Anda di halaman 1dari 2

Bibliografi

Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987, Sayembara VI cerpen Hadiah Esso-Gapena, Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Othman Puteh,1989, Angsana Bertemu Musim , Ampangr: Dewqn Bahasa dan Pustaka

_____(n.d). Retrieved 22 MAC 2012, from gaya bahasa cerpen www.maahadsas.edu.my/.../168-bahan-ceroen.htm

_____(n.d). Retrieved 23 Mac 2012, from gaya bahasa www.arifbahasamelayu1.blogspot.com/2009/03/gaya-bahasa.html

_____(n.d). Retrieved 24 Mac 2012, from stilistik http://rina2011.blogspot.com/2011/04/stilistik.html

_____(n.d) Retrieved 25 Mac 2012,from sejarah perkembangan linguistic http://www.scribd.com/doc/50711425/09-Isi-Pelajaran-Pengantar-Linguistik