Anda di halaman 1dari 2

Contoh Borang Semakan Pendidikan Jasmani Tahun 4

BORANG TRANSIT STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4


Nama Guru : Mazlan Abdul Manap
Tahun : 4 Arif

B5

B6
B6D1E1

B5D2E1

B5D1E1

B4D5 B5D1 B5D2B6D1

B4D5E1

B4D4

B4D4E2

B4D4E1

B4D3E2

B4D3E1

B4D2E1

B4D1E2

B4D1E1

B3D4E1

B3D3E1

B3D2E1

B3D1E1

B2D3E1

STANDARD PRESTASI BERDASARKAN BAND


B3
B4
STANDARD PRESTASI BERDASARKAN DESKRIPTOR
B2D2
B2D3B3D1 B3D2 B3D3 B3D4
B4D1
B4D2 B4D3E1
B2D2E2

B2D2E1

B2D1E4

B2D1
B2D1E3

B2D1E2

B1D2

B2D1E1

B2
B1D2E1

NAMA MURID

B1D1
B1D1E2

BIL

B1D1E1

B1

STANDARD PEMBELAJARAN YANG DITAFSIR BAGI PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4


1.6.3 1.7.4 1.9.1 1.7.1 1.8.31.7.7 1.8.5 1.9.21.10.41.2.21.6.4 1.10.1 1.4.1 1.14.1 1.6.7 2.6.11.11.1 1.3.1 1.1.14.1.3 3.3.11.5.2 1.6.6 1.2.1
1.7.3 1.8.42.7.3 1.8.6 1.9.3
1.10.2
1.14.2
1.11.2
4.2.1 4.3.1
1.6.7
2.8.2
1.10.3
@
1.11.3
4.2.2
2.7.1
1.12.1
1 Rosnah binti Elias
2 Hamizon b. Hamid
3 Khaironi b. Taib

Disediakan Oleh :

Disemak Oleh :

Disahkan Oleh:

Guru Kelas M/Pelajaran

J/Kuasa PBS

Guru Besar Sekolah,

Contoh Borang Semakan Pendidikan Jasmani Tahun 4

B6

B6D2E1

B6D2

1.5.1
1.5.2

Sekolah,

CATATAN