Anda di halaman 1dari 4

BAND PERNYATAAN STANDARD

DISKRIPTOR EVIDENS AKTIVITI PENTAKSIRAN CONTOH ITEM

6 Mengaplikasi pengetahuan sedia serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, bertanggungjawab, patriotic dan bersedia menyumbang kea rah pembangunan diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani B6D6 Berbangga dan menghargai sistem demokrasi di sekolah B6D6E1 Komited dengan setiap amalan demokrasi di sekolah 1. Menjalankan simulasi pemilihan tokoh murid di kelas. Panduan pemilihan tokoh murid (Panduan simulasi) a. Melantik ahli jawatankuasa untuk menjalankan proses pengundian. b. Menyediakan kertas undi seperti contoh di bawah:
Tandakan pangkah (X) di ruang kosong di sebelah calon yang anda pilih. Ahmad Mustafa bin Ahmadian Amirah Hani bt Ali Akhmad Anissa Aqida bt Ahmad

c. Menyediakan kertas undi mengikut bilangan murid. d. Menetapkan peraturan-peraturan pengundian dan memaklumkan kepada kelas. e. Mencalonkan tiga orang murid untuk bertanding sebagai tokoh murid. Setiap pencalonan mesti ada seorang pencadang dan seorang penyokong. f. Setiap pencadang atau penyokong bagi calon tersebut dikehendaki mengemukakan hujah-hujah sebab calon mereka mesti dipilih. Hujah-hujah tersebut mestilah berdasarkan criteria seperti perwatakan, daya kepimpinan, pencapaian akademik dan penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Sesi soal jawab juga boleh dijalankan. g. Menjalankan proses undian dengan setiap murid yang dikehendaki mengundi untuk memilih calon pilihan mereka. h. Mengasing dan mengira kertas undi mengikut calon di hadapan pemerhati calon i. Mengumumkan jumlah undi bagi semua calon dan mengisytiharkan tokoh murid yang mendapat undi majoriti. j. Tokoh murid dikehendaki memberi ucapan.

CONTOH EVIDENS:
ayang@smkai.090512

a. Lantikan Ahli Jawatankuasa Pengundian


PENGERUSI PEMILIHAN TOKOH MURID

NAIB PENGERUSI

SETIAUSAHA

BENDAHARI

AJK PETI UNDI

AJK PENGIRAAN UNDIAN

AJK PENGURUSAN PENGUNDI

AJK KESELAMATAN

AJK KHAS

b. Kertas Undian Calon


ayang@smkai.090512

Tandakan pangkah (X) di ruang kosong di sebelah calon yang anda pilih. Ahmad Mustafa bin Ahmadian Amirah Hani bt Ali Akhmad Anissa Aqida bt Ahmad

c. Kertas undian calon disediakan mengikut bilangan murid dalam kelas. d. Peraturan-peraturan pengundian: Mesti dipatuhi oleh pihak terbabit: AJK PENGUNDIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. e. Pencalonan tokoh murid NAMA CALON NAMA PENCADANG NAMA PENYOKONG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. CALON 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PENGUNDI

f. Hujah-hujah pencalonan NAMA CALON HUJAH PENCADANG HUJAH PENYOKONG

g. Proses undian di buat menggunakan borang undian.


ayang@smkai.090512

h. AJK Pengiraan undian mengira kertas undian NAMA CALON BILANGAN UNDIAN

i. Pengerusi Pemilihan Tokoh Murid mengumumkan pemenang.

j. Tokoh murid memberikan ucapan.

ayang@smkai.090512