Anda di halaman 1dari 10

PELAN STRATEGIK KAJIAN SEJARAH

TAHUN 2016-2018
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru

JPS/SJK-PSS/01

Bidang Keutamaan PPPM Profesiensi Bahasa/Kemahiran


KPI Pengarah/PPD/Sek Pencapaian Pelajar Dalam Peperiksaan Berdasarkan Gred Purata Negeri (GPN) PKSR 2 (2.16)
Sektor/PPD/Sekolah SJKT Methodist Kapar
Bidang /Unit Kurikulum Panitia Sejarah
TERAS
STRATEGIK

ISU-ISU
STRATEGIK

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

(Berdasarkan 4 teras
strategik)

(Huraian isu/masalah tentang


BK atau fungsi organisasi)

(Berdasarkan 11 anjakan PPPM


atau fungsi organisasi/SWOC)

(Berdasarkan 25 101inisiatif atau pelan


tindakan di JPN/PPD)

Meningkatkan
pembelajaran
murid

Murid tahun Empat,


Lima dan Enam
dapat lulus dalam
matapelajaran.

Memastikan setiap
murid menguasai
kemahiran yang
dipelajari.

Meningkatkan peratus
pencapaian murid sekurangkurangnya daripada D kepada
C

Peratus murid yang


mengecapi B dan C
adalah masih belum
mencapai tahap visi
ditetapkan.

Meningkatkan
pencapaian C melalui
sokongan penuh dan
insentif oleh guru-guru
subjek.

Meningkatkan peratus murid


mendapat gred D kepada C
dalam PPT dan PAT

Peratus murid lulus


hanya 30% dalam
PPT dan PAT, masih
belum mencapai
tahap visi
ditetapkan.

Memastikan P & P
dijalankan dengan
berkesan melalui
komitmen guru dalam
sepasukan yang
produktif.

Meningkatkan peratus murid


lulus dalam PPT dan PAT

KPI

SASARAN
TOV

2016

2017

2018

60 % murid
dapat lulus
dalam mata
pelajaran
Sejarah

40

47

60% murid lulus


dalam Kajian
Sejarah

43

50

(Pernyataan indikator
yang boleh diukur)

40 % kepada 60
% atau lebih

PELAN STRATEGIK KAJIAN TEMPATAN/SEJARAH


TAHUN 2016-2018
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru

JPS/SJK-PSS/01

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran


KPI Pengarah/PPD/Sek Mengatasi murid yang belum menguasai mata pelajaran Sejarah.
Sektor/PPD/Sekolah SJKT Methodist Kapar
Bidang /Unit Kurikulum/Panitia Sejarah
TERAS
STRATEGIK

ISU-ISU
STRATEGIK

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

KPI

(Berdasarkan 4 teras
strategik)

(Huraian isu/masalah tentang


BK atau fungsi organisasi)

(Berdasarkan 11 anjakan PPPM


atau fungsi organisasi/SWOC)

(Berdasarkan 25 101inisiatif atau pelan


tindakan di JPN/PPD)

(Pernyataan indikator
yang boleh diukur)

Meningkatkan
minat dalam
pembelajaran
murid

Peratus murid lulus


dalam Sejarah
masih belum
mencapai visi yang
ditetapkan.

Memastikan kelulusan
murid melalui program
yang boleh menarik
minat murid.

Meningkatkan peratus murid


lulus dalam Sejarah

% murid lulus
meningkat
dalam Sejarah.

SASARAN
TOV

2016

40

60

2017

2018

PELAN TAKTIKAL SEJARAH


TAHUN 2016-2018
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Profesiensi Bahasa/Kemahiran


KPI Pengarah/PPD/Sek Pencapaian Pelajar Dalam Peperiksaan
Sektor/PPD/Sekolah SJKT Methodist Kapar
Bidang /Unit Kurikulum/ Sejarah.
Strategi
Bil

Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui komitmen guru dalam sepasukan yang produktif.

Program/Projek

1 Mengadakan latihan dan soal


jawab selepas sesi pengajaran.

Objektif

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh

Meningkatkan
peratus murid
lulus dalam
PPT dan PAT.

GPK 1
KP
Guru mata
pelajaran.

Januari hingga
Oktober

2 Program Kemerdekaan sempena Meningkatkan


bulan kemerdekaan
tahap
kesedaran
murid untuk
menghargai
negara.

GPK 1 dan
KP

Satu Bulan

KP dan Guruguru
matapelajaran
Sejarah

Bulan Mei

3 Cadangan Program Lawatan


Sambil belajar ke tempat
bersejarah

Meningkatkan
pengetahuan
murid dalam
sejarah

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran

40

60

60% murid lulus dalam


PPT dan PAT.

Wang PCG
Panitia.

Wang PCG
Panitia
Duit Muridmurid terlibat

PELAN OPERASI SEKOLAH TAHUN 2016


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Nama Program
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

SJKT Methodist Kapar


Kurikulum
Penghayatan Pemikiran Sejarah
Meningkatkan peratus murid lulus dalam PAT dari 40% ke 60%
Februari hingga September 2016
Murid tahun 4,5 dan 6
Guru Sejarah
1. Mesyuarat kali pertama.
2. Surat panggilan mesyuarat.
3. Perbincangan pembelian bahan dan keperluan panitia.
4. Bahan yang sesuai untuk kegunaan murid sekolah.
5. Agihan tugas sebagai guru panitia.

JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/03

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

(Selepas program dilaksanakan.Bergantung kepada pencapaian objektifnya)


Berdasarkan hasilpenilaian/pemerhatian,nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang)

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI SEKOLAH TAHUN 2016


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit

SJKT Methodist Kapar


Kurikulum/ Sejarah

JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/03

Nama Program
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab

Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Nama Penilai:

Program Sayangi Negara


. murid dapat menyayangi negara.
. menjadikan murid lebih berjiwa patriotisme
Mei (1 hari)
Murid Tahun 4, 5 dan 6
Semua guru mata pelajaran Sejarah
Mesyuarat pembentukan jawatankuasa
AJK mengenal pasti kelemahan murid dalam Sejarah yang harus diberi pendedahan
Setiap guru mencari kelemahan murid dalam menjawab soalan
Mesyuarat di peringkat sekolah & penubuhan AJK pelaksana
1. Ucapan guru besar
2. Pembentukan jawatankuasa dan tugas
3. Taklimat kepada guru
Pelaksanaan
1. Pendaftaran
2. Perasmian oleh guru besar
3. Pembahagian kumpulan
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

(Selepas program dilaksanakan.Bergantung kepada pencapaian objektifnya)


Berdasarkan hasilpenilaian/pemerhatian,nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang)

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI SEKOLAH TAHUN 2016


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Nama Program
Objektif

SJKT Methodist Kapar


Kurikulum / Sejarah
Program Kenali Sejarahwan
Meningkatkan peratus murid lulus dalam PPT dan PAT

JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/03

Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Nama Penilai:

% murid mendapat A dalam mata pelajaran Sejarah


Menambah baik peningkatan dalam PPTdan PAT
Januari hingga November 2016
Murid Tahun 4, 5 dan 6
Semua guru mata pelajaran Sejarah
1. Mesyuarat dan pembentukan jawatankuasa AJK
2. Penetapan tarikh perjumpaan
3. Penghantaran surat panggilan
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

(Selepas program dilaksanakan.Bergantung kepada pencapaian objektifnya)


Berdasarkan hasilpenilaian/pemerhatian,nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang)

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI SEKOLAH TAHUN 2016


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Nama Program
Objektif

SJKT Methodist Kapar


Kurikulum / Panitia Sejarah
Sambutan Bulan Kemerdekaan
Meningkatkan pencapaian murid melalui aktiviti yang memberangsangkan
Memupuk semangat patriotisme di kalangan murid-murid

JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/03

Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab

Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Sepanjang Bulan Ogos


Semua murid SJKT Methodist Kapar
Guru Besar, KP dan semua guru mata pelajaran Sejarah
1. Mesyuarat dan pembentukan jawatankuasa AJK
2. Penetapan tarikh perjumpaan
3. Pnghantaran surat panggilan
4. Semua guru mengenal pasti topik yang dibincangkan
5. Pelaksanaan ( guru besar memberikan ucapan sambutan Bulan Kemerdekaan)
6. Aktiviti sepanjang bulan kemerdekaan.
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

(Selepas program dilaksanakan.Bergantung kepada pencapaian objektifnya)


Berdasarkan hasilpenilaian/pemerhatian,nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang)

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI SEKOLAH TAHUN 2016


REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2016
Sektor/PPD/Sekolah SJKT Methodist Kapar
Bidang/Unit Panitia Sejarah

Bil

Program

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

JADUAL 4
JPS/SJK-PS/04

Penilaian
Keberkesanan
Program

Cadangan
Penambahbaikan

Catatan

Penghayatan
pemikiran
Sejarah

Feb - Nov

Sepanjang
program

Mei - July

Jun

Kerja kursus
Projek
penggal
pertama

Program
Ogos
bulan
September
kemerdekaan
& Hari
Malaysia
Pertandingan
Kuiz,
Februarimewarna,
Oktober
melukis
poster

Lawatan
sambil
belajar

Nama Penilai:

Mei

Mempelbagaikan aktiviti
bagi menarik minat murid

Dilaksana sepanjang
Feb hingga Nov

Menambahbaik tajuk untuk


kajian murid

Boleh dilaksana pada


penggal pertama dan
kedua.

Sepanjang
bulan OgosSeptember

Program ini diadakan pada 1


Ogos 16 September dengan
menambahkan lagi
kemeriahan sambutan.

Boleh dilaksanakan
pada setiap tahun

Oktober

Memberi tajuk untuk


kumpulan berbanding
individu
Program ini diadakan pada
bulan Mei sebelum
peperiksaan pertengahan
tahun.

Tiada

Tandatangan Penilai:

Boleh dilaksana pada


penggal pertama dan
kedua.

Boleh dilaksana setiap


tahun

Tarikh:

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2016-2018

Ulasan:
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti

MISI Untuk Membangunkan Individu Bagi Memenuhi

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik


VISI Negara Sejahtera

JADUAL 5
JPS/SJK-PS/05

Aspirasi Negara
Sektor/PPD/Sekolah SJKT Methodist Kapar
Bidang/Unit Panitia Sejarah
Matlamat/Objektif

Memastikan
pembelajaran murid
meningkat

Mengurangkan % murid
yang belum menguasai
kemahiran sub tajuk
atau tajuk pelajaran

KPI

Bilangan murid
mendapat A dalam
Sejarah

% murid lulus dalam


Sejarah

Sasaran Prestasi
TOV 2016 2017 2018

40

40

60

60

Inisiatif/Tindakan

2016

Prestasi Sebenar
2017 2018
Catatan

Memperbanyakkan
latihan dan soal jawab
selepas sesi
pengajaran dan
pembelajaran serta
kerja kursus yang
membantu murid.

Guru membantu murid


dalam memberikan
penerangan berkaitan
tajuk dan sub tajuk.
Memperbanyakkan
latihan dan mencari
nota selain buku.

Ulasan:
Laporan Disediakan Oleh:
Tandatangan:
Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: Panitia Sejarah

Dalaman

(S)KEKUATAN:

(W)KELEMAHAN:

Luaran
(O)PELUANG:

Ibu bapa mementingkan pelajaran anakanak mereka


Khidmat daripada kepakaran guru-guru

Mempunyaiseorang guru besar yang bervisi


dan berkeprihatinan dalam pengurusan dan
pentadbiran
Sokongan penuh & kerjasama yang baik
daripada pentadbir sekolah
Kebanyakan guru Sejarah bersemangat tinggi
dan berdedikasi

Strategi SO

(C)CABARAN

Masa yang diperuntukkan agak minimum


untuk matapelajaran Sejarah.
Murid-murid tidak menunjukkan minat
kerana skop yang luas dan banyak dalam
sukatan pelajaran.

Meningkatkan kualiti pencapaian Sejarah


melalui kerjasama antara guru dan
murid.
Meningkatkan penggunaan ICT semasa
P&P melalui sokongan & sumber tenaga
pentadbir
Merancang program yang komprehensif
dan bersisitematik berdasarkan situasi
semasa

Strategi SC

Memastikan P&P yang berkesan melalui


komitmen guru dalam sepasukan yang
mantap dan produktif
Menghubungi ibu bapa jika murid-murid
berprestasi rendah

Sikap murid yang sambil lewa


Kurang minat dalam matapelajaran Sejarah
Kekurangan BBM P&P yang efisyen
Kemudahan prasarana yang masih belum
lengkap /mencukupi berbanding jumlah
murid

Strategi WO

Meningkatkan pencapaian kelulusan PPT


dan PAT melalui sokongan penuh guruguru.

Membeli BBM bagi P & P yang berkualiti

Strategi WC

Mengamalkan konsep mencintakan Negara


dalam semua aspek di sekolah

Mendapatkan maklumat dari sumber


internet & media elektronik
untuk disalurkankepada guru dan
pihak lain yang berkepentingan