Anda di halaman 1dari 6

Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian ( Reka Bentuk dan Teknologi – Pendidikan

Rendah ) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) RBT 3119 3 (3 + 0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. 3. 4. 5. Menyiapkan portfolio rancangan pemasaran dengan lengkap dan kemas. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang perniagaan dan keusahawanan Menganalisis penyata kewangan dan kunci kira-kira bagi mengetahui prestasi sesebuah syarikat. Membezakan nilai masa wang kini dan masa depan bagi membuat perancangan satu-satu projek perniagaan. Menyenaraikan dan membincangkan bagaimana teknologi outomasi dan maklumat dapat merubah dunia koporat,memberi nilai-nilai positif terhadap dunia perniagaan dan masalah-masalah yang wujud serta akan wujud dalam dunia teknologi baru. Menyenaraikan dan menghuraikan manfaat hubungan antara usahawan dengan komuniti. Menciri dan menghuraikan konsep dan dimensi jaringan usahawan. Mengaplikasikan kemahiran pedagogi dalam menghasilkan pengajaran yang berkesan dan bermakna.

6. 7. 8.

Sinopsis

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran, kewangan,perniagaan elektronik ( E- dagang ) , undang-undang perniagaan,keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing,,finance, electronic commerce ( E – commerce ) , business law, ,entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills.

Tajuk 1

Kandungan Pengenalan kepada Perniagaan dan Keusahawanan Perniagaan        Definisi Perniagaan Perniagaan dan bukan perniagaan Perniagaan dan untung Perniagaan dan ekonomi Perniagaan dan masyarakat Faktor-faktor pengeluaran Perniagaan kini dan masa depan

Jam 4

B1
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

Tajuk Keusahawanan     Kandungan Definisi usahawan dan keusahawanan Perbezaan antara keusahawanan dan perniagaan Peranaan usahawan dalam masyarakat Sebab-sebab usahawan menceburkan diri dalam perniagaan  Ciri-ciri usahawan  Sebab-sebab kegagalan usahawan Jam 2 Pemasaran Rancangan Pemasaran  Pengenalan  Pasaran sasaran  Trend dan saiz pasaran  Persaingan  Syer pasaran  Ramalan jualan  Strategi pemasaran  Belanjawan pemasaran  Masalah pemasaran Kewangan Persekitaran kewangan di Malaysia  Sistem kewangan  Sistem perbankan dan jenisnya  Pasaran kewangan  Instrumen-instrumen tabungan dan pelaburan  Kewangan Syarikat Pengguna maklumat kewangan Penyata-penyata kewangan 4 3 4 4 Kewangan Perancangan dan Ramalan Kewangan  Proforma penyata pendapatan  Proforma lembaran imbangan  Belanjawan tunai Kewangan Analisis Penyata Kewangan  Nisbah kecairan Nisbah semasa Nisbah cepat  Nisbah pengurusan aset Pusing ganti aset tetap Pusing ganti jumlah aset Pusing ganti inventori Tempoh pungutan purata  Nisbah laveraj Nisbah hutang Nisbah hutang/ekuiti Nisbah perlindungan faedah  Nisbah keberuntungan 4 5 4 B2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) .

Produk Perkhidmatan E-Dagang Persekitaran Teknologi. Organisasi dan Pengguna  Teknologi Network Infrastructure and Performance Mission-critical networks Network Management ang Network Choice Contingency Planning  Ekonomi dan Organisasi Markets and hierarchies Electronic markets Elektronik hierarchies The commercial transaction Work flow  Pengguna Perkhidmatan Pelanggan Kepelbagaian Pilihan dimaklum Transaksi dan Aliran Kerja 2 8 4 B3 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) .Tajuk Kandungan Nisbah margin untung bersih Nisbah pulangan atas aset (ROA) Nisbah pulangan ekuiti  Nisbah nilai pasaran Nisbah harga perolehan Nisbah pasaran kepada buku  Analisis arah aliran  Analisis keratan rentas  Analisis Du Pont Batasan dan Kelemahan Analisis Nisbah Jam 6 Kewangan Matematik Kewangan  Nilai Masa Wang  Konsep kadar faedah dan dividen  Konsep nilai masa depan (FV)  Konsep nilai masa kini (PV)  Aliran tunai anuiti  Konsep nilai masa depan anuiti (FVA)  Konsep nilai masa kini anuiti ( PVA)  Nilai kini bagi perpetuiti  Aliran tunai tidak sama  Pelunasan pinjaman 4 7 E-Dagang Pengenalan Perdagangan Elektronik  Intergrasi Perniagaan  Peruncitan  Teknologi dan Masyarakat  Jenis-jenis Perniagaan Internet . Ekonomi .

Digital cash  Clearing .Certificate authorities .Digital signatures .Tajuk 9 Kandungan E-Dagang Aplikasi Antara Organisasi  Kos pembelian  Pengurusan inventori  Kitaran masa  Asimilasi teknologi  Penyesuaian teknologi E-Dagang Pencarian Bebas dan Terarah (Free Search and Directed Search)  Search engines  Pengiklanan  Web-based Mass Media  Measuring effectiveness  Agents  Mobile agents  Information brokers  Virtual mall and directories  Direct marketing E-Dagang Penilaian dan Pemesanan ( E-Dagang ) ( Order Entry and Authetication )         Relationship managrment Social interaction Collecting customer profiles Automated order entry The three – Tier client/server system at work Delivering customized products Making order entry work Order forms Jam 2 10 2 11 2 12 E-Dagang Pelaksanaan E-Dagang (Authetication .Supply-chain management .Clearing.Pengenalan .Kepercayaan .document and messaging .digital products ang digital dilevery .Standard and quality of service  Visibility .electronic data interchange  Continuity .continuity and Visibility)  Authetication .Distributed project management 2 B4 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) .Collaboration and change .

Mengurus kewangan. Bany Ariffin & Mohamad Abdul Hamid (2003). PTS Publications & Distributors Sdn. Universiti Utara Malaysia.Tajuk Kandungan . B5 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) .awam dan perniagaan  Dimensi jaringan Pertukaran Hubungan pertukaran wajib dan sukarela Hubungan lemah dan kuat Ringkas dan Multipleksiti Kepercayaan Saiz jaringan  Faedah jaringan usahawan  Mengurus jaringan usahawan Penerapan Unsur Pedagogi  Pembelajaran kontekstual dalam perniagaan dan keusahawanan  Pembelajaran kontrukstivisme dalam perniagaan dan keusahawanan  Pengajaran reflektif  Pengajaran Masteri Learning  Penyelesaian masalah  Lawatan & kerja luar JUMLAH 2 14 2 15 3 45 jam Penilaian 1. Bhd.Distributed information mangemant . 2. Kerja Kursus Peperiksaan (50 %) (50 %) Rujukan Asas Ahmad Raflis Che Omar. KEUSAHAWANAN & Pengurusan Perniagaan Kecil.Repositories and frofiles Jam 13 Keusahawanan dan Perniagaan Kecil  Definisi usahawan dan perniagaan kecil  Konsep usahawan bersepadu  Keusahawan dan perniagan kecil  Sumbangan perniagaan kecil  Manfaat memiliki perniagaan sendiri  Masalah dan kekangan perniagaan kecil Keusahawanan dan Perniagaan Kecil Persekitaran dan Jaringan  Persekitaran dan jaringan Sumber keusahawanan Persekitaran luaran dan dalaman Perniagaan sebagai satu sistem  Konsep jaringan usahawan Jenis jaringan peribadi. Abu Bakar Hamed (2005).

Kuala Lumpur: Fajar Bakti Thomas O’Daniel (2000). Financial Accounting. (2000). D. Che Zuriana Muhammad Jamil & Kamarulzaman Bakri (2001). & Hodgets. keusahawanan dan ekonomi asas.F. Marketing & Technology. (2003). Muda dll (2003). Bhd. Muda dll (2003). Thompson: South Western. Asas pengurusan perniagaan. Electronic Comerce : Management. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. D. M. Pelanduk Publications. F. Hope. UK: Thomson-Learning. Pengajian Perniagaan 1. Kurato.W. Muda. (2001).W. M. & Saiful Bahri Sufar (2004).B. Pengurusan perniagaan II. J.B. Ismail Ab. Khairuddin Khalil (2003).B.M. Moore. www. (2003). Rancangan Perniagaan : Garis Panduan dan Strategi Untuk Perniagaan Kecil & Sederhana. Keusahawanan sebagai kerjaya (Edisi kedua). Mengurus kewangan.com Zaharah Bakar (2003) .Bhd. Longman Che Zuriana Muhammad Jamil & Kamarulzaman Bakri (2001). Teaching design and technology 3-11. Khairuddin Khalil (2003). M. Asas perakaunan pengurusan. PTS Publications & Distributors Sdn. Bany Ariffin & Mohamad Abdul Hamid (2003). Entrepreneurship – A contemporary approach (5 edition). Kuala Lumpur: McGraw Hill. Selangor: Fajar Bakti. G. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Jaafar Muhamad (2003). E. Pollard.. Perdagangan. Chell. London: Continuum. A. Entrepreneurship. UK: McGraw-Hill. J. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.pelanduk. th Longenecker. Kuala Lumpur Pena Media . Prentice Hall. Kuala Lumpur Rujukan Tambahan Ahmad Raflis Che Omar. & Miiegs. innovation and development. & Petty. Pengajian Perniagaan 1 (Edisi kedua). (2004).Economic.Fajar Bakti Sdn. Reflective Teaching. Kuala Lumpur: McGraw Hill. R. Zaidatol Akmaliah Lope & Habibah Elias (2000). Kirby. P. (2 edition) London: Robert. C. Harcourt College Publishers. Wahab.Aini Hayati Ahmad dll (2008). Pengajian Perniagaan 2 (Edisi kedua). Small business management: An entrepreneurial emphasis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Entrepreneurship: Globalization. Asas Pemasaran. (2005). Zarina Salleh & Siti Zahrah Buyong (2005). Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Keusahawanan sebagai kerjaya (Edisi kedua).G. (2004). Asas perakaunan pengurusan. nd B6 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009) .