadap ekonomi negara . Melakar rangkaian sistem pengangkutan . Menyatakan factor kemunculan bandar baru dan kesannya . Menyatakan perkembangan sector perkilangan Aras 2 . Menghuraikan perkembangan sector perkilangan . Menghuraikan factor perkembangan

Konsep/ Istilah

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Melabel Peta : Kedudukan bandarbandar baru Sistem pengangkutan jalan raya dan keterapi

Unsur Dan Tingkahlaku Patriotisme

Catatan

24

pengangkutan dan perhubungan . Menjelaskan perkembangan perkhidmatan kesihatan 21 22 Lim Chin Guan SMJK Pulau Sebang 2012 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN (10.11.2012 01.01.2013 )

25