Anda di halaman 1dari 14

BORANG REKOD TRANSIT UNTUK LAPORAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI TAHUN 1 1.

Borang transit ini mudah, ringkas dan digunakan bersama-sama Dokumen Standard Prestasi. 2. Borang ini menjadi borang transit untuk pengisian pencapaian di dalam SPPBS. Kod adalah sama dengan SPPBS. 3. Nombor Mykid, nama murid dan tarikh pelaksanaan pentaksiran akan dicatatkan di dalam ruangan yang disediakan. 4. Borang ini perlu dicetak dan diisi dengan pen. Borang ini disimpan di dalam fail guru untuk pengisian dan semakan. 5. Semua bahan evidens dan instrumen perlu direkod dan disimpan oleh guru di dalam fail yang disediakan. 6. Berikut adalah rumusan untuk jumlah deskriptor dan evidens. DISIPLIN ILMU BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS MATEMATIK DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TMK BAHASA ARAB PENDIDIKAN ISLAM DUNIA MUZIK DUNIA SENI VISUAL PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN PENDIDIKAN MORAL BAND 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 DESKRIPTOR 21 29 19 28 20 25 56 16 28 12 27 84 EVIDENS 32 30 28 47 41 38 68 55 81 24 37 92 CADANGAN INSTRUMEN 32 30 28 47 41 38 68 55 81 24 38 92

REKOD TRANSIT SPPBS DST TAHUN 1


NAMA GURU NAMA KELAS : : BAND 1 NAMA BAND 2

SIJIL BIL LAHIR/MYKID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

B1D1 B1D2 B1 B1 B1 B2D1 B2D2 B2D3 B2D4 B2D5 B2D5 B2D5 B2D5 B2D5 E1 E1 D3 E1 D4 E1 D5 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E3 E4 E5

BAND 3

BAND 4

BAND 5

B3D1 B3D2 B3D2 B3D2 B3D3 B3D4 B3D4 B3D4 B3D4 B3D4 B3D5 B4D1 B4D2 B4D3 B4D4 B4D4 B4D4 B4D4 B4D4 B4D5 B5D1 B5D2 B5D3 E1 E1 E2 E3 E1 E1 E2 E3 E4 E5 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E3 E4 E5 E1 E1 E1 E1

BAND 5

BAND 6

B5D4 B5D5 B5D6 B5D7 B6D1 B6D1 B6D1 B6D1 B6D1 B6D1 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E3 E4 E5 E6

REKOD TRANSIT SPPBS MATEMATIK TAHUN 1


NAMA GURU NAMA KELAS : : BAND 1 NAMA B1D1 B1D2 B1D2 B1D2 B1D3 B1D3 B1D4 B1D5 B1D6 E1 E1 E2 E3 E1 E2 E1 E1 E1

SIJIL BIL LAHIR/MYKID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SIJIL BIL LAHIR/MYKID 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

BAND 1 NAMA B1D1 B1D2 B1D2 B1D2 B1D3 B1D3 B1D4 B1D5 B1D6 E1 E1 E2 E3 E1 E2 E1 E1 E1

REKOD TRANSIT SPPBS MATEMATIK TAHUN 1


NAMA GURU NAMA KELAS : : BAND 2 NAMA BAND 3

SIJIL BIL LAHIR/MYKID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B2D1 B2D2 B2D3 B2D4 B2D5 B3D1 B3D1 B3D2 B3D3 B3D3 B3D4 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E1 E1 E2 E1

SIJIL BIL LAHIR/MYKID 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

BAND 2 NAMA

BAND 3

B2D1 B2D2 B2D3 B2D4 B2D5 B3D1 B3D1 B3D2 B3D3 B3D3 B3D4 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E1 E1 E2 E1

B3D5 E1

B3D5 E1

REKOD TRANSIT SPPBS MATEMATIK TAHUN 1


NAMA GURU NAMA KELAS : : BAND 4 NAMA BAND 5 BAND 6

SIJIL BIL LAHIR/MYKID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B4D1E1 B4D1E2 B5D1E1 B5D1E2 B6D1E1 B6D1E2

SIJIL BIL LAHIR/MYKID 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

BAND 4 NAMA

BAND 5

BAND 6

B4D1E1 B4D1E2 B5D1E1 B5D1E2 B6D1E1 B6D1E2

BAND 6 B6D1E3

BAND 6 B6D1E3