Anda di halaman 1dari 4

NAMA : ............................................................... TAHUN:..

UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

TAHUN 5

=============================================================

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Jawab semua soalan

2. Jawab dengan membaca dahulu arahan yang diberi

3. Tulis dengan menggunakan pensil pada ruangan yang disediakan

4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan kamu kemudian,


tulis jawapan yang baru.

5. Murid dilarang meniru jawapan murid di sebelah.

Padankan kenyataan di bawah dengan betul (TP3, TP4)


Pemutar skru Philip mengetatkan dan
melonggarkan skru rata

Playar muncung tirus menggerakkan gear

Pemutar skru mata rata bersentuhan antara satu


sama lain bagi
membolehkan model
bergerak

motor membekalkan tenaga


elektrik pada kit model

gear mengetatkan dan


melonggarkan skru Philip

roda dan gandar mencengkam bahan atau


komponen kecil

takal dan tali sawat mengesan cahaya, haba,


bunyi, sentuhan dan
sebagainya

gegancu dan rantai menghasilkan gerakan


putaran apabila motor
berfungsi

alat kawalan jauh mengawal pergerakan kit


model dari jarak jauh

sensor apabila motor berfungsi,


ia akan bergerak dan
memindahkan pergerakan
kepada rantai

bateri memudahkan pergerakan


kit model
Namakan alatan tangan di bawah

Kunci Allen Pemutar skru phillip Playar muncung tirus


Gandin plastik spana hujung terbuka Pemutar skru rata

a)________________________________ b)________________________________

c)______________________________ d)______________________________

e)______________________________ f)________________________
C. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

tali sawat gear Motor pemacu kuasa

1. ___________ berfungsi sebagai penghantar kuasa untuk menggerakan bahagian-


bahagian pada kit

model robot.

2. Rantai berfungsi memindahkan __________ dari gegancu pemacu ke gandar yang


dipasang

gegancu dipacu untuk menghasilkan pergerakan apabila motor dihidupkan.

3. Takal biasanya dihubungkan dengan menggunakan _____________.

4. ___________ merupakan sejenis alat elektrik yang menukarkan tenaga elektrik


kepada

tenaga kinetik.

5. Gear yang dipasang pada syaf motor dikenali sebagai gear ___________ .